Narkomanem v jedenácti

Pro pediatry je hrozivou skutečností, že věk konzumentů návykových látek se snižuje, bežně se mezi nimi objevují školní děti. Podle průzkumů Světové zdravotnické organizace WHO se Česká republika řadí na druhé místo v Evropě v počtu dětí, které okusily některou z drog. Od roku 1994 stoupl počet studentů a učňů, kteří okusili drogu o 167 procent. Jak uvádí pražští protidrogoví koordinátoři, obchod „kvete“ přímo ve škole…

Havlíčkův Brod – Užívání drog působí na organismus dítěte daleko destruktivněji než na organismus dospělého. gram pervitinu lze pořídit za tisícovku, marihuanu za „pouhé“ tři stovky, výjimkou mezi narkomany nejsou jedenáctileté děti.

„Patřím mezi lékaře, kteří mezi návykové látky řadí i nikotin a alkohol,“ říká primář dětského oddělení okresní nemocnice Václav Miláček, který, jak dodává, je zásadně proti legalizaci měkkých drog. Zjištěné údaje o vzrůstajícím počtu mladých narkomanů bere jako alarmující fakt. Přesto že Vysočina patří na rozdíl od oblastí Prahy, severních Čech a severní Moravy ke „klidnějším“, neměli by rodiče podceňovat nebezpečí a zajímat se o to jak dítě tráví čas a s kým se stýká.

Mezi životem a smrtí

„Vidím zde jednak sociální problém,“ uvádí primář Miláček. „Užívání drog je ekonomicky náročné, mladiství, kteří na ně nemají peníze se dopouští trestné činnosti, většinou mají tendenci k porušování kázně ve školách, které nakonec opouštějí. Alarmující je riziko zdravotní. Důsledkem užívání drog je celá řada tělesných obtíží, včetně psychických, při dlouhodobém užívání, většinou injekčně, hrozí nebezpečí nákazy infekčním zánětem jater v nejhorším případě virem HIV. Navíc každá diagnostika a léčba takto postižených pacientů je finančně náročná.“ Většina uživatelů drog se na dětské oddělení okresní nemocnice nedostane. Jde pouze o jedince, kteří se vinou předávkování dostali do velmi těžkého stavu, doslova na hranici života a smrti. Letos se s tímto případem primář dětského oddělení již jednou setkal.

„České zdravotnictví se učí s těmito pacienty pracovat, ale chybí dostatek zkušeností,“ podotkl primář Miláček. V poslední době se na Vysočině mezi uživateli drog staly populární houby lysohlávky a durman. To potvrzuje ze svých zkušeností i primář Miláček. Intoxikace lysohlávkou u šestnáctileté dívky byla velmi závažná.

ŠTĚPÁNKA SAADOUNI, Listy Pelhřimovska, 9.8.2001

Ohodnoťte tento článek!