Program ČSSD je pro karlovarskou nemocnici další morová rána

lékař, únava, přesčasy

Sociální demokraté v Karlovarském kraji prý nemají smyslplnou koncepci a jejich kroky vedou k devastaci tamního zdravotnictví. „Naši lidé měli a mají jasnou vizi, jak KKN pomoci, co s problémy dělat, jak dostat hospodaření ze ztráty. Bohužel byli odejiti,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz Vít Baloun z hnutí Doktoři.

Nedávno jste vystoupili z krajské koalice, jaká je dnes atmosféra na zastupitelstvu?

Já osobně nejsem členem krajského zastupitelstva, nemohu proto odpovědět s osobní znalostí věci. Nicméně dle sdělení členů hnutí Doktoři, kteří jsou členy krajského zastupitelstva , jejich práce probíhá standardně. Je však pro ně velmi obtížné prosadit rozumná opatření v organizaci krajského zdravotnictví, protože převahu v Radě kraje mají členové ČSSD. Radním pro zdravotnictví se stal MUDr. Larva, rovněž člen ČSSD. ČSSD nyní nemá žádnou smysluplnou koncepci, co dále učinit s KKN, prosazuje zachování status quo, validně neřeší nic, slibuje nesplnitelné.

Program ČSSD pro další rozvoj KKN připomíná Brownův pohyb myšlenek. Po totální devastaci tří dříve okresních nemocnic, kterou svým zlovolným rozhodnutím pozvat do našeho kraje společnost Česká zdravotní způsobila ODS, je to další morová rána pro KKN.

Jak nyní, s odstupem času, hodnotíte vystoupení z koalice? Neoslabilo to příliš vaše pozice?

Naše pozice k Radě kraje je po odchodu radní Podzemské výrazně oslabena. Do rozhodování o osudu zdravotnictví nyní hovoří všichni radní, ač o něm nemají konzistentní představu. Důkazem je například radní ing. Bradáč, který na jednání s odborovými organizacemi KKN dne 24.2. přišel bez znalosti bazálních ekonomických fakt o provozu KKN, ač je členem
Představenstva KKN.Co tento radní dozoruje, to netuší jistě ani doktor Jiří Grygar, známý objasňovač vesmírných tajemství….

V médiích se hodně hovoří o personálních změnách, které nyní v kraji probíhají. Jak na ně reagujete?

S odvoláním náměstka pro lékařskou péči MUDr. Brázdila a s odvoláním lékařského ředitele KKN MUDr. Bergera jednoznačně nesouhlasíme.Odvolávat odborníky zcela bez udání důvodu připomíná praktiky doby normalizace. Naši lidé měli a mají jasnou vizi,
jak KKN pomoci, co s problémy dělat, jak dostat hospodaření ze ztráty. Povedlo se jim stabilizovat sesterský personál. Bohužel byli odejiti způsobem značně nevhodným jen proto, že jsou spojeni s hnutím Doktoři.

Co říkáte na odvolání generálního ředitele Fojtíka?

Odvolání generálního ředitele KKN považujeme pouze za první krok, který mimochodem hnutí Doktoři požadovalo ústy bývalé radní Podzemské v roce 2009 opakovaně, druhým krokem je nutnost nalézt kvalitní manažery pro tři jednotlivé nemocnice a provést minimálně jejich ekonomickou defuzaci. Tito manažeři musí být vyňati z přímého denního vlivu krajských politiků a musí být osobně, tedy i finančně, odpovědni za výsledek hospodaření.

Nástupce Bereniky Podzemské dlouhodobě kritizuje práci vašeho hnutí. Tvrdí, že Doktoři nebyli schopni řešit problémy, jak na tuto kritiku reagujete?

Radní Václav Larva je člověk, který dosud pracoval jako praktický lékař a o provozu nemocnic ví jen nepřímo. Proslul svým nekonformním chováním, což všem předvedl bezdůvodnými hrubými urážkami předsedy LOK nemocnice Karlovy Vary MUDr.Igaze. Představu, kam vést krajské zdravotnictví, však od něj dosud nikdo neslyšel ani nečetl.

Udělali byste nyní něco jinak, když se ohlédnete zpětně? Nebo si stále stojíte za svou koncepcí?

Koncepce hnutí Doktoři obsažená ve zpracované a krajským zastupitelstvem schválené Strategii je dle našeho názoru jediná možná. Vše ostatní povede jen k rozpadu zdravotní péče o obyvatele našeho kraje, odchodu lékařů a sester mimo zdravotnictví a k divokému rozprodeji nemocnic či výdělečných oddělení. O přípravě outsorcingu například kardiologie, gastroenterologie či oftalmologické operativy kolují zprávy již nyní. V této souvislosti podotýkám, že o dialýzu jsme neuváženým pronájmem přišli již v době krajského panování ODS.

Co se podle Vás musí v karlovarském zdravotnictví řešit nejaktuálněji?

Řešení z krize je dvojí. První je na úrovni Asociace hejtmanů, AČMN, Ministretsva zdravotnictví ČR a Pralamentu ČR. Je třeba odblokovat zastavení valorizací plateb za státní pojištěnce, zrušit zastropení odvodů zdravotního pojištění pro vysocepříjmové skupiny obyvatel, navýšit diskriminační výši plateb pojišťoven pro malé a střední nemocnice na úroveň FN nebe zvážit zavedení systému DRG. Druhé řešení je akutní řešení na úrovni Karlovarského kraje. Za prvé je to ekonomická defuzace nemocnic nyní spojených v Karlovarskou krajskou nemocnici. KKN ponechat jen jako organizaci k vyjednávání s pojišťovnami, k nákupu materiálu a léků. Nutné také je dodržet schválenou Strategii ve smyslu použití závěrů z rozboru obsaženého ve Strategii a následné rozhodnutí pro některý ze 3 navržených scénářů v souladu s ekonomickymi moznostmi regionu. Dále by bylo třeba restrukturalizovat péči v jednotlivých nemocnicích v rámci KKN a.s., pomoci ekonomicky nejslabší nemocnici, což je dle dat nemocnice Sokolov. Do této nemocnice pak nasměřovat většinu pomoci kraje a případnou pomoc soukromých subjektů.

Ohodnoťte tento článek!