Vláda zákon o univerzitních nemocnicích projedná 8. března

FN Motol

Vláda projedná zákon o univerzitních nemocnicích 8. března, tedy o týden později, než původně plánovala.

Důvodem je podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) přesun jiných bodů, kvůli nimž by nebyl čas na diskusi nad zákonem. Ministr připouští, že lhůty na to, aby se zákon stihl schválit do konce volebního období, jsou velmi napjaté.

Zákon, podle kterého by se od ledna příštího roku deset fakultních nemocnic přeměnilo na novou právní formu univerzitní nemocnice, dnes podpořili rektoři univerzit. I když podle nich není dokonalý, budou rádi, když se jej podaří schválit. S dřívějším návrhem, který zahrnoval i některé nemocnice, které nejsou fakultní, děkani lékařských fakult nesouhlasili.

Podle rektora Karlovy univerzity Tomáše Zimy lékařské fakulty v současnosti nemají možnost podílet se na rozhodovacích procesech ve fakultních nemocnicích, s kterými spolupracují. To by se mělo změnit. „Jsme rádi, že návrh zákona leží na stole, že jsou tam klíčové věci, které jsme požadovali,“ řekl Zima. Vysoké školy například žádali, aby univerzitní nemocnice bylo možné zrušit jen zákonem a aby se oddělily od přímého vlivu ministerstva. Podle rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka je navrhované řešení blízké tomu, jak dnes fungují univerzity.

Zima i Bek se shodli na tom, že bude potřeba vyřešit finanční nestabilitu některých fakultních nemocnic. „Je důležité, aby transformace byla provázena nebo předcházena řešením finanční nestability některých univerzitních nemocnic. Pro univerzitu je těžko představitelné, že převzala zodpovědnost za situaci, která není úplně stabilní,“ uvedl Bek.

K zákonu má výhrady Česká lékařská komora, na posledním jednání jej odmítla i tripartita. V minulosti k němu mělo připomínky také ministerstvo financí, některé z nich i nadále trvají. Financím se například nelíbí to, že by výnosy z prodeje majetku byly příjmem nemocnice. V příštích letech je naplánován prodej asi za dvě miliardy korun. Ludvík dnes řekl, že aktuální návrh zákona předběžně konzultoval a že by mohl být na vládě „průchodný“.

Univerzitní nemocnice bude právnickou osobou, kterou bude možné ustavit a zrušit pouze zákonem. Jejím statutárním orgánem bude ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem zdravotnictví. Dalšími orgány budou rada univerzitní nemocnice a akademická rada, v kterých bude mít své zástupce i vysoká škola, se kterou bude mít univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu o spolupráci. V radě univerzitní nemocnice zasednou také zaměstnanci nemocnice a zástupce ministerstva financí. Univerzitní nemocnice bude hospodařit s majetkem, který na ni stát převede, a výnosy bude moci použít pouze na úhradu nákladů spojených se svou činností.

Ohodnoťte tento článek!