Největší dlužník již nezaplatil více než dvanáct miliónů korun

…“Všeobecná zdravotní pojišťovna registruje 15 největších neplatičů, kteří dluží na pojistném více než 53 miliónů korun. Z toho největší dlužník na prvním místě v regionu nezaplatil VZP již dvanáct a půl miliónu korun, další jemu podobný sedm miliónu a třetí asi šest a půl,“ představil ředitel VZP v krátkosti pomyslný žebříček největších neplatičů…

Havlíčkův Brod – Neplatičí dluží Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) již více než 65 miliónů 748 tisíc korun. Dluhy stále rostou.

Tento stále vzrůstající objem dlužné částky považuje ředitel VZP za problém, kterým je třeba se neustále zabývat. Z této celkové sumy více než 31 miliónů korun dluží zaměstnavatelé, kolem tří miliónů samoplátci. Další částkou, která dluh vůči VZP navyšuje je penále, které nyní čítá téměř třicet miliónů korun a více než milión pokuty.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna registruje 15 největších neplatičů, kteří dluží na pojistném více než 53 miliónů korun. Z toho největší dlužník na prvním místě v regionu nezaplatil VZP již dvanáct a půl miliónu korun, další jemu podobný sedm miliónu a třetí asi šest a půl,“ představil ředitel VZP v krátkosti pomyslný žebříček největších neplatičů. Z těchto patnácti je šest v konkurzním řízení, na dalších šest byl podán takzvaný výkon rozhodnutí, se zbývajícími třemi se bude pojišťovna vypořádávat cestou trestního stíhání.

Kde je 81 miliónů?

Jak neutěšená je situace ve výběru pojistného svědčí i následující údaj. Od prvního ledna roku 1995 do posledního dubna roku letošního byly pojišťovnou vyataveny platové výměry v celkové výši 129 miliónů 694 tisíc korun z toho bylo vymoženo 48 miliónů 248 zisíc korun, tedy více než 81 miliónů korun se nachází kdesi v příslovečném luftě. Chvály není hodna ani platební morálka samoplátců.

„Za určité časové období se z celkového počtu 18 220 samoplátců jich dostalo do problémů s placením více než tři tisíce,“ uvádí ředitel Cyrus.

Kdo za ně platí?

Pokud pojištěněc neplatí, je na něm dlužná částka sice vymáhána občanskoprávní cestou, ale z hlediska uspokojování jeho potřeb, co se týče zdravotnického ošetření, od obyčejné prohlídky po případnou náročnou operaci žádné omezení nepocítí. Zůstává stále pojištěncem, který čerpá veškerou zdravotní péči bez jakýchkoliv omezení, ovšem stojí za to se ptát z jaké a hlavně čí kapsy je tato péče hrazena.

Noviny Vysočiny, 31.5.2001

Ohodnoťte tento článek!