Přejít na obsah

Zákon o zdravotních službách před Ústavním soudem

zpět
10.1.2012
Alena Dernerová
zvětšitAlena Dernerová
Autor: Senat.cz

Alena Dernerová | Autor: Senat.cz

 

Skupina dvaceti senátorů v čele se senátorkou a členkou představenstva ČLK Alenou Dernerovou (Severočeši.cz) podala k Ústavnímu soudu stížnost na některá ustanovení reformního zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Neústavnost spatřují v ustanoveních týkajících se Národního zdravotního informačního systému, přeregistrací zdravotnických zařízení, nového registru zdravotnických pracovníků a sankcí za správní delikty.

Návrh na zrušení uvedených ustanovení zákona o zdravotních službách podali senátoři na podnět České lékařské komory (ČLK), která se proti problematickým pasážím neúspěšně stavěla již v době schvalování normy. Návrh signovalo celkem 20 senátorů z řad hnutí Severočeši.cz, KDU-ČSL a ČSSD.

Národní zdravotní informační systém – vysoké riziko zneužití

V případě Národního zdravotního informačního systému (§ 70 - § 78) jsou signatáři toho názoru, že způsob shromažďování důvěrných informací o zdravotním stavu pacientů obsažený v zákoně nezajišťuje jejich řádnou ochranu, čímž porušuje základní práva občanů.

„Ustanovení zákona je jednak v rozporu se směrnicí 96/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a dále pak je v rozporu s článkem 10 odstavec 3 Listiny základních práv a svobod a článkem 10 odstavec 1 Úmluvy o ochraně lidských práv v biomedicíně. Obsahem registrů budou citlivé osobní údaje a údaje o zdravotním stavu občanů, jejichž riziko zneužití je neúměrně vysoké, neboť tyto údaje budou o občanech shromažďovány po dobu několika let v neanonymizované podobě,“ zdůvodňuje svou iniciativu ČLK.

Národní registr zdravotnických pracovníků je diskriminační

Registry zdravotníků jsou podle iniciátorů stížnosti nejen zbytečné, protože profesní komory již takové registry mají (vedené podle zák. č. 220/1991 Sb.), ale také diskriminační. Podle ČLK nežádoucím způsobem zasahují do osobních práv zdravotníků.

„Údaje s výjimkou rodného čísla adresy obvyklého pobytu mají být veřejně přístupné na internetu, přičemž pro jiné občany ČR obdobné povinnosti neplatí,“ vysvětluje ČLK.

Sankce jsou nepřiměřené

Sankce obsažené v ustanoveních § 114 a § 117 předmětného zákona jsou dle názoru iniciátorů z řad ČLK a skupiny senátorů nepřiměřené a umožňují prý krajským úřadům šikanovat soukromé lékaře.

„Zákon nerespektuje pravidla přiměřenosti a účelnosti sankce, jež jsou ukládány za delikty, které jsou v současné právní úpravě definovány nejasně. Signatáři nesouhlasí s vysokými sankcemi za takové delikty, u kterých nejsou pravidla chování zákonem definována jasně a kde zákon umožňuje několik právních výkladů,“ uvádějí.

Přeregistrace - neústavní zásah do dříve nabytých práv

Zdravotnická zařízení mohou podle ustanovení obsaženého v § 121 odst. 1 a odst. 5 kritizovaného zákona poskytovat služby na základě stávajících registrací pouze po dobu 36 měsíců od nabytí účinnosti zákona (do 31.3.2015).

Pokud mají zájem o další existenci, musí do 9 měsíců (do 31. 12. 2012) od nabytí účinnosti zákona požádat správní orgán (Krajský úřad) o povolení činnosti.

Zde iniciátoři poukazují na fakt, že se jedná o retroaktivní zásah do dříve nabytých práv a nesouhlasí s povinností zdravotnických zařízení dokládat již dříve doložené skutečnosti.

„Signatáři považují tato ustanovení zákona za neústavní zásah do dříve nabytých práv, kvůli němuž mohou být někteří pacienti ukráceni na svém právu svobodně si zvolit svého ošetřujícího lékaře,“ zdůvodňují.


Komentovat článek: Zákon o zdravotních službách před Ústavním…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Zákon o zdravotních službách před Ústavním…

Komentáře

další 3 komentáře
LadyMadona Dík ČLK  | 10. 01. 2012 11:32

Ani nemusím být lékařem, abych si nedomyslela, důsledek jednání politických zrůd. Snaží se manipulovat, nejen s osobními daty,ale i s našimi životy.A to považuji za vysoce nepřípustné!!!!.....Také v tom vidím obdobu fašismu ( a to už je u nás postižitelné)....likvidování lidí bez nároků názoru,věku či pohlaví.Žumpa?.....je slabý odvar.Říkám sliby-chyby, toho se tato vláda dopustila nespočet.Ale pořád nevidím nikoho, kdo by jim zabránil v likvidaci všeho,co ještě funguje.Děkuji ČLK,že se o to snaží!!!....Vkládám důvěru (byť i malou) do Ústavního soudu, že použije zdravý rozum, při řešení reformního zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách!!!:-)

Marián Slivka Možné jest vše  | 10. 01. 2012 10:37

Možné jsets vše na co pomyslíme. Naše zdravotnictví i celý systém se může propadnout i do té nejhlubší žumpy, je-li k tomu politická vůle. O tom jsme se za poslední leta přesvědčili nesčíselněkrát. Ale přeci jen bych nebyl až takový pesimista - pořád tu máme demokracii a bude záležet hodně i na nás, jakou úroveň bude míát naše společnost v následujících letech či spíše dekádách . Ty dva roky teď budeme nuceni nejspíš překousnout a pak rychle napravit ty největší chyby, které nasekala a ještě naseká současná vláda, která se na nic nikoho neptá a zaštiťuje se mandátem od voličů, který jí bohužel v řadě případů z nevědomosti a neschopnosti dohlížet důsledky či hájit svoje oprávněné zájmy voliči skutečně dali.

Jiří Antonín Votýpka Slabý odvar  | 10. 01. 2012 10:24

Opravdu je to jen slabý odvar toho co čeká v budoucnu na řešení nejen u ˇÚstavního soudu. Je to chystaná změn v posuzování "účelnosti péče" podle stavu a předpokládaného vývoje zdravotního stavu pacienta.Zdá se tak, že ekonomický pohled na vynaložené úsilí při léčbě může zcela převážit.To je v praxi užitá poučka Nové pravice, která podporuje pouze zdravé, schopné a perspektivní, naopak eliminuje (!) ty nemocné,všeho neschopné,neperspektivní! To je nejen diskriminace ale přímo selektivní fašizmus zaměřený vůči svým občanům.Je možné aby se do takové žumpy propadlo i naše zdravotnictví?

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné