Pacientům ve Zlínském kraji se hlídá pitný režim, větrá se

Nemocnice T. Bati

Personál nemocnic ve Zlínském kraji hlídá u pacientů ve dnech s vysokými teplotami pitný režim. Více se větrá, pacienti mají lehčí přikrývky. Dostávají také obklady.

„Obecně lze říci, že na všech odděleních zlínské nemocnice se ošetřovatelský personál snaží pacientům během letních veder mnoha způsoby zpříjemnit jejich pobyt a více dohlížet například na pitný režim. Nejvíce se to samozřejmě týká starších lidí, takže geriatrie a interny. Sestry pacientům daleko častěji nabízejí tekutiny, jako jsou voda, vlažný čaj nebo šťáva, hlídají a zapisují si jejich příjem,“ uvedla mluvčí zlínské krajské nemocnice Dana Lipovská.

Počasí však podle ní nemá žádný vliv na režim operací. „Každé prázdniny máme takzvaný letní režim, plánované zákroky se kvůli dovoleným odkládají až na září. Řešíme pouze akutní věci. Klimatizace na operačních sálech je samozřejmostí, takže počasí náš operační řád nijak nenarušuje,“ řekla Lipovská.

V Uherskohradišťské a Kroměřížské nemocnici se příjem tekutin sleduje u všech pacientů standardně. „O to více u dětí a starších lidí a samozřejmě také v souvislosti s diagnózou a aktuálním stavem pacienta. Pokud pacient nepřijímá tekutiny v dostatečné míře, doplňují se na doporučení lékaře infuzemi,“ uvedl mluvčí nemocnic Egon Havrlant.

Personál se snaží ochlazovat prostředí pro pacienty pomocí větráků, zastíněním, vhodným větráním. „V ambulancích je pro veřejnost celoročně k dispozici voda v barelech zdarma,“ uvedl Havrlant. Plánované i akutní operace se podle něj dělají ve standardním prázdninovém režimu. „Pokud je tedy pacient schopen výkon podstoupit, operace se neodkládají,“ řekl mluvčí.

Zvířata ve zlínské zoologické zahradě se s vysokými teplotami vyrovnávají bez problémů. „Již při samotné realizaci je totiž pamatováno na to, abychom pro chovaná zvířata zajistili dostatek stinných prostor, kde se mohou v případě tropických teplot ukrýt. Naprostou většinu expozic navíc doplňují potůčky, jezírka, tůňky, ve kterých zvířata najdou příjemné osvěžení,“ uvedl hlavní zoolog Kamil Čihák. Některá zvířata mají častěji k dispozici koupel. „Ošetřovatelé častěji mění vodu v miskách, při současných tropických teplotách se totiž voda rychle ohřeje a kvůli tomu ztrácí svoji hodnotu. U slonů afrických jsme zvýšili četnost sprchování. Slonice nyní sprchujeme dvakrát denně,“ uvedl Čihák.

Ohodnoťte tento článek!