Nemocnice zruší devadesát čtyři lůžka

nemocnice, chodba, handicap

Krnovská nemocnice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov) bude mít do konce října o 94 lůžek méně, než mívala dosud. Sníží jak počet akutních lůžek, tak lůžka následné péče. A úměrně k tomu sníží i počet zaměstnanců.

„Po této optimalizaci budeme mít celkem 540 lůžek, z toho 320 v akutní a 220 v následné péči. To je kapacita, která naprosto vyhovuje potřebám našich pacientů a současně umožňuje nemocnici, aby hospodařila se ziskem, což se také už nyní děje,“ upřesnil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Lůžka, která se nemocnice rozhodla zrušit, byla neefektivně využívaná nebo zbytečně zdvojovala kapacitu, kterou pro hospitalizaci mohla v nemocnici zajistit i jiná pracoviště. To je především případ plicního ústavu tuberkulózních a respiračních nemocí na Ježníku.

Plicní léčebna Ozon měla význam před třiceti lety lety, kdy se v ní léčila řada ostravských horníků a hutníků. S útlumem těžkého průmyslu a zpřísněním bezpečnosti práce Ježník postupně ztrácel pacienty. Provoz byl v poslední době beznadějně ztrátový. V říjnu je proto naplánováno úplné přesunutí všech kapacit z Ježníku do nemocnic v Krnově a ve Městě Albrechticích.

„Plicní oddělení má akreditované a vysoce odborné zázemí v naší nemocnici v Krnově. Tam jsme tedy soustředili zařízení, lékaře i zdravotnický personál z Ježníku. Z hlediska návaznosti plicního oddělení na další pracoviště jako je chirurgie či interna, je tato centralizace určitě správná. Sociální a ošetřovatelská lůžka, plus personál k nim, jsou centralizována do naší odloučené Nemocnice ve Městě Albrechticích. To nám umožnilo snížit počet následných plicních lůžek ze 64 na 25,“ míní ředitel Václavec.
S přeskupením lůžek nemocnice také sníží počet nelékařských zaměstnanců.

„Týká se to třiceti nelékařských pracovníků, dvou technickohospodářských zaměstnanců a tří dělníků. Naši personalisté přitom maximálně využívají přirozené snížení počtu zaměstnanců, tedy odchody do důchodu, vypršení termínovaných smluv a podobně. Lidí nám tedy ubývá jen tam, odkud by tak jako tak postupně odešli. My za ně už jen v této struktuře nepřijmeme nové zaměstnance,“ vysvětlil ředitel krnovské nemocnice Krnovská nemocnice nejen redukuje počty lůžek na jednotlivých akutních odděleních, ale nabízí současně pacientům více komfortu ve zřízených nadstandardních jednolůžkových

Ohodnoťte tento článek!