Přejít na obsah

Text memoranda, které Heger uzavřel se zdravotními sestrami

zpět
9.3.2011
pero, podpis, smlouva
zvětšitpero, podpis, smlouvaZdroj: ehow.com

pero, podpis, smlouva | Zdroj: ehow.com

 

Text memoranda, které ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) podepsal s šéfkou České asociace sester (ČAS) Danou Juráskovou. Garantuje zdravotním sestrám a dalším nelékařským pracovníkům zvyšování kompetencí i platů. Řeší také vzdělávání sester a jejich účast na reformních pracích.

Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví

27. února 2011

ČR - Ministerstvo zdravotnictví, zastoupené doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc, ministrem zdravotnictví (dále jen „ministerstvo zdravotnictví“)

a

Česká asociace sester, o.s., zastoupená Mgr. Danou Juráskovou, PhD., MBA (dále jen „ČAS“)

uzavírají následující memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví:

1. Vzdělávání, kompetence zdravotnických pracovníků a reformní a protikorupční kroky IVIZ CR

Řešení: Nadále bude ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a Českou asociací sester zlepšován systém vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků a budou optimalizovány jejich kompetence dle profesních skupin, jednotlivých oborů a pro různé typy zdravotnických zařízení. V souvislosti s přípravou reformy budou významně posíleny kompetence všeobecných sester a ostatních nelékařů (zdravotních laborantů, radiologických asistentů, fyzioterapeutů), zejména v segmentu primární péče, domácí péče a zdravotně-sociální péče (dlouhodobé péče). Součástí reformy bude také významné posílení domácí ošetřovatelské péče. Cílem je maximální využití dosaženého stupně vzdělání při zachování bezpečí a kvality poskytované zdravotní péče.

Reformní, protikorupční kroky a legislativní úsilí ministerstva zdravotnictví budou směřovat k naplnění programového prohlášení vlády a ministerstvo zdravotnictví bude na naplnění tohoto cíle spolupracovat se širokou odbornou veřejností, zastoupenou zejména Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Českou asociací sester a Radou poskytovatelů zdravotní péče. Připravované změny budou průběžně projednávány se zástupci odborů a pacientských organizací.

Restrukturace lůžkových zdravotnických zařízení bude prováděna ve spolupráci s jednotlivými kraji.

Termín: Návrh do 30. 6. 2011, předpokládaná účinnost od r. 2012 a dle účinnosti souvisejících legislativních úprav.

2. Odměňování nelékařů - výhled pro r. 2012

Řešení: S předpokladem zvyšování efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky bude průměrný plat nelékařů zvýšen úměrně navýšení platu lékařů. Toto zvýšení platů bude u nelékařů současně spojeno s jejich rozšířenými kompetencemi a odpovědností v oblasti diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče, zejména v segmentech, primární, domácí, zdravotně-sociální (dlouhodobé) péče a superspecializované akutní péče.

3. Výzva MZ ČR k ředitelům nemocnic

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje ředitele všech přímo zřizovaných nemocnic, aby v zájmu udržení stability dodržovali pravidla pro odměňování nelékařů a jejich zařazování podle náplní činností v odpovídajících platových třídách Katalogu prací (např. na místech předepsaných pro registrovanou všeobecnou sestru nemůže pracovat sestra zařazená v platové třídě 8).

4. Garance Asociace krajů ČR

MZ ČR požádá Asociaci krajů ČR o garanci, aby v nemocnicích zřizovaných kraji bylo postupováno ve shodě s touto dohodou, zejména v oblasti dodržování pravidel zařazování nelékařů do platových tříd dle Katalogu prací podle jejich oborů a náplní činnosti.

V Praze 8. 3. 2011


Komentovat článek: Text memoranda, které Heger uzavřel se…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Text memoranda, které Heger uzavřel se…

Komentáře

další 4 komentáře
Jan Text memornda...  | 10. 03. 2011 11:52

Kde jsou proklamované reformy,které najdou zdroje na navýšení platů sester a v příštím roce i lékařů.Vladní koalice mi připádá jako zbavená smyslu při řešení zdravotnictví.Je třeba si uvědomit,že krajské nemocnice jsou dlouhodobě podfinancované a vesměs hospordaří se ztrátou.ZP jíž druhým rokem snížují platby nemocnicímn což lze lehce prokázat.Letos o dva procenta.Myslet si,že nemocnice ušetří peníze,když poskytnou třeba 95 % péče se srovnáním s rokem 2009 je další nesmysl.Každý si dokáže spočítat kolik ušetří,když bude o 5 % méně hospitalizovaných.A to v podbě ušetřených léků , SZM a potravin.Je to o ničem a jiné náklady zůstanou naprosto stejné.Vykládat o korupci při nákupu přístrojového vybavení,která beze sporu možná v některých nemocnicích je,ale nic neušetří v nákladech, jelikož jde o investice v podobě dotaci ROP,EU,krajů nebo sátního rozpočtu.Na pokrytí nákladů na provoz to nemá vliv.Zadluženost nemocnic roste stačí se podívat na zavázky po lhůtě splatnosti za léky,materiál apod.Zvyšení DPH u léků,energii apod. přínese další ztáty nemocnicím.Navíc já nevidím zdroje,ze kterých to chce stát a ZP pokrýt.Tak,že se ženeme do propasti ze které dle mého názoru bez navyšení plateb za státní pojištěnce nebo zvyšení plateb od pacientů řešení pro příští rok nevidím.Zatím jsou to jenom řeči.Ani zrušením 10 tisícc lůžek,které nastane možná do pěti let se toho v příštím roce nic moc nestane.Tak nevím co bude.

dotaz Jurásková stále ministryní?  | 9. 03. 2011 14:05

...že chce mluvit do vzdělávání lékařů?Nebo proč sestry chtějí spoluurčovat vzdělávání lékařů,vždyt to je nesmysl,nerozuměj tomu a mohou to svou neodborností poškodit.

BOB S lékaři vyčurali  | 9. 03. 2011 11:09

A se sestrami vyčurají též!

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné