Trápí vás dvojité vidění? Příčiny mohou být různé

Dvojité vidění, které se odborně označuje jako diplopie, představuje stav, kdy člověk v danou chvíli jasně vidí dva obrazy jediného objektu. Může se projevit pouze jako chvilkové rozmazané vidění, někdy postihuje pouze jedno oko, ale jindy se pacienti musí potýkat s vadou souhybu obou očí najednou.

Většina lidí už rozmazané vidění někdy zažila. Pokud se však nejedná o doprovodný projev opilosti, který do druhého dne společně s vystřízlivěním sám od sebe vymizí, může pacienty pořádně vystrašit. A není se čemu divit, tento stav totiž může člověka trápit pouze příležitostně, ale někdy přetrvává dlouhodobě a může být spojený s celou řadou závažných onemocnění.

Co je diplopie?

Jako dvojité vidění či diplopii označujeme takovou situaci, kdy pacient současně vnímá dva obrazy jediného předmětu. Tento problém může být spojen pouze s jedním okem, ale častěji se jedná o poruchu souhybu obou očí, kdy každé z nich vidí pozorovaný předmět trochu jiným způsobem. Pacienty navíc může trápit také občasné dvojité vidění, které se projeví jen v konkrétních situacích.

Obraz, který pacienti vnímají dvojitě, může být posunutý různými směry. Někdo tedy vidí dva obrazy nad sebou (posun ve vertikálním směru), jiný je může pozorovat vedle sebe (posun v horizontálním směru) a další ho může vnímat jako částečně rotující.

Co způsobuje dvojité vidění?

Dvojité vidění je ve většině případů následkem narušené funkce okohybných svalů, které ovlivňují zrakovou osu. Správné zaměření sledovaného předmětu vyžaduje dokonalou souhru všech dvanácti svalů (pro každé oko jich je šest). Pokud je však jejich funkce nějakým způsobem narušená, obě oči sice fungují senzoricky správně, ale zároveň nedokáží zacílit na pozorovaný objekt a dochází k vychýlení zrakové osy.

Příčiny dvojitého vidění

Zajímá vás, jaké může mít dvojité vidění příčiny? Při hledání toho, co tyto nepříjemné zdravotní komplikace způsobilo, je nutné rozlišovat, o jaký druh diplopie se jedná. Důvody, proč si lidé stěžují na zhoršené vidění, se totiž liší podle toho, zda se tento problém pojí s oběma očima, nebo se jedná o dvojité vidění na jedno oko.

Monokulární diplopie

Tento druh dvojitého vidění je specifický tím, že se projevuje pouze u jednoho oka. Není sice tak obvyklý jako binokulární diplopie, ale pacientům může způsobit celou řadu nepříjemností. Jak poznat, že se jedná o monokulární diplopii? Pokud si postižené oko zakryjete, mlhavé vidění by mělo zmizet. Při zakrytí zdravého oka však problém přetrvává.

Mezi nejčastější příčiny dvojitého vidění na jedno oko patří šedý zákal neboli katarakta. Na vině ovšem může být také patologické vyklenutí rohovky, subluxace čočky, oční zánět nebo třeba poškození zrakového centra v mozku. Jestliže pacient vnímá jedním okem více než dva obrazy, pak lékaři hovoří o monokulární polyopii.

Binokulární diplopie

V případě binokulární diplopie je nějakým způsobem narušen souhyb očí a svaly, které mají za úkol zaměřit pohled na konkrétní objekt, nefungují tak, jak by měly. Na vině je tedy na rozdíl od monokulární diplopie porucha oční motility. Dalším faktorem, pomocí kterého můžete binokulární diplopii odlišit od monokulární, je skutečnost, že v tomto případě dvojité vidění zmizí při zakrytí kteréhokoliv oka.

Co se týče binokulární diplopie, vždy hodně záleží na tom, který z okohybných svalů je porušený. Někteří pacienti si totiž na dvojité vidění stěžují neustále, zatímco jiní tento problém pociťují pouze v konkrétních situacích.

