Co je karanténa, jak se liší od izolace a jaké zásady během ní dodržovat?

V rámci zavádění opatření proti šíření nového typu koronaviru musela spousta lidí zůstat v domácí karanténě. Důvodem mohl být příjezd z některé rizikové oblasti nebo také těsný kontakt s osobou, u které se onemocnění COVID-19 projevilo. Co to ale karanténa vlastně je a jak se správně chovat, pokud vám ji lékař nebo jiná pověřená osoba nařídí?

Co je karanténa?

Pod pojmem karanténa si může každý člověk představit trochu něco jiného a z toho důvodu lidé často nevědí, jak si takové opatření představit nebo jaké zásady během něj dodržovat. V České republice jsou karanténní opatření součástí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, konkrétně pak § 2 odstavec 7.

Karanténou se podle tohoto zákona rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Jak tedy z předchozího odstavce vyplývá, karanténa slouží k dočasnému oddělení osob, které jsou podezřelé z nákazy infekčním onemocněním, od zbytku společnosti. Pokud jde o nařízení karantény, podle zákona tato mimořádná opatření v nezbytně nutném rozsahu nařídí a opět ukončí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Co se týče současných karanténních opatření, pacientovi tuto povinnost momentálně stanovuje lékař či epidemiolog, který je poté povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že jeho zaměstnanci byla nařízena karanténa. Ta pak většinou probíhá v domácím prostředí.

Jak dlouho karanténa trvá?

Pro onemocnění COVID-19 vyvolané novým typem koronaviru s názvem SARS-CoV-2 byla stanovena karanténa v délce 14 dnů, což odpovídá také délce inkubační doby nemoci. Po tuto dobu je nutné dodržovat režim, který byl nastaven hygieniky. To znamená zůstat doma, nevycházet ven a vyhnout se jakémukoliv úzkému kontaktu s dalšími lidmi. Člověk v karanténě by měl zároveň pečlivě sledovat svůj zdravotní stav.

Máte pocit, že do karantény jsou umísťováni naprosto zdraví jedinci? Rychlému šíření nového typu koronaviru významně přispívá fakt, že během inkubační doby na sobě pacienti nemusí pociťovat žádné charakteristické příznaky. Zároveň jsou však v tomto období nejvíce infekční. Právě z toho důvodu je nutné potenciální přenašeče od zdravé populace izolovat, a tím zajistit bezpečí pro ostatní obyvatele.

Jak se karanténa liší od izolace?

Ačkoliv si spousta lidí myslí, že pojmy karanténa a izolace znamenají totéž, ve skutečnosti je jejich význam odlišný. Co se týče izolace, ta na rozdíl od karantény slouží k oddělení nemocných od zdravých osob s cílem zabránit dalšímu šíření nebezpečné infekce. Zatímco v méně závažných případech může probíhat v domácím prostředí, pacienti se závažnějším průběhem musí být hospitalizováni v nemocnici na infekčním oddělení.

Jaká pravidla dodržovat v domácí karanténě?

Velké množství lidí, kterým byla v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 nařízena domácí karanténa, na sobě nepociťuje žádné příznaky. I v takovém případě však musí dodržovat několik speciálních pravidel:

 1. Zůstaňte doma. – Abyste se vyhnuli šíření nemoci, uvolněte se z práce (případně ze školy či jiných povinností). K tomu můžete využít třeba home office, sick days, dovolenou či neplacené volno.
 2. Vyhněte se všem veřejným místům. – Sem patří veškerá místa, kde můžete přijít do kontaktu s mnoha lidmi (jako je třeba vlakové či autobusové nádraží) a potenciálně někoho nakazit. Dále byste měli přestat používat hromadnou dopravu a taxi služby.
 3. Přerušte osobní kontakty s dalšími lidmi. – Pokud potřebujete nutně něco vyřídit, nedomlouvejte si s nikým osobní schůzku, ale komunikujte s ostatními pouze telefonicky, elektronicky či písemně.
 4. Nezvěte k sobě domů rodinu, přátele ani nikoho dalšího.
 5. Nechoďte do obchodu ani do lékárny. – Pokud máte tu možnost, poproste někoho z blízkých, aby vám nakoupili a nechali nákup za dveřmi, abyste s nimi zbytečně nepřišli do kontaktu. Můžete využít také nakupování online či po telefonu, kdy doručení zboží zajistí kurýrní služba, která po domluvě nechá nákup za dveřmi nebo na jiném vhodném místě.

Pokud se v blízkosti nevyskytuje žádná další osoba, můžete během karantény trávit čas na zahradě vlastního domu. Venčení domácích mazlíčků mimo tuto zahradu by však měla zajistit jiná osoba. Také při přebírání veškerých zásilek je nutné omezit kontakt na minimum. Pokud se však jedná o doporučený dopis či balík, který vám nemohou nechat za dveřmi, vždy při kontaktu s jinou osobou používejte roušku a jednorázové rukavice, pokuste se udržovat doporučený odstup (alespoň 2 metry) a vyhněte se fyzickým dotekům.

Dodržujete v karanténě všechna doporučená opatření?

Co dělat, pokud má domácnost více členů?

Ne každý z nás si může dovolit bydlet sám a lidé tak často sdílí domácnost nejen se svým partnerem a dětmi, ale také s dalšími příbuznými či s řadou spolubydlících. Podle doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) by se však měl člověk v domácí karanténě izolovat také od zbytku své rodiny či dalších lidí, kteří obývají stejnou domácnost.

