CVVM: Se zdravotnictvím spokojeno 39 procent lidí, víc než před rokem

CVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění,

V České republice za rok přibylo lidí spokojených se zdravotním systémem, v prosinci jich bylo 39 procent. Ve stejném měsíci roku 2012 to bylo 32 procent. Podíl nespokojených klesl na 28 procent z předloňských 33 procent. Třetina lidí jako odpověď v průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) uvedla, že není ani spokojena, ani nespokojena. Výsledky průzkumu z prosince právě skončeného roku má ČTK k dispozici.

Míra spokojenosti se zdravotnictvím je podle CVVM nejvyšší od roku 2002, tehdy bylo ale o devět procentních bodů méně nespokojených.

„Podíl obyvatel spokojených se zdravotním systémem v ČR začíná v letošním roce oproti předcházejícím letům převyšovat nad nespokojenými,“ uvedli autoři výzkumu. I přesto je ale podle nich nespokojenost projevována o něco silněji – rozhodně nespokojena je téměř desetina populace (osm procent), zatímco pouze čtyři procenta respondentů uvádějí, že jsou rozhodně spokojeni.

Za nejvážnější problém tuzemského zdravotnictví lidé považují jeho financování, dohromady 78 procent lidí ho označilo za „velmi velký“ nebo „velký“. V pořadí závažnosti problémů následují podle dotázaných fungování zdravotních pojišťoven a hospodaření s léky. Naopak vztah mezi lékaři a pacienty považuje za vážný problém jen 25 procent dotázaných. Malým nebo žádným problémem je v očích nadpoloviční části veřejnosti rovněž dostupnost a kvalita péče.

V průměru spokojenější jsou podle CVVM se zdravotnictvím lidé mladší, bohatší, zdravější a pravicově orientovaní.

Průzkumu se od 2. do 9. prosince zúčastnila zhruba tisícovka respondentů starších 15 let.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!