Lidé nejvíc nesouhlasí s rušením pracovišť a platbou u lékaře

CVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění,

Z úsporných opatření ve zdravotnictví občané nejvíc nesouhlasí s rušením specializovaných pracovišť, poplatkem u lékaře, připlácením za léky v závislosti na ceně a s omezováním počtu nemocničních lůžek. Zjistilo to Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v prosincovém šetření, v němž odpovídalo 987 lidí starších 15 let. Souhlas převažoval pouze se zřízením jen jedné zdravotní pojišťovny a zvýšení pojistného rizikovým skupinám, ani tam ale netvořil nadpoloviční většinu.

U všech ostatních opatření už převládají nesouhlasné odpovědi – s poplatkem za stravu a lůžko v nemocnici, kde se do konce loňského roku platilo denně 100 korun a nyní se z rozhodnutí Ústavního soudu už neplatí nic, nesouhlasilo 52 procent dotázaných, 42 procent naopak opatření podpořilo.

S rozdělením péče na standard a nadstandard souhlasilo 38 procent lidí, proti bylo 54 procent, s jednotnou platbou za recept souhlasilo 32 procent a s platbou u specialisty bez doporučení praktika 30 procent, proti bylo v prvním případě 65 procent dotázaných, ve druhém 65 procent.

Výrazně převládá nesouhlas se snížením počtu specializovaných pracovišť, souhlasí s ním 15 procent, proti je 76 procent dotázaných. S poplatkem za návštěvu lékaře souhlasí 19 procent, nesouhlasí 80 procent a se snížením počtu nemocničních lůžek souhlasí jen devět procent lidí, zatímco 81 procent nesouhlasí.

Názory občanů zjišťoval CVVM již v roce 2006 a pak pravidelně po roce v letech 2010 až 2013. Výrazný nárůst podpory pro jednu pojišťovnu z roku 2012 až na 54 procent se loni vrátil na hodnoty roku 2006, kdy byla maximálně 50 procent. Souhlas s placením u lékaře se z 32 procent stabilizoval na 19 procentech, proti placení bylo loni 80 procent dotázaných. Klesla podpora jednotného poplatku v lékárně meziročně z 36 na 32 procent. Rozdělení péče na standard a nadstandard získalo oproti předchozímu roku loni dalších pět procent, celkem loni souhlasilo 38 procent dotázaných, nesouhlasilo 54 procent. Ostatní meziroční změny jsou podle CVVM v rámci statistické chyby.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!