Interview BBC: David Rath

Krizové jednání svolávají na pondělí lékaři. Důvod? Ministryně zdravotnictví Milada Emmerová totiž odmítá zvýšit od 1. července v seznamu zdravotních výkonů ohodnocení práce doktorů. Emmerová nepočítá ani s navýšením úhrad nemocnicím. Ministryně přiznává, že lékaři nejsou dobře placeni, ale zlepšit jejich odměňování chce až po prosazení své koncepce…

MILADA EMMEROVÁ (zvukový záznam): Takže až tedy se mi podaří zakotvit tato opatření, pak je možné přistoupit k indexaci sazebníku výkonů a zlepší se platy lékařů.

Slova ministryně zdravotnictví Milady Emmerové. Nejen o krizovém jednání doktorů bude následujících třicet minut. Vítejte ve světě otázek a odpovědí, od mikrofonu co nejsrdečněji zdraví Václav Moravec. Hostem Interview BBC je dnes prezident České lékařské komory David Rath, vítejte v BBC, hezký dobrý den.

Jak často a jak dlouho zvažujete, než použijete slovo krize nebo krizové jednání?

No, relativně dlouho, není to věc, která by se dala označit během deseti sekund, deseti minut, většinou je předtím řada konzultací s mými spolupracovníky.

Co kdybych vám namítl, že vy jste se do podvědomí veřejnosti zapsal jako člověk, který bojoval za práva lékařů v Lékařském odborovém klubu. Pak jste se stal prezidentem České lékařské komory a kde je Rath, tam se objevuje slovo krize, krizové jednání, stávka?

Poslyšte, to je asi tak totéž, jako říci, kde je postel, tam je smrt, protože většina lidí umírá v posteli, čili to, jaksi myslím si, že nejsem ten, který přitahuje krize nebo dokonce vyrábí krize ve zdravotnictví.

Zatím se to tak může nezávislému pozorovateli jevit?

Ne, víte co, v tom zdravotnictví je taková, v uvozovkách, trochu chronická finanční krize po celou dobu, co máme ty nové dějiny od roku 89, ale má to takovou, takový charakter sinusoidy. Někdy jsou ty problémy hlubší a aktuálnější, někdy je to, řekněme, nějak více stabilizované. Bohužel ty úseky více stabilizované jsou kratší než ty úseky těch větších poruch.

Proto musí poměrně často David Rath, ať už v pozici šéfa Lékařského odborového klubu, nyní prezidenta České lékařské komory, mluvit o krizovém jednání, o krizi, stávku nepoužijete?

Ne, ne, stávku určitě v tuto chvíli nepoužijeme. Na druhou stranu vy jste to řekl, jako kdyby Lékařský odborový klub jsem založil včera, to už je deset let, takže ona ta perioda není zase tak úplně krátká.

Ale přesto i tam, i nyní používáte slovo krize?

No, pokud krize je, tak některý pacient třeba s určitou diagnózou se může dostat do určité krize několikrát. Naše zdravotnictví, jak říkám, v té krizi je chronické, někdy hlubší, někdy stabilizovanější, ale zatím jsme nezažili, bohužel, žádného ministra, žádnou vládu, která by dovedla ten stav dostat do nějaké rovnovážné polohy, kde by všichni zúčastnění byli víceméně spokojeni, pacienti, zdravotníci, plus ti správci systému.

Pokud byste měl stručně, jasně a výstižně shrnout to, co jsem říkal v úvodu, proč je zapotřebí svolávat na pondělí krizové jednání lékařů, tedy České lékařské komory, Lékařského odborového klubu, Asociací nemocnic a Organizace soukromých lékařů, jak by vaše odůvodnění znělo?

