Gynekologické oddělení nechce být žádnou popelkou

Vedení rokycanské nemocnice řeší obdobné finanční problémy jako jiná zdravotnická zařízení u nás. Uvažuje se o různých přesunech, slučování. Ačkoli se gynekologicko-porodnické oddělení těší velmi dobré pověsti, stahují se nad ním mraky…

Rokycany – Tak to alespoň vidí jeho pracovníci.

„Vedení nemocnice rozhodlo, že gynekologii, porodnici, šestinedělí a novorozenecké oddělení kvůli nízké obložnosti, jež dávno není ukazatelem kvality zdravotnické péče, sloučí,“ řekla nám staniční sestra Emilie Vejvodová.

Zatím jde o záměr

„Konečná podoba není upřesněna. Řešení by mělo zohledňovat i záměry Krajského úřadu v Plzni,“ vyjádřil se ředitel Miroslav Duchek.

„Je ale pravda, že už delší dobu hledáme cestu, jak provoz gynekologie a porodnice zefektivnit. Rozhodně nemíníme tato pracoviště zrušit. Jeví se tedy možnost buď zvýšit objem péče, to znamená, že by se musel zvýšit počet pacientek – což je dost nereálné. Nebo můžeme poskytovat péči v jiném prostorovém a organizačním uspořádání. Eventuálním sloučením gynekologického a porodnického oddělení by se zároveň vytvořil v objektu prostor pro nasmlouvání jiného druhu péče,“ dodal ředitel. Uvažuje se o rozšíření následné péče, jak už před časem bylo Rokycanským doporučeno ministerstvem zdravotnictví v rámci výběrového řízení. Současně řešíme i vzájemnou spolupráci mezi naší a Fakultní nemocnicí v Plzni. Ta by dodávala pacienty.

Volná lůžka

Proč jsou na gynekologickém oddělení občas volná lůžka, zajímalo nás.

„Nemáme méně pacientek, naopak, zvládne se více zákroků. Vloni to bylo 1069 operačních výkonů. Doba rekonvalescence se výrazně zkrátila zavedením metody laparoskopie při operování některých gynekologických onemocnění. Ze čtrnácti dnů na šest. Po takzvaných malých operačních výkonech odcházejí ženy domů namísto pěti za tři dny. Některé zákroky jsou dokonce prováděny ambulantně,“ uvedla Vejvodová. Vedení nemocnice poukazuje také na snižování počtu maminek v porodnickém oddělení. Na rok 2001 připadlo na Rokycany pouze 319 porodů. To však je obecným problémem v celé republice.

A co hygiena?

„Ředitel Duchek informoval jednotlivé primariáty nemocnice, že ve stávajících prostorách gynekologie chce otevřít pracoviště pro nemocnici lukrativnější – lůžka následné péče či lůžka pro dlouhodobě nemocné. Škoda, že z provozní schůze gynekologicko-porodnického oddělení se omluvil. Nemohl tedy vyslechnout dlouhou řadu námitek personálu o hygienických rizicích, o nutném poklesu úrovně poskytované péče, včetně kultury prostředí i pohodlí maminek, dětí a gynekologických pacientek. Měli bychom otázku pro Okresní hygienickou stanici v Rokycanech. Co říká tomu, že se budou společně potkávat na chodbě jednoho oddělení osmdesátiletá stařenka s trvalým odtokem moči s maminkou po porodu,“ ptá se staniční sestra.

„Pokud přistoupíme k organizační změně, týkajících se obou oddělení, logicky budou dodrženy veškeré platné předpisy pro pracoviště tohoto typu. Současně by mělo dojít k vylepšení prostředí,“ dodal šéf nemocnice.

BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ, Rokycanský deník, 18.4.2002

Ohodnoťte tento článek!