V České republice dnes působí osm zdravotních pojišťoven

osm, osmička

Přehled zdravotních pojišťoven v České republice. Dvě z nich je podle dnešního vyjádření ministra zdravotnictví Leoše Hegera vláda připravena spojit – Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra a Vojenskou zdravotní pojišťovnu. Pojišťovny jsou řazeny abecedně.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Pojišťovna s celorepublikovou působností vznikla spojením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (HZP) a České národní zdravotní pojišťovny (ČNZP), čímž se stala co do počtu klientů třetí největší v ČR. HZP vznikla již v roce 1992 jako první zaměstnanecká pojišťovna v zemi. Založilo ji šest velkých hutních a strojírenských podniků severomoravského regionu. K 1. červenci 2009 se sloučila se Zdravotní pojišťovnou AGEL (ZPA), kterou v dubnu 2008 založila stejnojmenná společnost ovládaná ocelářským magnátem Tomášem Chrenkem. ČNZP vznikla v roce 1994 a jako jediná zaměstnanecká zdravotní pojišťovna byla již od svého vzniku otevřena všem pojištěncům, bez ohledu na jejich zaměstnaneckou či oborovou profesní příslušnost. V posledních měsících se objevily informace o možném sloučení se zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance.

Vznik: 1. října 2009

Počet pojištěnců (2010): 716.996

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

Vznikla jako pojišťovna určená především pro pracovníky v oboru bankovnictví, pojišťovnictví, peněžnictví a příbuzných oborech. Po úpravě legislativy se stala otevřenou i pro širší veřejnost. V roce 2000 se sloučila s pojišťovnou STAZPO. Donedávna byla třetí největší pojišťovnou.

 • * Vznik: 29. října 1992

  Počet pojištěnců (2010): 694.792

  ===== Revírní bratrská pokladna (RBP) =====

  Regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, působí především na střední a severní Moravě. V roce 1996 se sloučila s Moravskou zdravotní pojišťovnou.

  Vznik: 1. února 1993

  Počet pojištěnců (2010): 414.192

  ===== Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP) =====

  Pojišťuje zejména vojáky v činné službě či žáky vojenských škol, je ale otevřena i pro další občany. Má celorepublikovou působnost. V roce 1997 převzala Zdravotní pojišťovnu Crystal.

  Vznik: 18. prosince 1992
  Počet pojištěnců (2010): 586.428

  ===== Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) =====
  Nejstarší zdravotní pojišťovna v ČR. Od počátku je také největší pojišťovnou v zemi. Zajišťuje výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a úhradu zdravotní péče svých klientů hrazenou z prostředků zdravotního pojištění, a další činnosti, které jí umožňuje zákon. Má celostátní působnost. Ředitele VZP volí a odvolává na návrh vlády Poslanecká sněmovna. K 29. březnu 2011 se s VZP sloučila ZP Média.

  Vznik: 1. ledna 1992

  Počet pojištěnců (2010): 6,271.186 ( bez 28.486 pojištěnců ZP Média)

  ===== Zaměstnanecká pojišťovna Škoda =====

  Činnost zahájila pod hlavičkou firmy ŠKODA AUTO, a. s., původně pojišťovala zaměstnance firmy či jejich rodinné příslušníky. Postupně se vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu s působností především v regionech se závody firmy Škoda Auto – ve Středočeském a v Královéhradeckém kraji. Na Mladoboleslavsku je dominantní zdravotní pojišťovnou.

  Vznik: 15. října 1992

  Počet pojištěnců (2010): 134.868

  ===== Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance (ZPMA) =====

  Založilo ji několik strojírenských podniků. Je pojišťovnou s celorepublikovou působností. V roce 1996 převzala Zdravotní pojišťovnu škodováků. V posledních měsících se objevily informace o možném sloučení s ČPZP.

  Vznik: 20. května 1993

  Počet pojištěnců (2010): 408.528

  ===== Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV) =====

  Největší zaměstnanecká a druhá největší veřejná zdravotní pojišťovna v ČR. Vznikla původně pro zaměstnance ministerstva vnitra, policie či hasiče. V roce 1997 se sloučila s Železniční zdravotní pojišťovnou Grál, v roce 1998 převzala Regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnu (REZAPO).

  Vznik: 1. října 1992

  Počet pojištěnců (2010): 1,136.830 **

Ohodnoťte tento článek!