Lze očekávat další kolo diskuse k výkonu profese

Senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku se v nejbližším období má zabývat návrhem zákona o lékařských povoláních, který senátu nedávno postoupila poslanecká sněmovna. Z dosavadních kontroverzních diskusí lze očekávat, že se na půdě horní komory parlamentu odehraje obdobně vzrušená debata o některých paragrafech…

Novému zhodnocení tak zjevně neujde například výčet specializačních oborů v příloze zákona, v němž sněmovna na poslední chvíli provedla změny, avšak na podobu této přílohy i nadále existují rozdílné názory.

Jako jeden z kontroverzních bodů přetrvávají odlišná stanoviska mezi ministerstvem zdravotnictví a zástupci lékařských organizací či lékařských fakult na organizaci postgraduálního vzdělávání.

Stejně tak zůstává otevřenou otázka zmocnění pro vydávání podzákonných předpisů, respektive zda bude MZ smět tyto normy vydávat samostatně, přes protesty fakult apod.

Senát se pravděpodobně bude podobně jako sněmovna zamýšlet i nad prokazováním zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti ve vztahu k výkonu povolání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

„Horkým bramborem v dlani“ se může stát i rozhodování o akreditacích pro školicí zdravotnická pracoviště. Podle znění zákona schváleného sněmovnou sice bude existovat akreditační komise, avšak ta má své stanovisko „postoupit“ ministerstvu zdravotnictví, jež pak samostatně rozhodne o udělení, prodloužení nebo neudělení akreditace. Některým zainteresovaným subjektům se nelíbí právě tato silná pravomoc resortního úřadu.

(boš),www.Zdravi.Euro.cz, 14.1. 2004

Ohodnoťte tento článek!