Centrum aktivního porodu samo sebe poslalo do konkurzu

Občanské sdružení Centrum aktivního porodu (CAP) navrhlo samo sebe do konkurzu a soudce městského soudu mu dnes vyhověl. Dluhy sdružení, které prosazovalo myšlenku přirozeného porodu mimo zdravotnické zařízení za pomoci porodní asistentky, dosáhly zhruba částky 400 tisíc korun…

PRAHA – Uvedla to předsedkyně centra Zuzana Štromerová.

Věřitelé nemají šanci na plnou úhradu svých pohledávek ze zbytkového majetku sdružení. Štromerová uvedla, že v současnosti vlastní CAP upomínkové předměty, jejichž prodejem získávalo prostředky na činnost, a nábytek v celkové hodnotě asi 50 tisíc korun.

Sdružení, u jehož vzniku stálo několik porodních asistentek v čele se Štromerovou, vzniklo v roce 1998. V poslední době utlumilo svou činnost na minimum a po ukončení konkurzu požádá o výmaz z rejstříku neziskových organizací.

V roce 2002 si CAP od radnice Prahy 11 pronajalo za velmi výhodných finančních podmínek bývalou mateřskou školu. V ní asistentky chtěly vybudovat Porodní dům U čápa a část prostor dál pronajímaly. Peníze z nájmu měly přispívat na úhradu činnosti a umožnit vybudování porodního domu.

Po volbách na podzim 2002 se změnilo vedení radnice. Zpočátku její rada projekt porodního domu podporovala, ale později se postavila proti uzavírání dalších nájemních smluv. Sdružení tak přišlo o zdroj stálých příjmů a nedokázalo samo platit nájem.

Podle radnice se až dodatečně zjistilo, že CAP pronajímá prostory školky za pětinásobek nájemného, které platí městské části.

Štromerová řekla, že radnice nevyhověla její žádosti o zmenšení pronajímané plochy, a tak požádala o ukončení nájemní smlouvy, která byla zrušena letos v březnu.

Dluh na nájemném a dluh za provozní náklady dosáhl podle Štromerové asi 250 tisíc korun. Sdružení dluží také peníze za stavební materiál a práce.

Češky mohou rodit ve zdravotním zařízení nebo samy doma. V zahraničí mají ženy možnost rodit s pomocí porodních asistentek.

Tato myšlenka v České republice naráží na nesouhlas většiny odborníků. Sdružení končí, ale idea porodního domu nezanikla. „Jistě se na to půjde jinak a lépe, řekla Štromerová.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!