Víte, je docela novinka, zatím jsme s paní ministryní Emmerovou a s ministerstvem komunikovali a vycházeli relativně dobře, samozřejmě názory jsme měli různé, ale v diskusi se hledal rozumný kompromis, který by situaci někam posunul. Nyní naprosto nečekaně bez konzultací s Asociacemi nemocnic, námi, s lékařskými odbory či jinými organizacemi paní ministryně a ministerstvo změnilo ze dne na den názor o sto osmdesát stupňů. Jistě si vzpomenete, že ještě před pár dny nebo týdny ministerstvo argumentovalo, že například přidává-li nemocnicím a ambulancím v prvém pololetí tohoto roku tři procenta na určitou stabilizaci a drobný růst, tak to dělá proto, protože pojišťovny vyberou víc o šest procent, tudíž i pojišťovnám zbude několik miliard na ozdravení jejich hospodaření. Nyní paní ministryně úplně otáčí a říká, že v druhém pololetí nemocnice i případně ambulance nemají dostat nic, tedy připočteme-li nárůst nákladů, který nějaký vždycky je meziročně, tak dostanou méně než v loňském roce a s nikým to nekonzultovala. Samozřejmě za velkého jásotu zdravotních pojišťoven, protože těm zbudou peníze na jejich podivné aktivity a budou si moci rozdělovat ty peníze lépe …

Počkejte, když zdravotní pojišťovny končí v dluzích, tak asi nezbudou peníze na …

Ony všechny, ony všechny v dluzích …, ano.

… především na VZP, teď, když budu mluvit o dluzích, používám slovo dluhy jako, řekněme, časovou prodlevu po lhůtě splatnosti, abych byl konkrétnější, deset miliard, což je nyní aktuální dluh VZP, tedy peníze po lhůtě splatnosti.

My máme těch zdravotních pojišťoven devět, jedna jediná má takovéto hluboké problémy. Dvě další jsou, řekněme, na hranici těch problémů, což je vojenská a ministerstva vnitra, ale zbylé pojišťovny víceméně hospodaří slušně, vyrovnaně nebo dokonce pozitivně.

Protože mají jiné portfolium klientů, kdybych vám teď oponoval, nemají ty nákladné pacienty, vezměte si, kdo je u Všeobecné zdravotní pojišťovny, především ti pacienti starší, děti, které …

Tak to je argumentace paní ředitelky Musílkové, ono to není úplně stoprocentně pravda, část pravdy na tom je, ale když si uděláte tu analýzu podrobnou, tak zjistíte, že to není úplně tak černobílé, jak se nám snaží paní ředitelka Musílková vsunout. Ano, VZP v určitých oblastech má skutečně největší procento nákladných pacientů, ale nemůžete to vztáhnout úplně absolutně.

Ta otázka, má původní otázka byla jednoduchá. Proč je nutné na pondělí svolávat krizové jednání lékařů České republiky, vy jste řekl jednoznačně, že to je kvůli zásadnímu obratu argumentace ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo obrátilo ze dne na den o sto osmdesát stupňů a v podstatě my se teď musíme poradit, co s tím, protože tento obrat znamená, že do zdravotnických zařízení přijdou menší peníze, méně finančních prostředků v druhém pololetí, což bude mít jednoznačně dopad na kvalitu a úroveň péče o pacienty a paní ministryně tím dělá takový zvláštní trik. Ona exportuje finanční problémy VZP na jednotlivá zdravotnická zařízení a tudíž je exportuje přímo na pacienty. Zatímco s dluhem VZP se dá pracovat, v uvozovkách, jako účetní operací, kde se něco někam přesune, dá ze státního rozpočtu dotace, bezúročná půjčka, odkoupení pohledávek po zkrachovalých podnicích a tak dále a v podstatě na občany to příliš nedopadá, kdyby se s tím slušně pracovalo. V okamžiku, kdy tento finanční problém já přenesu na jednotlivá zdravotnická zařízení, přenesu to do ordinací a k postelím pacientů a tady už jde o vážné věci.

Rozhodnutí ministryně zdravotnictví a změnu jejího názoru o těch sto osmdesát stupňů, jak to říkáte, berete jako vykopání válečné sekery?

