Převod nemocnic ve Zlínském kraji není stále připraven

Převod zdravotnických zařízení na nově vzniklé kraje není dosud připraven. To může s sebou přinést řadu problémů a komplikací. Tyto obavy vyjádřili představitelé Zlínského kraje při jednání s řediteli nemocnic a zdravotnickými rady čtyř okresů jihovýchodní Moravy, které proběhlo ve Vsetíně. „Shodli jsme se na tom…

Převod zdravotnických zařízení na nově vzniklé kraje není dosud připraven. To může s sebou přinést řadu problémů a komplikací. Tyto obavy vyjádřili představitelé Zlínského kraje při jednání s řediteli nemocnic a zdravotnickými rady čtyř okresů jihovýchodní Moravy, které proběhlo ve Vsetíně.

„Shodli jsme se na tom, že bude nutné po státu vyžadovat jasná pravidla a kritéria financování nemocnic a jejich převodu z okresů na kraj. Je nutné zcela jasně říci, kde se na provoz zdravotnických zařízení vezmou peníze,“ vyjádřil se radní Zlínského kraje a vsetínský starosta Jiří Ču-nek, jenž je řízením sociální a zdravotní problematiky na úrovni kraje pověřen.

Podle jeho vyjádření není dosud zpracován ani časový harmonogram převodu jednotlivých zařízení. Ministerstvo vnitra dokonce uvažuje o tom, že celý proces pozastaví. Proti tomu se ale již postavili také hejtmani jednotlivých krajů. „Myslím si, že zastavit tento proces by bylo nerozumné. Naopak uvítal jsem snahu radního Jiřího Čunka, který hodlá předložit kompetentním orgánům návrh, aby nemocnice v době jejich převodu na kraj byly oddluženy,“ poznamenal ředitel Okresní nemocnice ve Vsetíně Martin Metelka.

(dp), Zlínský a moravský den, 13.6.2001

Ohodnoťte tento článek!