Fousková vyzývá Ratha k odstoupení z funkce prezidenta ČLK

Viceprezidentka České lékařské komory Helena Fousková zaslala v úterý Davidu Rathovi otevřený dopis, ve kterém ho vybízí, aby zvážil další setrvání ve funkci prezidenta ČLK. Důvodem je podle Fouskové Rathův přístup ke kauze
„znárodňování“ soukromých zdravotnických zařízení, které navrhla ČSSD.
Text otevřeného dopisu H. Fouskové přinášíme v plném znění…

:

V Ostravě dne 1.11.2004

Vážený pane prezidente,

považuji za nutné vyjádřit svůj zásadní nesouhlas s Vaším postojem, který bagatelizuje návrhy ČSSD na zestátnění soukromých zdravotnických zařízení a který zcela nepokrytě vyjadřuje podporu ČSSD. Vzhledem k povinnému členství lékařů v ČLK je ČLK institucí natolik významnou, že nemůže jen mlčky přihlížet postupné likvidaci privátního sektoru ve zdravotnictví, ale je povinna vyjádřit rozhodně a zcela jednoznačně nesouhlas s těmito plány ČSSD. Vaše stanovisko v celé kauze je z tohoto úhlu pohledu v naprostém rozporu se zájmy soukromých lékařů – členů ČLK.

Několikrát jsem Vás důrazně žádala o jednoznačné stanovisko k celé znárodňovací kauze, které by za celý lékařský stav odmítlo myšlenky neslučitelné s demokratickými principy naší společnosti.

Vzhledem k tomu, že v tak závažné záležitosti postupujete i nadále autokraticky a svůj názor vydáváte za stanovisko celé ČLK, navrhuji Vám zvážit vaše další setrvávání ve funkci prezidenta České lékařské komory.

S pozdravem

MUDr. Helena Fousková

Viceprezidentka ČLK

Dále čtěte: »Rath: Fousková nás zradila a využila ČLK pro své osobní cíle – reakce D. Ratha na otevřený dopis H. Fouskové

www.Zdravi.Euro.cz, 2.11.2004

Ohodnoťte tento článek!