Špatná funkce okohybných svalů může mít různé důvody, a to od mechanického poranění přes poruchy nervosvalového spojení a přerušení hlavového nervu až po závažné systémové onemocnění. U pacienta se diplopie může projevit například v důsledku strabismu, kdy dochází k přiklonění nebo odklonění osy vidění od fixovaného bodu, takže obraz pozorovaného předmětu dopadá mimo žlutou skvrnu. Mezi další příčiny binokulární diplopie patří:

Na vině ovšem může být také úraz hlavy. Dvojité vidění se většinou dočasně vyskytuje třeba u otřesu mozku, který zároveň doprovází také silné bolesti hlavy nebo zvracení. Stejné zrakové nepříjemnosti může způsobit také fraktura orbity, některé infekční záněty mozku nebo zánět očního nervu.

Dalším spouštěčem dvojitého vidění pak podle lékařů bývá třeba onemocnění štítné žlázy nebo vliv botulotoxinu. U některých pacientů, jejichž mozek nedokáže spojit obrazy obou očí a nedokáže ani jeden z obrazů ignorovat, se mohou projevit nepravidelné a velice křečovité pohyby oka.

Přechodná diplopie

V některých případech se může stát, že se dvojité vidění objeví z ničeho nic a pacienta nepříjemně překvapí. Příčinou může být například opilost, ale také vliv některých léků. Někdo pak pociťuje dvojité vidění při únavě, zatímco jinému se to děje v důsledku přílišného stresu. Podle lékařů může někdy způsobit rozmazané dvojité vidění krční páteř a špatné prokrvení dané oblasti.

Diplopie vyvolaná vlastní vůlí člověka

Někteří lidé jsou schopní vědomě rozostřit viděný obraz a sami si tak vyvolat diplopii. Dva obrazy je také možné vidět třeba při pozorování vzdáleného a blízkého předmětu současně. V tomto případě však dvojité vidění není škodlivé.

Trápí vás dvojité vidění?

Další příznaky spojené s diplopií

Proč je pro člověka dvojité vidění tak nepříjemné? Pacienti si často stěžují, že kvůli této zdravotní komplikaci pociťují zhoršení prostorové orientace. Zároveň mívají výrazné problémy se čtením a udržováním rovnováhy. Občas se také stává, že jejich oči vypadají, jako by se mimovolně pohybovaly nebo šilhaly.

V některých případech se s dvojitým viděním pojí také další nepříjemné příznaky, jako je například:

  • Nevolnost
  • Bolest hlavy
  • Padání očních víček
  • Zraková slabost

Diagnostika

Ať už vás trápí dvojité vidění pouze příležitostně, nebo se s ním naopak potýkáte neustále, je načase co nejdříve vyhledat očního lékaře, který váš zrak vyšetří a pokusí se zjistit příčinu vašich obtíží. Kromě fyzikálního neurologického vyšetření se obvykle provádí také CT mozku. Velikost odchylky je možné odhalit prostřednictvím vyšetření na Hessově plátně, ale také pomocí Worthových světel. Ta slouží k otestování korespondence sítnic.

Dvojité vidění a jeho léčení

Léčba diplopie vždy závidí na tom, co dvojité vidění u pacienta způsobilo a jaký je rozsah zrakového poškození. Problém je nutné konzultovat s očním lékařem a s neurologem, kteří rozhodnou o vhodné individuální terapii. Mezi možná léčebná řešení se řadí třeba cviky na posílení okohybných svalů, podávání medikamentů nebo dokonce i chirurgický zákrok.

Pokud je na vině nějaké závažnější onemocnění, je třeba zahájit vhodnou léčbu, pomocí které se odstraní, zmírní nebo stabilizuje daná příčina. Existují však i případy, kdy dvojité vidění není možné vyléčit. V takové situaci jsou k dispozici prostředky, jež pacientům život s diplopií usnadní. Může to být například korekce prizmaty pomocí speciálních brýlí nebo zakrytí jednoho oka okluzorem.

Dvojité vidění u dětí

Malí pacienti si na dvojité vidění stěžují velice zřídka. Jejich mozek se totiž postupem času neustále vyvíjí a snaží se zabránit diplopii tak, že ignoruje obraz z jednoho oka. To ovšem může vést až k tupozrakosti a trvalému poškození zraku.

Zdroje: wikiskripta.eu, coopervision.cz, stefajir.cz

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top