Jak podojit pojištěnce

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) před časem přezkoumala nákupy svých nemovitostí. Důkladná prověrka dospěla k závěru, že počátkem devadesátých let nakoupila dva značně předražené objekty. Mohla je přitom koupit výrazně levněji. Jak dnes vyplouvá na povrch, konkrétně až o 60 milionů korun levněji.

Případem se podle zjištění týdeníku Euro od března zabývá Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9. Nákup obou nemovitostí jde na vrub zakladatele VoZP a jejího bývalého ředitele Františka Beránka, který smlouvy podepisoval.

Dnes je plukovníkem na penzi, ve VoZP je ale stále aktivní, když zastává post člena správní rady. Věc začalo řešit Městské státní zastupitelství v Praze, následně ji předalo na Prahu 9, kde má pojišťovna své sídlo.

První případ se týká budovy v pražské Bělehradské ulici z roku 1993. Vojenská zdravotní pojišťovna tehdy zakoupila dům od firmy Stanley's Service OE Stanislav Fučík za 55 milionů korun. Smlouvu podepsal ředitel Beránek. VoZP si kvůli podezření na předražený nákup nechala budovu aktuálně ocenit a z posudku soudního znalce Jiřího Sýkory vyšlo, že odpovídající tržní hodnota nemovitosti v roce 1993 byla 12 milionů 890 tisíc korun. Pojišťovně tedy vznikla škoda přesahující 42 milionů korun.

Současná tržní hodnota nemovitosti podle znalce Sýkory činí 52 milionů 200 tisíc korun. Což znamená, že ani dnes nedosahuje ceny, za kterou ji Beránek v roce 1992 pořídil. Slabou stránkou je stáří stavby, nevyhovující prostory pro administrativní chod. Další jsou omezené parkovací možnosti,“ napsal navíc znalec.

Podobně zdrcující je posudek i v případě dnešní centrály pojišťovny. Vojenská pojišťovna v roce 1994 podpisem Františka Beránka stvrdila nákup domu v Drahobejlově ulici v Praze 9. Za dům pojišťovna Pražské správě nemovitostí zaplatila 54 milionů korun. Z posudku znalce Sýkory ale vyplynulo, že dům měl v roce 1994, kdy jej pojišťovna kupovala, cenu pouhých deset milionů 827 tisíc korun.
Pojišťovně vznikla opět značná škoda, přesahující 21 milionů korun.

A ceny z roku 1994 nedosahuje zdaleka ani dnes, znalec nemovitost ocenil na 35 milionů korun. Slabou stránkou nemovitosti je stáří stavby, kapacitně nevyhovující prostory pro administrativní chod a omezené hygienické zázemí. Další slabou stránkou je zasazení do méně reprezentativní části obce a omezené možnosti parkování. Z hlediska poptávky po komerčním pronájmu v dané lokalitě převyšuje nabídka poptávku,“ uvedl Sýkora.

Manažer logistiky VoZP Tomáš Perutka potvrdil informace týdeníku Euro, že na nákup zmiňovaných nemovitostí nebylo provedeno žádné výběrové řízení ani sestavena komise pojišťovny. O nákupu nemovitostí bylo rozhodnuto z úrovně tehdejšího generálního ředitele Beránka přímo a ten také tyto kupní smlouvy podepsal. Za alarmující lze považovat významný rozpor mezi cenou zaplacenou za tyto objekty v době jejich pořízení a mezi odhadnutou tržní cenou, za kterou se obdobné objekty obchodovaly v době pořízení. Cenový rozdíl je drakonický a v tomto smyslu lze dovodit, že VoZP vznikla škoda velkého rozsahu,“ uvedl Perutka.

Dáme to k soudu

Vedení VoZP proto podle něj hodlá uplatnit své nároky na náhradu škody občanskoprávní cestou. PojišŤovna požádá Beránka o stanovisko k celému problému a zváží zaslání předžalobní výzvy. V závislosti na reakci bývalého generálního ředitele, kterou nelze předjímat, budou učiněny bezodkladně další kroky vedoucí k eliminaci způsobené majetkové újmy,“ dodal Perutka.

Někdejší ředitel František Beránek si vybavuje to, že budovy si prohlédl jeho zástupce Jaroslav Herman společně s předsedou dozorčí rady VoZP Miroslavem Příkopou, který byl také soudním znalcem v oblasti nemovitostí.

Poté podle něj nákup objektů doporučili. Jejich doporučenou cenu se mi podařilo vždy ještě s majiteli nemovitostí osobním jednáním snížit, takže nemám důvod předpokládat, že ceny, za které nemovitosti byly nakoupeny, nebyly pro pojišťovnu výhodné.

Věřil jsem svým spolupracovníkům a především Příkopovi natolik, že jsem jejich návrhy nezpochybňoval a vždy jsem předstoupil k projednávání nákupu s vědomím výhodnosti, za což jsem byl tímto nejvyšším orgánem VoZP ČR také vysoce hodnocen,“ hájí se Beránek. Podle něj v roce 1996 kontroloval pojišťovnu a její hospodaření Nejvyšší kontrolní úřad, který neshledal v nákupu budov žádné závady. Všechny kontroly ze strany ministerstev zdravotnictví či financí dopadly obdobně,“ podotýká.

Malá domů

Problém pro pojišťovnu nepředstavuje jen nákup budov. Společnost Total Brokers, jež spadá pod SPGroup miliardáře Pavla Sehnala, kterému patří mimo jiné akvapark v pražských Čestlicích nebo výstaviště v Letňanech, zajišťovala v minulosti pro pojišťovnu nábor nových klientů. Potíže je v tom, že Sehnal byl v době uzavírání kontraktu členem, respektive předsedou správní rady VoZP. Smlouvu podepsal opět ředitel Beránek. K tomu, že šlo o «agrantní střet zájmů, dospěl i Ústav státu a práva, který pojišťovně k inkriminovanému kontraktu provedl právní analýzu. Ke smlouvě o zprostředkování nových klientů bylo postupně uzavřeno několik dodatků. Cena za jednoho pojištěnce oscilovala mezi 300 korunami a tisícikorunou.

Antimonopolní úřad kvůli náboru klientů, za který měla VoZP zaplatit Total Brokers a dalším čtyřem fyzickým osobám až 140 milionů korun, udělil v roce 2014 pokutu téměř dva miliony korun. Kontrakt ukončil v roce 2009 k 31. lednu 2010 ředitel Karel tein.

Pojišťovna se k náborům dnes vyjadřovat nechce s tím, že policie při prvním vyšetřování možnou trestnou činnost nepotvrdila. Co se týká náboru pojištěnců firmou pana Sehnala, touto problematikou se zabýval můj zástupce Jaroslav Herman a jsem přesvědčen, že jsme opět stanovili pro VoZP velmi výhodné podmínky. Nepředpokládám, že by pan Herman jakýmkoli způsobem znevýhodnil pojišťovnu. Otázky, kolik jsme prostřednictvím této firmy nabrali pojištěnců a kolik to stálo, nemohu vzhledem k dlouhému časovému období zodpovědět,“ uzavřel bývalý letitý šéf VoZP Beránek.

Ani reakce Total Brokers do transakce víc světla nevnesla. Bohužel vám na uvedené otázky nejsem schopen odpovědět. Jedná se pravděpodobně o záležitost staršího data a odpovědné osoby, pokud byla taková akce opravdu realizována, již nejsou pracovníky naší firmy. O údajném prověřování podnětu ohledně VoZP mám informaci pouze od vás,“ sdělil týdeníku Euro generální ředitel firmy Jaroslav Čížek.

Ohodnoťte tento článek!