Zdravotnictví dostane z fondů EU další 1,8 miliardy korun

České zdravotnictví dostane z evropských fondů další 1,8 miliardy korun. Na tuto částku dnes vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví dvě výzvy, zařízení mohou žádat o peníze na své projekty, řekl ČTK mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.

Výzvy navazují na předchozí čerpání ve výši 3,5 miliardy, které byly rozděleny mezi 64 projektů. Celkem má jít na modernizaci zdravotnictví v letech 2007 až 2013 přes osm miliard korun. Další výzvy budou ještě vyhlášeny.

„Nyní se otevírá možnost předkládat projekty na modernizaci a obnovu přístrojů na specializovaných pracovištích kardiovaskulární péče a traumatologické péče, kam se řadí traumacentra pro děti a dorost a popáleninová centra,“ upřesnil mluvčí.

Ministerstvo podpoří také aktivity směřující k racionálnímu využití prostředků v systému veřejného zdraví a zvýšení kvality poskytované péče.

Sršeň připomněl, že v první výzvě zaměřené na podporu traumatologické a onkologické péče v komplexních centrech dostalo peníze EU 24 projektů. Fakultní a krajské nemocnice modernizovaly důležitá oddělení.

Ve druhé a třetí výzvě, které se zaměřily na řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví a prevencí zdravotních rizik obyvatelstva a sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem, bylo podpořeno 35 projektů.

Dalších pět projektů dostalo podporu ve čtvrté výzvě. Pracoviště mohla žádat o peníze na modernizaci a obnovu vybavení pro diagnostiku, léčbu a screening onkologických onemocnění.

Ohodnoťte tento článek!