No, bylo to v každém případě překvapivé, protože víte, že nám řada kritiků říkala: „Propána, proč s touto ministryní zdravotnictví, která dělá takové, či onaké věci, pořád máte, v uvozovkách, korektní vztahy a nekritizujete jí …

Dokonce se mluvilo, že Rath je spojencem Emmerové a že de facto ministerstvo řídíte vy?

Vidíte, že, že, že to došlo až tak daleko, že i vy jste to zachytil, tyto hlasy.

Ano, jednou vás ale ministryně neposlechla a vy vykopete válečnou sekeru?

Tak, to není jednou, že by nás neposlechla, problém je, že tohle je jeden z dílčích problémů nebo z dílčích témat, druhým významným tématem je seznam výkonů, který nám přislíbila, protože sedm let nebyla vůbec zvýšena v tomto seznamu výkonů cena práce, tedy cena, kterou platí zdravotní pojišťovny všem zdravotnickým zařízením. Je to trošku stejné, jako když si pozvete domů třeba opraváře na plynový kotel nebo dáte auto do servisu, tam je kolonka cena práce, kterou musíte zaplatit, čili obdobně to máme my, ale platí to ty zdravotní pojišťovny a ten ceník určuje ministerstvo zdravotnictví, a to sedm let nezvedlo tuto cenu práce ani o procento, mezitím máte inflaci a spoustu dalších věcí …

Tak, teď vám vstoupím do řeči, ano, vy jste tedy požádali ministryni, aby byly zvednuty, řekněme, úhrady právě v souvislosti s prací lékařů, to jste udělali v pondělí, ministryně zdravotnictví …

Ne, to jsme udělali před zhruba třičtvrtě rokem.

A veřejně jste to řekli v pondělí, že jste ministryni požádali, ministryně to v pondělí odmítla, ona přiznává, že ohodnocení lékařů v České republice není nejlepší, ale říká, že je zapotřebí nejdříve zdravotnictví stabilizovat a prosadit reformní kroky a dodává.´

MILADA EMMEROVÁ (zvukový záznam): Takže až tedy se mi podaří zakotvit tato opatření, pak je možné přistoupit k indexaci sazebníku výkonů a zlepší se platy lékařů.

Ministryně zdravotnictví Milada Emmerová také odmítá, že by bylo možné lépe ohodnotit práci doktorů v letošním roce.

MILADA EMMEROVÁ (zvukový záznam): V horizontu do 1. 7. určitě ne, to bych lhala tedy a já se domnívám, že ta opatření se dají přijmout hned, ty krátkodobý prostě jsou, tak se i nazývají, že je možný je okamžitě přijmout a už můžou nabíhat prospěchy z jejich působení a tak si myslím, že třeba příští rok, že by se mohlo, to znamená s půlročním zpožděním, přistoupit k té indexaci a zvýšit platy.

Říká ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Proč lékaři podle prezidenta České lékařské komory Davida Ratha, hosta Interview BBC, nejsou ochotni čekat, když ministryně Emmerová jasně naznačuje, že od ledna příštího roku dostanete jako lékaři přidáno?

Víte, je tady část, kterou veřejnost asi nezná a protože jsme právě vedli s ministerstvem jednání o tom, jak věci napravit a ta jednání nezačala včera, ale začala v okamžiku, kdy paní ministryně nastoupila do své funkce, což je dneska, tuším, doba delší než jeden rok a už od té doby my jsme s ní vedli intenzivní jednání o všech těchto krocích.

To znamená, že k vykopání válečné sekery došlo po intenzivních jednáních, vy jste zjistili, že už není možné dál čekat, že ministryni zdravotnictví Miladě Emmerové nedůvěřujete, proto veřejná krizová jednání a podobně?

Vysvětlím vám, vysvětlím vám …

Ne, je to, je to správný popis a interpretace té situace?

