Půjde české zdravotního pojištění cestou komerčního pojištění diagnóz?

peníze, stetoskop

Do systému českého zdravotního pojištění stále více proniká nový trend komerčních připojištění. Doplňková pojištění konkrétních diagnóz nebo například nadstandardů nabízí nejen komerční subjekty, ale i zdravotní pojišťovny, jež s nimi uzavírají dohody. Zůstane na okraji zájmu?

Pojistit si zdraví pro případ závažné nemoci bylo ještě donedávna možné pouze v rámci tzv. životního pojištění. Nyní začínají české pojišťovny nabízet i produkty, prostřednictvím kterých se lze pojistit nejen na riziko závažného onemocnění obecně, ale i konkrétní diagnózy, jejichž léčbu často doprovází finanční a sociální zátěž. První pojišťovny u nás nabízejí například možnost komerčního připojištění pro případ onemocnění rakovinou ženských orgánů. Vznikají ale i první produkty pojišťoven speciálně pro muže.

Pojistit se proti rakovině? Jde to

Například produkt „For You“ jedné z komerčních pojišťoven se vztahuje k rakovinnému onemocnění prsu, vaječníků, vulvy, pochvy, hrdla i těla děložního, vejcovodů a trofoblastu. Diagnóza přitom musí být dokumentována pod konkrétním histopatologickým číselným kódem.

Do pojistky jsou zahrnuty rovněž zhoubné nádory typu sarkomu dělohy a maligní cystosarcoma phyllodes prsu. Jiná pojišťovna v programu „Mysli na sebe“ pojišťuje proti různým typům mužské i ženské rakoviny.

A poskytuje i možnost rodinného či manželského pojištění, do kterého mohou být – v případě diagnózy – zahrnuti i další členové rodiny. Produkty pojišťoven se různí, ale pojištěnec je zpravidla pojištěn na výplatu jednorázové částky, ke které jsou dle podmínek přičleněny další benefity. Jde například o několikatisícovou částku měsíčně, která je ovšem časově omezena.

Část pojistky může být vyhrazena i na asistenční službu. Jeden z produktů se soustředí na pomoc ženě v období nemoci při péči o domácnost, o děti, při nákupech nebo pomáhá zajistit odvoz k lékaři.

MZ: Připojištění na rakovinu? Není třeba

Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje komerční připojištění v rámci zdravotního systému za nezbytné, ale nezatracuje jej. Například rakovina prsu, na kterou se konkrétní produkty vztahují, je nejčastějším nádorovým onemocněním českých žen.

Ročně jich tuto diagnózu slyší od svého lékaře téměř 6 tisíc. „Z pohledu systému veřejného zdravotního pojištění a jeho účastníků nepředstavují dle názoru ministerstva zdravotnictví tato komerční pojištění žádná rizika, jelikož se jedná o zcela odlišný právní institut,“ uvedla pro naši redakci mluvčí MZ Viktorie Plívová. Připojištění pro nadstandardní zdravotnické služby ale zůstává z hlediska státu stále na soukromých pojišťovnách.

„Pokud jde o takzvané nadstandardy, lze konstatovat, že v současné době se o nich v této oblasti zdravotních služeb, tedy onkologické péči, nijak neuvažuje. V daném směru ministerstvo považuje za prioritu především pravidelnou preventivní péči,“ dodává mluvčí Plívová.

Zdravotní pojišťovny a komerční produkty

Na legislativně stanovené nadstandardy, k nimž patří například dražší sádra či novější možnost platby za výběr lékaře či primáře, se od počátku letošního února lze pojistit u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV).

Ta přišla v minulých dnech s novým produktem komerčního připojištění „Nadstandard 211“. Finanční partner zdravotní pojišťovny nabízí balíček hned čtyř pojistných krytí – pro případ operace, na ošetření u zubaře, nadstandardní sádru a náklady na přepravu.

U operací například pojišťovna odškodní klienta jednorázovou částkou, kterou lze použít libovolně na úhradu nadstandardního pokoje, výběr konkrétního operatéra, platbu regulačního poplatku, kompenzaci mzdy či pooperační léčbu včetně lázní, a to až do maximální výše 100 tisíc korun. Možnost komerčního pojištění se neomezuje na klienty ZPMV, může jej využít kdokoli mezi 15 a 65 lety.

VZP: Komerčně jen výpadky příjmů

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) trend komerčního připojištění konkrétních onkologických diagnóz příliš komentovat nechce. „Jedná se o záležitost, která je na úplném začátku, zatím s ní nejsou téměř žádné zkušenosti, a je proto předčasné ji nějak hodnotit.

VZP hradí standardní péči, komerční připojištění na konkrétní diagnózu je záležitost, která se týká výhradně komerčního pojištění, jež VZP ze zákona poskytovat nemůže,“ uvedl pro naši redakci ředitel oddělení korporátní komunikace VZP Jiří Rod.

Také VZP ale se svým finančním partnerem komerční pojištění svým klientům nabízí. V balíčcích „Garance plus“ a „Garance max“ pojistí úhradu výpadku příjmů pro případ hospitalizace z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství a porodu, s možností připojištění na dvojnásobek denní dávky v případě hospitalizace.

Ohodnoťte tento článek!