ČLK připravila první zákon o pacientech a lékařích

lékař, stetoskop, zdravotnictví

Česká lékařská komora (ČLK) chystá první zákon o pacientech a lékařích. Měl by napravit jejich vztah, který reforma převedla na obchodní bázi, řekl ČTK před víkendovým sjezdem stavovské organizace její prezident Milan Kubek. Řešit tento vztah je podle něj přinejmenším stejně důležité jako zajistit peníze na zdravotní péči. Komora chce také změnit systém specializačního vzdělávání lékařů a posílit roli profesní samosprávy v novém zákonu o ČLK.

„Nejdůležitějším problémem českého zdravotnictví je zanedbaný vztah mezi lékaři a pacienty. Politici jako by zapomněli, že pacient potřebuje především lékaře, protože nikdo jiný ho nevyléčí. Zdravotní pojišťovny jsou pouze finanční servis,“ řekl Kubek. Odmítl názor, že zdravotnictví mají řídit pojišťovny. Zájmy pojišťoven a pacientů se liší. Pacient chce péči co nejkvalitnější, pojišťovna chce prý platit co nejméně.

„Je potřeba postavit české zdravotnictví zpátky na nohy. Vnímáme zákon o pacientech a lékařích jako klíčovou normu,“ řekl Kubek. Reforma podle něj degradovala vztah lékaře a pacienta na vztah toho, kdo službu prodává a kdo ji kupuje. Teze zákona připravila komora se Svazem pacientů a chce, aby se dostal do vládního prohlášení jako úkol, který má být v tomto volebním období splněn. „Prosazuji, aby se (zákon o pacientech a lékařích) nyní stal vládním návrhem včetně zakotveni pozice pacientských ombudsmanů,“ sdělila ČTK viceprezidentka Svazu pacientů Alena Gajdůšková, která je členkou vyjednávacího týmu ČSSD o možné vládní koalici.

Podle legislativního náměstka ministerstva zdravotnictví Martina Plíška ale práva pacienta již vymezuje platný zákon o zdravotních službách, který zakotvuje i práva a povinnosti lékařů a definuje správnou odbornou zdravotní péči. Na tom podle něj byla shoda s ČLK. „Je otázka, co se myslí novým vymezením vztahu lékař – pacient, protože z našeho pohledu to v zákoně už obsaženo je,“ řekl Plíšek ČTK. Jediné na zvážení podle něj je, zda do budoucna upravit v zákoně činnost pacientských organizací a sdružení. „Jsme připraveni o tom diskutovat,“ sdělil.

Rozpor mezi nedostatkem peněz a možnostmi medicíny nelze podle Kubka nadále řešit tak, že úhradová vyhláška přenese zodpovědnost na lékaře. Musejí rozhodovat, jak drahou péči poskytnou, místo aby vždy volili léčbu podle poznatků vědy a svého svědomí. „Lékař nemůže být ekonomicky závislý na tom, co uškudlí na pacientech. Ústavní soud tuto praxi odmítl a mě mrzí, že v úhradové vyhlášce na příští rok ministerstvo zdravotnictví hodlá toto rozhodnutí ignorovat,“ řekl Kubek.

Plíšek uvedl, že podle zákona o zdravotních službách rozhoduje o léčebném postupu výlučně lékař, pojišťovna do toho nezasahuje. Co se týká regulací v úhradové vyhlášce, letošní vyhlášku zrušil Ústavní soud k poslednímu dni příštího roku. Chystaná vyhláška pro příští rok už z větší části na rozhodnutí ústavních soudců reaguje, v plné míře je zohlední vyhláška pro rok 2015. Soud nezakázal veškeré regulace, musejí ale být „předvídatelné“, tedy lékaři musejí vědět, s čím mohou počítat.

Komora vedle etických otázek oboru bude řešit i to, jak do zdravotnictví dostat víc peněz. Resort nyní má 290 miliard korun na rok, z nich pojišťovny letos hradí asi 220 miliard, příští rok o deset miliard víc. Pojišťovnám ale docházejí rezervy a systém je dlouhodobě v deficitu.

Komora proto prosazuje pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce, což zatím není. Sazba DPH na léky by měla klesnout na „nulovou“ jako v Británii nebo Švédsku. Nově by měla být zřízena zdravotní daň, takže část výnosu spotřební daně na tabák a alkohol by šla do zdravotnictví, které nese dopady jejich užívání.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!