Pokud vám byla nařízena domácí karanténa, v ideálním případě byste měli využít prostory, které budou vyhrazeny pouze pro vás. Nejlépe by se mělo jednat o místnost, která se dá dobře větrat a má k dispozici lůžko, ale i samostatné WC a koupelnu. Takový luxus si však většina lidí nemůže dovolit. Proto je nutné dodržovat alespoň následující pravidla:

 • Pokud to jde, zůstaňte sami v jedné místnosti, kam nikdo jiný chodit nebude.
 • Do sdílených prostor vcházejte až ve chvíli, kdy je ostatní opustí.
 • Neustále dbejte na důkladnou hygienu rukou.
 • Pokud nutně musíte přijít do kontaktu s ostatními, vždy si vezměte roušku.
 • Ve sdílených prostorách udržujte od ostatních dostatečný odstup (ideálně alespoň 2 metry).
 • Vyhněte se dotykům a sdílení jakýchkoliv předmětů.
 • Jestliže bydlíte v panelovém domě, vyhněte se používání výtahu i jakýchkoliv dalších společných prostor, jako jsou například sklepy.
 • Pokud potřebujete, aby vás doma navštívil zdravotník či pečovatel, o karanténě ho dopředu informujte.

Hygiena na prvním místě

Abyste zabránili přenosu nového typu koronaviru na ostatní členy domácnosti, je během karantény nutné dbát ve zvýšené míře také na dodržování hygienických pravidel. Nezapomínejte tedy na tato opatření:

 • Často si myjte ruce mýdlem či dezinfekcí a nedotýkejte se nosu, očí ani úst.
 • Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem a ten ihned vyhoďte.
 • Pokud nemáte po ruce kapesník, kašlejte a kýchejte do rukávu, ne do dlaně.
 • Jestliže máte domácí zvíře, před a po kontaktu s ním si vždy důkladně myjte ruce.
 • Pokud používáte stejnou koupelnu jako ostatní, vždy se choďte mýt až jako poslední a důkladně po sobě celý prostor ukliďte.
 • Používejte vlastní osušku, ručník na ruce, mýdlo i další hygienické potřeby.
 • Používejte vlastní nádobí a důkladně je po sobě vždy umyjte a usušte vlastní utěrkou.
 • Veškeré předměty, které jste použili, důkladně vyčistěte vodou a mýdlem.
 • Veškeré prádlo uložte do plastového pytle a ideálně ho vyperte až ve chvíli, kdy karanténa skončí a nákaza virem SARS-CoV-2 se u vás nepotvrdí.
 • Jestliže prát potřebujete, zvolte nejvyšší teplotu vhodnou pro danou tkaninu (ideálně 60 °C a výše).
 • Oblečení a další prádlo sušte a žehlete na nejvyšší vhodnou teplotu.

Důležité je také správně nakládat s veškerým odpadem, který osoba v karanténě vyprodukuje, jako jsou například jednorázové kapesníky či znovu nepoužitelné roušky. Ty je třeba uschovat do plastového pytle, který po naplnění pevně zavážete, vložíte do dalšího pytle a opět důsledně zavážete. Až poté je možné odpadky vynést do kontejneru.

Co dělat, pokud v průběhu karantény pocítíte jakékoliv příznaky?

Jestliže během trvání karantény zaznamenáte jakékoliv klinické příznaky, které nový typ koronaviru u člověka vyvolává, jako je například horečka, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů či bolest kloubů, okamžitě telefonicky či online kontaktujte svého praktického lékaře nebo nemocnici. Tam vás budou informovat o tom, jak dále postupovat. Nikdy nechoďte přímo do ordinace, abyste nenakazili někoho dalšího.

Pokud se váš stav zhorší a budete si potřebovat zavolat rychlou záchrannou službu, informujte během hovoru operátora nebo volaného, že máte z důvodu podezření na nákazu virem SARS-CoV-2 nařízenou domácí karanténu. To samé proveďte i ve chvíli, kdy potřebujete zavolat sanitku členovi domácnosti, o kterého pečujete a který je v karanténě.

Nezapomínejte na své duševní zdraví

Ačkoliv by člověk v karanténě neměl přijít do fyzického kontaktu s žádnou další osobou, rozhodně to neznamená, že by se měl úplně izolovat od zbytku světa. Během karantény se totiž zcela jistě bude potýkat s frustrací, obavami, zoufalstvím, nespavostí nebo pouhou nudou. V takovém případě pomáhá udržovat kontakt (telefonicky či online) se svými blízkými, mluvit s nimi o svých problémech a svěřovat jim své pocity.

Současná karanténní opatření

V současné době platí na území České republiky kromě nařízené izolace nemocných a karantény osob s podezřením na nákazu novým typem koronaviru také nouzový stav a omezení pohybu osob včetně uzavření některých obcí. Opouštět domovy je poté možné pouze se zakrytým nosem a ústy, a to třeba pomocí respirátoru, roušky či jiného alternativního způsobu ochrany, jako jsou šály či šátky.

Měli byste také vědět, že nedodržování současných karanténních opatření může být přísně potrestáno. Při porušení mimořádného nařízení podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, kterým ministerstvo zdravotnictví karanténu na našem území vyhlásilo, vám totiž hrozí pokuta ve výši až 3 miliony korun.

Zdroje: www.okoronaviru.cz, www.ksova.cz, www.szu.cz

Co je karanténa, jak se liší od izolace a jaké zásady během ní dodržovat?
4.3 (86.67%) 3 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top