Proč výjezdové místo ve Stříbře?

Je umístění výjezdových míst zdravotnické záchranné služby (ZZS) otázka politická či odborná? Takové otázky se vyrojily v souvislosti s rozhodnutím přednosty Okresního úřadu v Tachově o tom, že se přiklání k tzv. krajské variantě, která neuvažuje s výjezdovým místem ZZS v Boru…

Dovolím si k této polemice připojit svůj pohled. Pohled člověka, který nese odpovědnost, byť jen politickou, za zdravotnictví na území nově vzniklého kraje. Podíváme-li se na mapu tohoto území a současné rozmístění výjezdových míst, je zřejmé, že není rovnoměrné a část území kraje v souvislém pásmu není zajištěna tak, jak to vyžaduje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 434/92 Sb. Toto nezajištěné území na rozhraní okresů Tachov a Domažlice pokračuje přes Stříbro do okresu Plzeň – sever až k Manětínu a hranici s Karlovarským krajem.

Návrh původně zvažovaný v okrese Tachov, tedy výjezdová místa ZZS v Plané a Boru a lékařská služba první pomoci (LSPP) v Tachově a Stříbře, tento problém řešil pouze částečně a zcela logicky bral v úvahu pouze zájmy okresu. Faktem je, že dle výše uvedené vyhlášky je LSPP a její spolupráce se ZZS pouze řešením výjimečným a provizorním a tudíž tato koncepce byla v rozporu s uvedenou vyhláškou. Proto je logické takové řešení, které zajistí tuto službu na co největším území kraje, bez ohledu na současné hranice okresů. Varianta schválená přednostou pak vychází z koncepce vypracované Územní záchrannou službou, kterou jsem z pohledu krajského podpořil i já. Toto řešení navíc omezí možnost konfliktů a problémy s lékaři, kteří služby na LSPP, a to zejména na Tachovsku, příliš ochotně neslouží. Navíc i Česká lékařská komora považuje systém LSPP za přežitý a tudíž stavět na ní dlouhodobou koncepci není perspektivní a smysluplné.

Připravuje se proto zřízení výjezdových míst ZZS v Tachově, Stříbře a Bělé nad Radbuzou s organizačním oddělením ZZS od Nemocnice Planá, tak, jak to je ostatně již ve většině okresů v našem kraji i celé ČR. Jsem přesvědčen o tom, že jasný tok peněz, vymezené kompetence a pravomoci přispějí v této variantě ke zlepšení péče o obyvatele nejen okresu Tachov, ale i dalších částí našeho kraje.

JAROSLAV KADLEC, Tachovský deník, 20.9.2001

Ohodnoťte tento článek!