Konference: Možnosti a benefity IT trendů ve zdravotnictví – Health 4.0

Konference bude hledat odpovědi na mnoho otázek, které se týkají současných trendů uplatnění IT ve zdravotnictví a zdravotnických zařízeních, dopadů Health 4.0 na procesy zdravotnických zařízení, zvýšení efektivnosti zdravotnických zařízení, či kvality zdravotních služeb občanům?

Česká společnost pro systémovou integraci

ve spolupráci s VŠE v Praze a s podporou partnerů konference: CompuGroup Medical Česká republika (hlavní partner), Cisco, ICZ (partneři) a Zdravotnictví a medicína, Mladá fronta (mediální partner)

si Vás dovoluje pozvat na konferenci

Možnosti a benefity IT trendů ve zdravotnictví – Health 4.0

(Pokračováním eHealth k digitálně propojené a efektivnější zdravotní péči)

která se koná v pátek 19. května 2017
začátek konference v 9:00h, ukončení konference 15:30h
(registrace od 8:30 h)

místo konání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Likešova aula
nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov

(METRO trasa C – stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 –směr Žižkov)

Health 4.0

představuje koncept zdravotní péče, ve kterém je využíváno propojení všech komponent (senzorů, bio-senzorů, systémů a kybernetické nadstavby) a subjektů pomocí internetu, resp. internetu věcí. Toto digitální propojení umožňuje zefektivnit diagnostické, léčebné a ošetřovatelské procesy, vč. personalizované péče a zároveň podporuje rozšiřování zdravého životního stylu. Reálné vyhodnocování dat a přesnost mapování symptomů s predikcí vývoje napomáhá inovaci zdravotnických i sociálních služeb v rámci Health 4.0. Tento trend Health 4.0 je jedním z významných IT trendů ve společnosti označovaných souhrnně jako 4. Průmyslová revoluce nebo Společnost 4.0.

Otázky, na které bude hledat odpovědi tato konference

 Jaké jsou hlavní současné trendy uplatnění IT ve zdravotnictví a zdravotnických zařízeních?
 Jaká je spojitost eHealth a Health 4.0?
 Co zahrnují trendy Health 4.0 a jaké strategické dokumenty jej podporují?
 Jaké jsou dopady Health 4.0 na procesy zdravotnických zařízení?
 Jak by mohly inovované ICT služby Health 4.0 napomoci ke zvýšení efektivnosti zdravotnických zařízení?
 Jak by mohly inovované ICT služby Health 4.0 napomoci ke zvýšení kvality zdravotních služeb občanům?
 Jaké jsou zkušenosti (pozitivní/negativní) se zaváděním Health 4.0 ve vybraných zemích?
 Jaká jsou specifika IT projektů ve zdravotnictví?
 Jaké právní aspekty jsou spojeny s budováním Health 4.0?
 Jaké bezpečností otázky jsou spojeny s Health 4.0?

Prezentace a závěry z konferencí – viz http://www.cssi.cz/cssi/seminare

Odborným garantem a moderátorem konference je Ing. Martin Potančok, PhD., který má více než 8 let zkušeností v oboru softwarového vývoje a poslední tři roky pracuje jako projektový manažer a business analytik. Působil na řadě projektů pro mezinárodní společnosti (např. Siemens, Linet, Eurest, CZ LOKO, Emerson Climate Technologies, MSD). Dlouhodobě se věnuje oblasti zdravotnictví, zvláště informačním systémům využívaných ve zdravotnictví a sourcingovým strategiím IS/ICT ve zdravotnických zařízeních. Výstupy grantového projektu Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení byly začleněny do modelu řízení podnikové informatiky MBI.

martin.potancok@vse.cz

http://xport.vse.cz

Program:

9:00 – 9:10
ZAHÁJENÍ KONFERENCEJ.VOŘÍŠEK (VŠE PRAHA, vicepresident ČSSI, poradce náměstka pro ICT MV ČR)
9:10 – 9:25
MARTIN POTANČOK (VŠE Praha): Změny ve výdajích na zdravotní péči, aktuální trendy v oblasti Health 4.0 (pohled komerční a akademické sféry)
9:25 – 9:50
MARTIN ZEMAN (MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR): Úvodní nadhled resortu zdravotnictví – aktuální situace národní strategie konceptu Health 4.0 (eHealth v ČR)
9:50 – 10:15
VLADIMÍR PŘIKRYL (CompuGroup Medical Česká republika): Rozdíly v elektronizaci vedené státem a soukromou firmou
10:15 – 10:40
ROMAN NEDZELSKÝ (ZeeRay): Otázky bezpečnosti Health 4.0
10:40 – 11:00 Přestávka s občerstvením
11:00 – 11:25
VLASTIMIL ČERNÝ (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze): Téma přednášky bude upřesněno
11:25 – 11:50
PETR BĚHÁVKA (CompuGroup Medical Česká republika): Elektronizace v praxi
11:50 – 12:15
TOMÁŠ ŠEDIVEC (Ministerstvo Vnitra ČR a Kraj Vysočina): Přeshraniční výměny zdravotní dokumentace (National Contact Point for eHeatlh)
12:15– 12:40
MICHAL OPATŘIL (ICZ): Praktické zkušenosti s projekty Healthshare v ČR
12:40 – 13:05
FILIP MALEŇÁK (Aplikace Záchranka, z.ú.): Mobilní aplikace záchranka
13:05 – 13:35 Přestávka s občerstvením
13:35 – 14:00
MICHAL ROZEHNAL (REPORTING.CZ)A JAN KOLÁŘ (PENTA HOSPITALS): Téma přednášky bude upřesněno
14:00 – 14:25
KLÁRA FIALOVÁ, JAN HŮLEK (eVito/EUC): eVito – Digiceuticals v péči o chronické pacienty
14:25 – 14:50
JAN ŠMÍD (Cisco): Síť jako platforma a zdroj informací pro bezpečnou, kvalitní a efektivní zdravotní péči
14:50 – 15:20
MARTIN POTANČOK (VŠE Praha): ZÁVĚREČNÁ DISKUZE
Závěr konference

Účastnický poplatek
Plný účastnický poplatek
800,- Kč Členové ČSSI 400,- Kč Zástupci zdravotnických zařízení, státní správy a samosprávy 400,- Kč Studenti a učitelé vysokých škol 0,- Kč
Způsob platby: bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 17002
výjimečně – možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650
potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

Podmínky registrace:
 Vyplnění přihlášky na webu ČSSI nebo zaslání vyplněné přihlášky (viz níže) do 16.5.2017 – vyplní všichni – i ti, na které se nevztahuje platba
 Zaplacení účastnického poplatku – pokud se na ně platba vztahuje
 Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace:
ČSSI nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3
www.cssi.cz

e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

Přihláška - konference Možnosti a benefity IT trendů ve zdravotnictví - Health 4.0

Ohodnoťte tento článek!