Největší změny udělal Pardubický kraj ve zdravotnictví

Nejvíce úsilí věnovali představitelé Pardubického kraje v prvních čtyřech letech jeho existence dopravě a zdravotnictví. Akutní lůžkovou péči kraj soustředil do pěti nemocnic, zbývající čtyři přebudoval na zařízení s ambulantní péčí a lůžky následné péče. Do modernizace nemocnic investoval 1,5 miliardy korun…

PARDUBICE – Nejvíce úsilí věnovali představitelé Pardubického kraje v prvních čtyřech letech jeho existence dopravě a zdravotnictví. Akutní lůžkovou péči kraj soustředil do pěti nemocnic, zbývající čtyři přebudoval na zařízení s ambulantní péčí a lůžky následné péče.

Do modernizace nemocnic investoval spolu se státem 1,5 miliardy korun a má připravený scénář pro její pokračování.

Většinu změn ve zdravotnictví provázely bouřlivé diskuse. Nejdramatičtěji vnímali rozhodnutí o zrušení akutních lůžek obyvatelé Vysokého Mýta na Ústeckoorlicku, kteří se až do letošního roku nechtěli vzdát městské nemocnice.

Proti roku 1998, kdy bylo v nemocnicích na území Pardubického kraje 2943 akutních lůžek, jich má dnes kraj zhruba o 700 méně a zcela dostojí doporučení státu, podle nějž by v krajích mělo připadat 4,5 lůžka na 1000 obyvatel.

Pardubický kraj převzal loni od státu 18 zdravotnických zařízení s dluhem asi 356 milionů korun. Drtivá převaha dluhů jde na vrub nemocnic s akutní péčí. Na jejich oddlužení získal region od státu zhruba 269 milionů korun.

Aby zefektivnil hospodaření v nemocnicích, ustavil krizový management, jenž koordinuje například nákupy materiálů a podobně. Ztráty nemocnic se ale dál prohlubují.

„Pozitivní trendy nebyly doprovázeny nápravou do budoucna neudržitelného systému úhrad od zdravotních pojišťoven.

Odstranění nesouladu mezi skutečně vykonanou zdravotní péčí a úhradou za ni musí být výzvou pro všechny rozumné politiky centrální i krajské úrovně.

Nesmí pokračovat stav, kdy stejný typ péče je rozdílně hrazen mezi kraji i mezi jednotlivými nemocnicemi,“ řekl krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Josef Janeček.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!