Částečně, částečně, hned vysvětlím proč. Totiž paní ministryně chtěla ten seznam výkonů bez té ceny práce vydat k 1. 1. tohoto roku. Na náš podnět a na podkladě našich argumentů to zrušila a uložila úředníkům ministerstva zdravotnictví, aby zapracovali do toho seznamu výkonů naše požadavky, které se ale opírají o zcela korektní výpočty, které potvrdili sami úředníci ministerstva, dokonce i pojišťoven a slíbila, že ten seznam výkonů tedy bude posunut o půl roku a ta cena práce bude skutečně navýšena k 1. 7. 2005.

To znamená, že ministryně porušila svůj vlastní slib?

Jednoznačně porušila svůj vlastní slib a my máme pocit, že nás třičtvrtě roku, lidově řečeno, vodila za nos. Já mám řadu kolegů, kteří na tom odpracovali desítky a stovky hodin, protože to znamená analýzy, to znamená výpočty, to znamená nekonečná jednání se zúčastněnými, celý seznam výkonů my jsme ministerstvu pomáhali převracet do té nové podoby a přepočítávat, my jsme autoři těch přepočtecích nebo přepočítacích formulí a výsledkem je, že bez jediného slova dopředu, bez jediného jednání, bez jediné diskuse paní ministryně řekne novinám, tedy ani ne nám do očí, ale řekne novinám, že prostě to nebude, mně to a její argumentace, že máme počkat, víte, problém je, že my čekáme patnáct let a všichni říkají až jednou …

Počkejte, ale platy se zvyšovaly, platy se zvyšovaly.

Platy ano, platy ano, ale …

Patnáct let neříkejte, že se nezvyšovaly platy.

Dobře, abych byl korektní, seznam výkonů ve složce cena práce se naposledy zvýšila v roce 97, čili nečekáme patnáct let, to beru zpátky, ale čekáme, řekněme, od roku 2000, protože tam nějaká třeba rezerva byla, nechci říkat od roku 97, ale už tedy pět let čekáme …

A do zdravotnictví nemocničního šly peníze nebo došlo k navýšení po dohodě s ministrem Fišerem, pokud si vzpomínám dobře, takže to je další.

Ano, ale ministr Fišer zvyšoval platy, ale byla částečně pravdivá argumentace, že nezpůsobil změnu toho seznamu výkonů tak, aby ty platy byly podepřeny i určitou …

Penězi.

Penězi. A ony částečně byly, ale trošku jiným mechanismem. Dneska třeba podle toho seznamu výkonů je cena práce lékaře – absolventa, tedy vysokoškoláka, sice ne nějak kvalifikovaného a zkušeného, ale vysokoškoláka, určena a pojišťovna za něj platí pět tisíc tři sta hrubého měsíčně. No, to ten zaměstnavatel samozřejmě mu musí dát alespoň deset tisíc, i to je směšná částka, ale tarifní tabulky počítají s nějakými dvanácti tisíci. Pro kvalifikovaného lékaře ten seznam výkonů zatěžuje pojišťovny cenou práce v úrovni třináct tisíc hrubého měsíčně …

Pane prezidente, promiňte, velmi jednoduchá otázka. Pro vás je nepřijatelné, aby po 1. červenci letošního roku se neměnila cena lékařské práce, rozumím tomu správně? Je to nepřijatelné?

Já jsem vychován v tom, že sliby se mají plnit. Já nemám rád logiku jaksi: „Slibem neurazíš“ nebo „Sliby se slibují, blázni se radují“.

Ale sliby se mají plnit o Vánocích. To znamená, že 1. lednu 2006 můžete dostat přidáno.

Je pravda, že paní ministryně nám to slíbila před Vánoci a slíbila nám to k 1. 7. Já prostě nemohu jí věřit, že se to v druhé polovině tohoto roku nebude opakovat. To znamená, že zase řekne, že peníze nejsou, ony nebudou, protože chápejte, ty peníze …

To znamená, pro vás je nepřijatelné, počkejte, abychom

Rozumíte, my nemáme pohádku „Hrnečku, vař!“ To znamená, aby se řeklo: „Hrnečku, vař,“ a teď kaše z toho hrnku sama od sebe z ničeho nic se začala tvořit. Vezměte si, pojišťovny nedělají nic, chovají se jako ruští bohatýři …

Počkejte, pane prezidente, k tomu se záhy dostaneme …

Počkejte, nechce mě domluvit. Ministerstvo …

Ne, vy mi nejdříve odpovězte, ne, vy mi nejdříve …

Já skončím větu, pak vám odpovím, ministerstvo také nedělá vůbec nic, jen koukají, jak dluhy narůstají. A myslíte si, že tato politika povede k tomu, že za půl roku těch peněz bude víc, jako v tom hrnku té kaše? No, nepovede …

Když nevěříte ministryni, co tedy budete dělat, když 1. července se cena práce lékařů nezmění, co navrhnete v to pondělí?

No, v každém, v každém případě my chceme mluvit s panem premiérem, protože tu situaci bereme jako už velmi vážnou. My jsme skutečně byli dlouho tolerantní vůči paní ministryni, snažili jsme se skutečně dlouho hledat kompromisy a hledat, hledat možnost dohody a teď máme pocit, že ona z nejasného důvodu potápí všechny, Asociace nemocnic, nemocnice, soukromé ambulance, komoru, odborové, odborové sdružení, vůbec nechápeme, kam touto politikou směřuje, protože všechny její kroky směřují ve svém důsledku k negativním dopadům na pacienta a k určitému nějakému prospěchu pro byrokratizme zdravotních pojišťoven, což jsou černé díry …

To znamená, že ministryně zdravotnictví Milada Emmerová po zhruba necelém roce působení v pozici ztratila vaši důvěru?

Víte co, my máme pocit, že začala dělat politiku, kterou avizuje pan senátor Julínek, ten má politiku vše zdravotním pojišťovnám, jo, a paní ministryně, která doteďka spíše byla rezervovaná a vnímala obdobně jako my zdravotní pojišťovny jen jako prostředek k financování a ne jako Hegemona, který rozhoduje o všem ve zdravotnictví, všechno řídí a všechno se pojišťovnám jako úřadům podřizuje, tak my chceme aby se všechno podřizovalo pacientovi a medicíně, ne tedy zdravotním pojišťovnám …

To znamená, ztratili jste důvěru v ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou, proto chcete mluvit s Jiřím Paroubkem?

Ta důvěra má velké trhliny, já bych zatím nechtěl říci, že jsme ji úplně ztratili, já doufám, že ještě paní ministryně snad se vzpamatuje, protože já nevidím žádný reálný podklad změny jejího názoru …

Není to tedy o tom, že byste chtěli mluvit s Jiřím Paroubkem o možném odvolání Milady Emmerové?

Víte co, to je asi teď příliš brzy, teď je nová vláda, bude získávat důvěru a hovořit o nějakém odvolávání a personálních změnách je asi příliš brzy, nám by stačilo, kdyby paní ministryně skutečně začala reálně konat tak, jak jednak slíbila a připravovat a realizovat opatření ke stabilizaci finanční situace ve zdravotnictví.

To znamená svoji reformu zdravotnictví?

No, svoji reformu, ona totiž žádnou reformu zatím nemá, protože žádná reforma nebyla odsouhlasena.

Vy jste ale tu koncepci, dejme tomu koncepci zdravotnictví, kterou chce předložit vládě a Jiří Paroubek jako premiér, a to vás neuspokojuje, řekl, že na ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou dohlédne a dohlédne na to, aby byla prosazena reforma zdravotnictví, protože ji považuje za prioritu?

