David Rath vyšel ze sjezdu posílen

Na začátku letošního sjezdu České lékařské komory prezident David Rath předpověděl, že komora vyjde ze sjezdu posílena. Spíš než komora vyšlo ze sjezdu posíleno její vedení…

Prezident i představenstvo přestáli hlasování o důvěře, zbavili se kritické revizní komise, kterou nahradila komise složená převážně z příznivců vedení, a prodloužili si své volební období o rok. Teď přichází na řadu vyřizování účtů s odpůrci; pravděpodobně bude mít podobu disciplinárních řízení a soudního sporu.

Dvě třetiny delegátů sjezdu ČLK daly v posledních hodinách posledního říjnového dne důvěru prezidentovi i představenstvu komory. D. Rath je s pomocí svých nejbližších spolupracovníků dokázal přesvědčit, že větším prohřeškem než lhát nebo podvádět je informovat o lžích a podvodech veřejnost.

Kritici vedení si připsali v podstatě jediný významnější úspěch: podařilo se jim zavázat představenstvo, aby ukončilo spolupráci s firmou Meditempus na vydávání časopisu Osobní lékař za stávajících podmínek.

Nejbouřlivější debata se strhla kolem licencí D. Ratha. Člen představenstva Jiří Wicherek vyzval delegáty, aby na jednu pomyslnou misku vah dali prezidentovy prohřešky a na druhou jeho zásluhy.

„Kdo z vás je morálně zcela čistý, nechť hodí kamenem,“ prohlásil. Prezident komory se za lež, které se dopustil začátkem 90. let ve dvou dopisech komoře, omluvil.

Jeho příznivci přešli do ofenzívy: vinu za poškození image ČLK v posledních týdnech svalili na předsedkyni revizní komise Martu Holanovou, která před sjezdem potvrdila novinářům informace o výsledcích auditu i o nepravdivých tvrzeních D. Ratha.

Pražský delegát Jan Jelínek, někdejší mluvčí ČLK, se proti taktice vedení a jeho příznivců ohradil. „Manipulujete sjezdem, aby jednání o tom, zda komoru vede podvodník a lhář, skončilo co nejdřív. Nebudu s vámi sedět u jednoho stolu. Stydím se za vás,“ křičel na prezidenta a na protest opustil své místo v pracovním představenstvu. Emotivní vystoupení nepomohlo – sjezd konstatoval, že licence D. Ratha jsou platné.

Další prohru si oponenti připsali, když delegáti odmítli kritickou zprávu revizní komise. Protože mandát této revizní komise (stejně jako čestné rady) končil, zvolil sjezd novou a obsadil ji prezidentovými přívrženci. Z původní „kritické“ komise přešli do nové jen dva lékaři.

Bez vleklých diskusí sjezd v soboru 1. listopadu odsouhlasil změnu stavovského předpisu, která prodlužuje volební období funkcionářů komory (tedy i prezidenta a delegátů) ze čtyř na pět let. Návrh iniciovali sympatizanti vedení a vysvětlili ho „značnými nároky na kontinuitu stavovské činnosti“ v období přistoupení ČR k Evropské unii.

„Nejjednodušším řešením, které zamezí možnému legislativnímu zmatku a umožní hladké fungování stavovské organizace, je podle našeho názoru prodloužení období všech orgánů a funkcionářů komory o jeden rok, tj. na dobu pěti let,“ napsali v odůvodnění člen představenstva Jiří Rašovský a komorový právník Jan Mach, blízký spolupracovník D. Ratha.

Když v neděli delegáti připravovali usnesení, vyšlo najevo, že po skončení sjezdu začne účtování s odpůrci. S M. Holanovou a J. Jelínkem komora zahájí disciplinární řízení, bývalého mluvčího ČLK pak jeden z delegátů navrhl vyloučit z komory.

D. Rath naznačil, že komora možná povede proti J. Jelínkovi i další právní kroky. Zda je prezident lhář a podvodník, by tak místo delegátů mohl rozhodnout soud.

Více informací ze sjezdu vZdraví.Euro.cz č. 45/2003.

(vit), www.Zdravi.Euro.cz, 4.11. 2003

Ohodnoťte tento článek!