Stát pohrozil zdravotním pojišťovnám nucenou správou

Ministryně Emmerová a zdravotní pojišťovny jsou v dosud nejostřejším sporu. Jde o ceny, za jaké se má letos léčit.Emmerová zaslala všem zdravotním pojišťovnám dopis, v němž žádá, aby předložily dokumenty, jak přerozdělují vybrané pojistné…

Jinak riskují tvrdý postih.

Emmerová chce, aby ředitelé pojišťoven vyvrátili podezření, že porušují vyhlášku, která předepisuje ceny za lékařskou péči.

Ve stejný den, kdy odešel zmíněný dopis (9. února), poradce Emmerové Petr Fiala uvedl, že pokud vysvětlení nebude dostatečné, může úřad sáhnout k nucené správě.

Nabídly málo peněz

Hlavním argumentem Emmerové jsou dodatky ke smlouvám, které pojišťovny rozesílaly ambulantním specialistům. I když její vyhláška nařizuje, aby letos platily lékařům o tři procenta víc než v roce 2004, pojišťovny v dodatcích nabízejí stejné smlouvy jako loni.

Podle platných zákonů může ministerstvo vyhlásit na rok nucenou správu, pokud pojišťovny porušují předpisy.

Pak pošle do pojišťovny svého člověka, který sice pojišťovnu neřídí, musí ale podepisovat všechny smlouvy. Pojišťovny se mohou bránit u soudu, stížnost ale nemá odkladný účinek.

Pojišťovny zatím předaly „výhružný dopis“ právníkům, kteří připravují odpověď. Ta má prokázat, že vyhlášku neporušují.

„Ani to nemáme v úmyslu, i když v ní je řada právně nedokonalých odstavců,“ říká mluvčí Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček.

Připouští, že pojišťovny posílaly smlouvy s nižší nabídkou, skončily s tím však 25. ledna, kdy vyšla vyhláška. „Do té doby jsme nemohli vědět, jestli vůbec nějaká bude,“ vysvětluje Gajdáček.

Emmerová se o dodatcích dozvěděla od České lékařské komory. „Dostali jsme jich stovky, několik návrhů na smlouvu přitom bylo odesláno ještě po 25. lednu,“ říká mluvčí komory Michal Sojka.

Nechce uvádět jméno žádného z lékařů s odůvodněním, že by jim způsobil potíže s pojišťovnami.

Dva scénáře kontroly

„Je to nejvážnější spor, jaký měly pojišťovny s ministerstvem od založení,“ hodnotí krizi zdravotnický expert Pavel Vepřek ze sdružení Občan.“Nucenou správu je velmi snadné vyhlásit,“ upozorňuje.

Podle Vepřeka se dnes rozhoduje mezi dvěma scénáři, jak kontrolovat pojišťovny. První doporučuje vicepremiér Martin Jahn, předseda zdravotnických odborů Jiří Schlanger a ODS v Modré šanci.

Pojišťovny by měly dostat větší volnost a stát by jim neměl přikazovat, s kým uzavřít smlouvy a jaké ceny platit.

Jejich hospodaření by reguloval nezávislý úřad odpovídající bankovnímu dohledu.

Emmerová prosazuje druhou možnost.

Podle ní by měly být pojišťovny pod přímým dohledem ministerstva. Ten by umožnila právě nucená správa.

Pojišťovny považují dopis ministryně za vážnou hrozbu. „Jsme ale přesvědčeni, že je to spíše určitá forma nátlaku,“ říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Suttner.

Nucená správa by podle něho znamenala, že by ministerstvo rozhodovalo o všech zdravotnických financích.

Emmerová reagovala na obavy pojišťoven s tím, že nucenou správu považuje za krajní řešení. „Máme i jiné nástroje. Mohou třeba zasáhnout zástupci státu ve správních radách pojišťoven,“ řekla.

Tvrdý postoj ministerstva podporuje lékařská komora. „Považujeme za rozumné, že ministryně staví pojišťovny do latě,“ chválí ministerský dopis ekonom České lékařské komory Martin Kunštek.

Komora dlouhodobě kritizuje pojišťovny za to, že neprůhledně a neefektivně utrácejí. Důsledkem jsou rostoucí dluhy, které podle prezidenta Davida Ratha ohrožují dostupnost zdravotní péče.

Úhradová vyhláška – jádro sporu

Jak se určuje cena lékařské péče

Ceny za léčení dohadují každého půl roku pojišťovny s nemocnicemi a sdruženími ambulantních lékařů. Když se nedohodnou, stanoví ceny vyhláška ministerstva zdravotnictví.

co se odehrálo letos

Ministryně Milada Emmerová vydala vyhlášku na 1. pololetí roku 2005 se zpožděním.

Předepisuje, aby pojišťovny platily nemocnicím a ambulantním specialistům paušálem. Paušál činí 103 procent loňských příjmů nemocnic i specialistů.

Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!