To mi zase připadá, jestli je to tak, jak říkáte, jako že máte prostě propadlíka a lepší žák na něj má dohlížet, já myslím, že ministr je dostatečně nebo má být dostatečně fundovaný a samostatný, aby jaksi takovéto dokumenty byl schopen zpracovat sám bez nějakého dohledu.

A ta koncepce, kterou ministryně zdravotnictví zpracovala, ta ve vás nevyvolává naději, že se bude šetřit ve zdravotnictví, že byste vy jako lékaři mohli dostat přidáno?

Heleďte, ta koncepce v podstatě je velký problém, protože ona byla předložena asi ve dvou nebo ve třech variantách, všechny jsou dost nesrozumitelné a všechny jsou extrémně rozsáhlé.

Počkejte, vy jste lékař, ministryně zdravotnictví tvrdí, že to psala pro lékaře, že se v tom nevyzná vicepremiér Martin Jahn, protože je ekonom, ale ani vy tomu nerozumíte?

Tomu nerozumí nikdo. Tomu nemůže rozumět, to je …

Ministryně tomu asi rozumí, když to předložila.

Já se obávám, nechci jí sahat do svědomí, ale že ani ona ten text, který má asi sto dvacet, sto třicet stránek, podrobně nezná, je psán velmi obtížným jazykem s mnoha významy jednotlivých vět, takže kdo si tam chce něco najít, tak si to najde, je to trošku jako Leninovy spisy. A čili takovou koncepci my samozřejmě jsme odmítli a odmítli jsme to i v okamžiku, kdy ji poslala ještě do vlády premiéra Grosse, řekli jsme to panu premiérovi, že je to potřeba předělat a udělat z toho jednoduchý, srozumitelný materiál, aby každý věděl, co se chystá, jak se to chystá, proč se to chystá.

I o tom chcete mluvit s Jiřím Paroubkem?

Určitě, určitě.

To znamená, že koncepce i ta kratší verze, kterou ministryně zdravotnictví také dala na internetové stránky, je nadále nesrozumitelná a, řekněme, že nemáte vy důvěru v Miladu Emmerovou, že by předložila koncepční kroky.

Hlavně ta koncepce je trošku materiál, mně to přijde, jako kdybyste měl pětileté dítě, které bylo vážně nemocné nebo dokonce umíralo a vy místo toho, abyste ho resuscitoval, tak diskutujete s dalšími příbuznými, co si vezme, až se bude za dvacet let ženit. Čili …

Vy jste mistr metafor, koncepci jste přirovnal k Leninovým spisům, teď používáte …

No, já to chci připodobnit trochu lidem, kteří nemají možnost nebo čas se tomuto problému věnovat, ale ta koncepce, abych tu metaforu dal zpátky, v podstatě říká, jaké zdravotnictví bude za deset let. My máme problémy, jaké bude zdravotnictví za měsíc, za dva měsíce, za půl roku a hovořit dneska o zdravotnictví deseti let, tam jsou tak směšné věci. Víte, že kraje dneska privatizují nemocnice jako na běžícím pásu a ministerstvo tam doslova blouzní o tom, jak nemocnice budou ve veřejném vlastnictví a jak se budou za deset let rozvíjet. Já nevím, jestli ty nemocnice znova postaví, nebo vyvlastní, nebo co s nima, jako kdyby žili v úplně jiném světě, v jiné realitě a oni jakoby si dávali ty klapky na uši a na oči a teď si tam rýsovali ty vzdušné zámky, přitom realita je bohužel daleko, daleko drsnější a velmi problematická.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
Nemocnice se bouří – dostanou méně peněz
ČLK: Zdražte práci lékařů
U lékaře odmítá platit 80 procent lidí
LOK by rád hájil i zájmy soukromých lékařů

Vy jste v pondělí vyzval občany a teď cituji doslova: „Chceme vyzvat občany, aby nám pomohli a tlačili na pojišťovny, aby se snažily udržet kvalifikované lékaře v Česku a raději o něco zbrzdily nárůst nákladů za léky a zdravotnický materiál, se kterým se často plýtvá.“ Konec citátu. Jednoduchá otázka, prosím o stručnou odpověď. Jak konkrétně chcete …

Stručnou, u mě?

