Zdravotní pojišťovna MV ČR má již přes 860 000 pojištěnců

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která je největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou ČR, odevzdala již 7. května 2001 ministerstvu zdravotnictví jako svému zřizovateli Výroční zprávu za rok 2000. Z té vyplývá, že k poslednímu prosinci loňského roku měla pojišťovna 808 062 pojištěnců. Celkový nárůst…

pojištěnců za loňský rok činil více než 10 procent, pojistného 13 procent a nákladů na zdravotní péči 15 procent. Jak k tomu dodal na tiskové konferenci 15. května ústřední ředitel pojišťovny Karel Šatera, k poslednímu dubnu se již počet pojištěnců zvýšil na více než 860 000. Přibližně 49 procent z nich tvoří pojištěnci, za které hradí pojistné stát.

Jak se konstatuje ve výroční zprávě, pojišťovna si při rostoucím počtu pojištěnců zachovala ekonomickou stabilitu, hospodařila vyrovnaně s mírným přebytkem a byla i nadále spolehlivým partnerem při úhradách zdravotní péče. Pojišťovna vytváří dostatečné zdroje pro krytí svých závazků ve lhůtě splatnosti, včetně splácení úvěrů a návratných finančních výpomocí převzatých nebo přijatých spolu se zdravotními pojišťovnami, které se s ní sloučily.

K. Šatera dále uvedl, že podle zdravotně pojistného plánu pojišťovny na rok 2001 lze očekávat, že nárůst nákladů na zdravotní péči hrazenou ze základního fondu, bude na konci roku vyšší asi o 7,7 %. Nicméně lze předpokládat, že skutečné náklady na zdravotní péči budou v roce 2001 vyšší. Tato skutečnost bude způsobena především výrazným navýšením úhrad nemocnicím, u kterých pojišťovna předpokládá zvýšení úhrad za l. pololetí o přibližně 350 – 400 tisíc korun, což je 25 – 30 %. Určitým způsobem budou náklady na zdravotní péči zvýšeny i z důvodu dalšího nárůstu průměrného počtu pojištěnců.

(il)

Ohodnoťte tento článek!