MZ vydalo nezávazné stanovisko k vadným implantátům PIP

PIP implantáty

Ženám s vadným prsním implantátem PIP, které ho dostaly kvůli rakovině nebo vrozené vadě prsu, by nový implantát mohly uhradit zdravotní pojišťovny. Ženám, které ho mají z kosmetických důvodů, takový nárok nevznikne. Vynětí implantátu, který působí problém, by pojišťovny ale měly zaplatit všem. Uvádí to ministerstvo zdravotnictví v právní analýze, kterou dnes vydalo k úhradě vynětí zdravotně nevhodných implantátů a výměny za implantát jiný.

Ministerstvo upozornilo, že jde o právně nezávazný názor. Pokud se zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny a pacientky nedokážou na úhradě dohodnout smírně, nezbude jim, než se obrátit na soud.

Celkem byly v Česku použity necelé 3000 implantátů ve zhruba 50 zdravotnických zařízeních. Ministerstvo po odhalení, že jsou z nekvalitního silikonu, doporučilo preventivně všechny vyměnit.

Nemocnice dosud s operacemi vyčkávaly na vyjádření ministerstva k možné úhradě. Pražská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dala počátkem února jako první vědět, že vadné implantáty PIP vymění zdarma všem svým pacientkám, kterým je dala po rakovině prsu. Od dodavatele implantátů bude požadovat náhradu nákladů.

Ministerstvo dnes doporučilo, aby se ženy s implantáty PIP obrátily na zařízení, které původní operaci provedlo. To jim má operaci provést na vlastní náklady, musí ji schválit revizní lékař. Pokud by ženy novou operaci podstoupily v jiném zařízení, než kde původní implantáty dostaly, budou mít právo žádat náhradu nákladů u původního zařízení.

Ministerstvo v analýze připomíná, že podle občanského zákoníku zodpovídá zdravotnické zařízení za to, že implantáty jsou v pořádku a zdraví nezávadné. A to i tehdy, kdy nezanedbá žádnou povinnost, například ověřit si certifikáty implantátů a správně s implantáty manipulovat.

Operací vznikne zdravotnickému zařízení majetková újma, nárok na náhradu vzniklé škody má uplatnit ve dvouleté promlčecí lhůtě, ta běží ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Škodu má uplatňovat zařízení u výrobce, vedle toho by mělo být na škody způsobené pacientům pojištěno. Pojišťovna by bez ohledu na odpovědnost zdravotnických zařízení za škodu měla uplatňovat také svůj nárok na náhradu škody u výrobce implantátů.

Ministerstvo nemá informace o délce záruční lhůty na implantáty PIP. I kdyby ale už uplynula, pacientky mohou náhradu vzniklé škody uplatňovat u zdravotnického zařízení, které je operovalo.

Česká republika nenese podle ministerské analýzy za škodu žádnou odpovědnost, státní orgány nemohou zabránit vstupu na český trh výrobkům s certifikací ze zemí EU. Mohou jen přerušit či ukončit užívání těchto výrobků, ale až ve spojitosti s rizikem újmy na zdraví pacientů.

Na možné praskání implantátů PIP upozornila na jaře 2010 francouzská asociace pro dohled nad léčivy. Po jejím oznámení český distributor ve spolupráci s lékovým ústavem informoval zdravotnická zařízení v Česku, která přestala tyto implantáty používat.

Ohodnoťte tento článek!