Chrudimští radní bijí kvůli nemocnicím na poplach

Starosta města Petr Řezníček odeslal jménem Rady města Chrudim dopis ministrovi zdravotnictví Leoši Hegerovi a hejtmanovi Pardubického kraje Radko Martínkovi.

Listy jsou reakcí na znepokojivý stav v oblasti zajištění dostupnosti zdravotní péče v situaci, kdy běží výpovědi nemocničních lékařů. V jejich textu se píše: „Rada města se na svém jednání zabývala znepokojivým stavem a vývojem v oblasti zajištění dostupnosti zdravotní péče o naše spoluobčany v situaci, kdy běží výpovědi nemocničních lékařů ve spádové oblasti Chrudimské nemocnice a Pardubické nemocnice, a kdy je přímo ohrožena provozuschopnost obou těchto zařízení již koncem února. Vyzýváme Vás k urychlenému jednání a nalezení vhodného řešení krizové situace tak, aby nebyly poškozeny zájmy našich občanů a nedošlo k újmám na jejich zdraví.

Vyzýváme především naši vládu, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Pardubický kraj a jeho odpovědné představitele, aby vedli opravdu konstruktivní dialog s lékaři, jejichž požadavky vycházejí zejména z neutěšené situace v systému plánování a financování zdravotní péče.

Jsme přesvědčeni, že se Vám, odpovědným politickým činitelům, podaří najít schůdnou cestu k zajištění dostupnosti a dostatečné kvality zdravotní péče v našich spádových zdravotnických zařízeních akutní péče, a to pro všechny naše občany bez rozdílu.“

Ohodnoťte tento článek!