No, to, ještě, že to sám říkáte, tak se toho, prosím pěkně, držte.

Já jsem takový epický někdy.

Ano a ještě navíc metaforický a navíc dlouhý v odpovědích. Prosím, nechte to stranou, metaforičnost, epičnost i délku odpovědí a stručně, jak mají občané …

To jste si měl pozvat někoho jiného.

Zval jsem si vás, věřím, že se to na závěrečných šest minut ještě naučíte.

No, stručnosti jsem se nenaučil do svých čtyřiceti let.

Každý proutek se dá ohýbat, i když není mladý. Jak mají občané …

Někdy praskne.

Pane doktore, musíte mít poslední slovo, jak mají občané tlačit na zdravotní pojišťovny?

No, já vím, že je to obtížná věc, protože všichni jsme povinně někde pojištěni, dáváme jim své peníze a ony s nimi nakládají podle mého soudu ne moc, moc dobře. My máme skutečně vážný strach a vidíme to každý den, že nám odcházejí z republiky velmi kvalifikovaní, zkušení lékaři …

Promiňte, to jste, to jste říkal už v pondělí, vy jste také naznačil, že se plýtvá, a to jste řekl doslova: „Aby se zbrzdil nárůst nákladů za léky a zdravotnický materiál.“ Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Suttner tvrdí, že klamete veřejnost, když svalujete vinu na rostoucí výdaje na léky na zdravotní pojišťovny a teď cituji doslova: „O medicínské spotřebě či naopak iracionální nadspotřebě léků rozhodují lékaři. Léky za miliardy korun, jež předepisují lékaři a jež pojišťovny musejí uhradit, končí v popelnicích.“ Konec citátu. Co námitka, že na lepší platy není, protože vy jako doktoři přispíváte k plýtvání?

Víte, to mi připomíná, jako kdyby nás pan Suttner nabádal, abychom ty popelnice pak vybírali a nosili to zpátky do lékáren, to je samozřejmě nesmysl, my nejsme odpovědni za to, co občan, který udělá s léky, které mu lékař v dobré víře s cílem jemu pomoci předepíše. To je …

Záleží, zda příliš nekrmíte pacienty léky a nedáváte, promiňte, nedáváte těch léků a nepředepisuje se příliš, nepředepisují se příliš drahá léčiva, není těch léků tolik?

To mi trošku připomíná, jestli pan Suttner se nezasekl, jestli si vzpomínáte, za socialismu vždycky byly v televizi ty šoty, jak lidi vyhazují rohlíky a chleba do popelnic a ti lidé mohli za to, že v obchodech nic nebylo, jo, tihle, co to vyhazovali. Čili teď za krizi zdravotnictví můžou doktoři, kteří píší zbytečně moc léků a pacienti, kteří, místo aby je řádně využívali, tak je hází do popelnic.

Vy si nemyslíte, že lékaři přispívají k plýtvání ve zdravotnictví?

No, stoprocentně nemohu říci, že každý lékař, ale ono je to těžké, protože my jsme slibovali, že zájem pacienta je u nás na prvním místě, čili já věřím tomu a z mých zkušeností vyplývá, že lékař, pokud nějaký lék píše, tak vždycky v dobré víře, že tomu pacientovi pomůže, my prostě nemůžeme dělat nějakou autocenzuru, autokorekci charakterem: „Pane, vy vypadáte, že to možná hodíte do popelnice, tak já vám nic nenapíšu a běžte k babce kořenářce.“ Jo, to, takhle si to asi pan mluvčí VZP představuje a takhle by se mu to asi líbilo. Samozřejmě za správu systému a za jeho ekonomické chování odpovídají samozřejmě zdravotní pojišťovny. To jsou instituce, které lékaře mají kontrolovat, mají je nabádat k určitému způsobu chování …

Ano, vy jste, vy jste dokonce, a opět budu citovat vaše slova z pondělka, prohlásil, že: „Zdravotnická zařízení vydělávají peníze na platby lékařů tím, že přes nemocniční lékárny nakupují drahé léky levněji, ale od pojišťoven si nechávají zaplatit plnou sumu.“ Kolik takových příkladů máte zdokumentovaných jako Česká lékařská komora?

