Zdravotní pojištění loni v plusu, systém dostal víc od státu

Zdravotní pojištění loni skončilo v plusu, když příjmy činily 241,2 miliardy a výdaje 239 miliard korun. Systém dostal od státu dosud nejvíc peněz, a to 59,9 miliardy, což bylo meziročně o 6,2 miliardy víc. Uvádí se to v souhrnném hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014, který má ve středu na programu vláda.

Materiál, jenž má ČTK k dispozici, je zpracován z výročních zpráv a účetních závěrek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a šesti zaměstnaneckých a oborových pojišťoven; jeho správnost potvrdili auditoři. Po schválení vládou ho dostane ke schválení Poslanecká sněmovna.

„V roce 2014 došlo ke krátkodobé stabilizaci systému, a to především na příjmové straně. Zde hrálo kromě růstu ekonomiky významnou roli dvojí zvýšení dotace ze státního rozpočtu na historicky rekordní úroveň v absolutním i relativním vyjádření,“ uvádí se ve zprávě s tím, že poprvé od hospodářské krize v roce 2009 vykázal systém kladné saldo a bylo možno mírně navýšit rezervy na účtech.

Celkové příjmy systému loni meziročně vzrostly o 5,6 procenta. Na pojistném bylo vybráno 178,6 miliardy, meziročně o 3,8 procenta víc. Stát za 6,1 milionu svých pojištěnců, což jsou děti či nezaměstnaní, přispěl 59,9 miliardy korun, což bylo 24,8 procenta příjmů.

Po zvýšení vyměřovacího základu v listopadu 2013 a v druhé polovině loňského roku meziročně platba státu vzrostla o 6,2 miliardy. Cash-flow zdravotních pojišťoven také na začátku roku posílila předsunutá platba 4,8 miliardy korun. Ostatní příjmy ve výši dvě miliardy jsou z pokut, penále, úroků a od zahraničních pojišťoven, které zaplatily 700 milionů korun.

Příjmy na jednoho pojištěnce byly v průměru 23.167 korun. Nejvíce to bylo u VZP, a to 24.989 Kč s meziročním zvýšením o 5,6 procenta, nejméně u Revírní bratrské pokladny (RBP) 19.912 Kč s meziročním růstem o 7,9 procenta.

Drtivou část výdajů tvořily výdaje na zdravotní služby, 231,9 miliardy korun, což je 97 procent. Provozní výdaje pojišťoven klesly na 5,3 miliardy korun.

Na výdajové straně se projevil expanzivní charakter úhradové vyhlášky, který směřoval především na zaměstnanecké pojišťovny. Ty se jako celek dostaly do záporného salda, které činilo 0,77 miliardy. Naproti tomu hospodaření VZP skončilo s přebytkem, který umožnil splatit 0,7 miliardy z finanční výpomoci státu. Největší pojišťovna však nadále nenaplňuje rezervní fond.

Celkový stav pohledávek zdravotních pojišťoven na konci loňského roku byl 36,6 miliardy Kč, stav závazků 33,5 miliardy korun. Žádná pojišťovna neměla závazky po lhůtě splatnosti. Na účtech měly zdravotní pojišťovny na konci roku 15 miliard korun a evidovaly 10,4 milionu pojištěnců. Z toho VZP měla přes 5,97 milionu pojištěnců, tedy 57,3 procenta celkového počtu.

Ohodnoťte tento článek!