Oddlužení zdravotních pojišťoven bylo podle manažerů chybou

Rozhodnutí vlády o odkoupení pohledávek zdravotních pojišťoven za více než pět miliard považují přední manažeři za velkou chybu. Otázka zněla:…

Rozhodnutí vlády o odkoupení pohledávek zdravotních pojišťoven za více než pět miliard považují čeští manažeři za velkou chybu. Otázka pro manažery zněla: „Jaký máte názor na odkoupení pohledávek zdravotních pojišťoven v hodnotě více než pěti miliard?

Sedmdesát devět procent dotazovaných s tím spíše nebo rozhodně nesouhlasí. Necelých dvacet procent odpovědělo „spíše souhlasím“ a plná polovina se ztotožnila s částečně negativní odpovědí. Rozhodně s tímto krokem vlády nesouhlasí devětadvacet procent oslovených a naopak: plně souhlasí jen necelá dvě procenta. Naprostá většina manažerů považuje tento krok vlády jako nesystémové řešení, protože není řešena příčina tohoto problému, především z dlouhodobého hlediska. Jeden z nich uvedl: „Jak k tomu přijdou daňoví poplatníci, kteří toto pojistné již jednou zaplatili? A to všechno v době, kdy vláda zvyšuje a nadále chce zvyšovat přímé i nepřímé daně!“

Ohodnoťte tento článek!