Ono to není jen přes lékárny, tam je to jen otázka té marže lékárenské, ale je to třeba, řada nemocnic si zřídila své dceřiné společnosti jako distribuční firmy a koupí něco, pro příklad, za deset tisíc v Německu, doveze to sem a sama sobě, čili dceřiná společnost, prodá své nemocnici za maximální cenu, což je třeba za čtyřicet tisíc.

Kolik takových příkladů máte zdokumentovaných?

No, prakticky všechny, takzvaně ty nejlepší nemocnice, jako třeba Třinec Podlesí a tak, které jsou ukazovány jako vzor toho dobrého hospodaření, tak takto postupují.

Uvažovali jste o trestních oznámeních?

A, proboha, proč, vždyť to je legální, tam není porušen vůbec zákon, to je chyba a naprostá hloupost zdravotních pojišťoven, že takovýto model chování prostě tolerují a proplácí tyto sumy, tam není porušen jediný zákon, jediný paragraf, to je zcela legální a já si myslím, že takto by se asi měla chovat všechna zdravotnická zařízení, protože jim to systém umožňuje a pojišťovny to trpí a platí.

Vy jste před rokem právě v tomto pořadu přirovnal zdravotní pojišťovny k pijavicím a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu jste označil a teď budu citovat doslova: „Za obzvlášť vykrmenou pijavici.“ Před rokem jste předal policii podklady k prošetření podle vašeho názoru špatného hospodaření VZP. Jste informován o tom, jak ty podklady po roce skončily?

Částečně ano.

A jak to dopadlo?

Ocituji z jednoho policejního závěru. „Inženýrka Musílková se dopustila skutku trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku ve smyslu ustanovení a tak dále. Stíhání podezřelé inženýrky Musílkové pro daný skutek je promlčeno.“ Bohužel tento skutek proběhl v roce 98 a …

To znamená, že z toho protokolu nebo ze závěrů policie, které máte před sebou, se ukázalo, že …

Já jsem to pochopil tak, že paní ředitelka Musílková se s největší pravděpodobností dopustila trestného činu, poškodila …

A to v jakém případě?

Okolo Preciosy a prodej akcií a cenných papírů Preciose, vznikla VZP poměrně velká finanční škoda.

A ta další, ty další podklady, tam jste také dostali už závěry, že byla věc promlčena?

U jednoho ano, tam jsme dostali, že byla promlčena, u jednoho nám policie napsala, že nepodařilo se jim prokázat spáchání trestného činu a další jsou v šetření.

To znamená, že vy nadále trváte na tom, že za hlavní viníky byste označil zdravotní pojišťovny, špatné hospodaření nemocnic a zdravotnického systému jako takového, především VZP?

No, hlavní viníky, jsou jedni z těch hlavních viníků, to znamená, teď můžeme diskutovat, jestli za to mohou ze sedmdesáti procent nebo jen ze šedesáti procent, ale jejich podíl na tom, jak systém nefunguje, je určitě zásadní.

Budete chtít mluvit o odvolání Jiřiny Musílkové s premiérem Paroubkem?

Víte, paní ředitelka Musílková je prakticky neodvolatelná, takže hovořit o odvolání, jistě můžeme diskutovat, jestli osoba, která se nejspíš dopustila trestného činu a poškodila svoji organizaci, by měla stát v čele takovéhoto státního podniku.

BBC

Ohodnoťte tento článek!