Vědecká rada se zabývá rozvojem vědecké a výzkumné práce

Vědecká rada Masarykovy nemocnice vznikla v polovině roku 2001. Ve svém statutu je poradním orgánem ředitele. Zabývá se především rozvojem vědecké a výzkumné práce a postgraduálního vzdělávání. Zpracovává koncepci…

Ústí nad Labem – Vědecká rada Masarykovy nemocnice (MN) vznikla v polovině roku 2001. Ve svém statutu je poradním orgánem ředitele MN. Zabývá se především rozvojem vědecké a výzkumné práce a postgraduálního vzdělávání v MN. Zpracovává koncepci této činnosti a projednává například otázky rozvoje nových projektů v MN, účastní se výběrových řízení na funkční místa přednostů, podporuje třeba i podmínky pro realizaci grantů. Její smysl přiblížil v rozhovoru šéf rady primář neurochirurgie Martin Sameš.

Jaké další aktivity má již rada za sebou?

„Vyhlásila na konci roku 2001 cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře nad 35 let a lékaře do 35 let věku. Vítězi se stali primář Karel Sláma z ORL oddělení a MUDr. Robert Bartoš z neurochirurgie. Rada provedla též hodnocení výzkumných a akademických aktivit jednotlivých pracovišť MN. Cílem bylo zmapovat stav v nemocnici a především pak stimulovat jednotlivá oddělení, přednosty a lékaře k této významné činnosti. Po zhodnocení výsledků jsme potvrdili fakt, že MN je institucí s širokou škálou aktivit v rámci kraje i celé republiky. Nemocnice je významným a tradičním centrem pro výuku lékařů a farmaceutů a středního zdravotnického personálu. Oddělení výchovy a dalšího vzdělávání MN je akreditované pracoviště ČLK a IPVZ Praha. Toto oddělení ročně uspořádá 30 kurzů vysokoškolských pracovníků a 66 kurzů středního zdravotnického personálu a celkem proškolí kolem 2,5 tisíce zdravotníků. V MN proběhne ročně 70 odborných lékařských stáží, provádí se zde výuka pro lékařské atestace a bakalářské studium.“

Můžete být v této souvislosti konkrétní?

„Při detailní analýze aktivit radou můžu i jmenovat. V nemocnici probíhá 8 výzkumných grantů v rámci Česka nebo Evropy, 16 lékařů zastává funkce v národních nebo evropských odborných společnostech, či v redakčních radách odborných časopisů. MN v loňském roce zorganizovala 18 odborných seminářů na úrovni republiky nebo kraje, v Ústí se konaly 2 mezinárodní kongresy. Lékaři MN přednesli 50 přednášek na národních kongresech a 30 přednášek v zahraničí. V odborných časopisech jsme publikovali 8 odborných článků a dvě pracoviště se podílela na vydání celonárodní odborné knihy (monografie).“

Co z těchto čísel vyplývá?

„Svědčí o kvalitní práci lékařů, i na odděleních, kde není plný stav lékařů. Z analýzy VR můžeme uzavřít, že MN patří k největším a významným nemocnicím v ČR, navíc takovéto široké pokrytí všech oborů medicíny má jen málokterá nemocnice v Praze. I z těchto důvodů je nutné dokončení nového areálu na Bukově s novým vybavením (magnetická rezonance, angiografie, spirální CT), které by přineslo další lepší využití kvalitního potenciálu zdejších odborníků a především pak zkvalitnění péče o nemocné v našem kraji.“

TOMÁŠ PRCHAL, Ústecký deník, 11.5.2002

Ohodnoťte tento článek!