Za vznikem infekční endokarditidy může stát špatná ústní hygiena i pohlavní nemoc

infekční endokarditida

Zdroj: Shutterstock

Infekční endokarditida je závažné onemocnění srdce projevující se zánětem vnitřní výstelky komor (endokard). Nemoc je obvykle zapříčiněná infekcí. Bakterie, jež ji způsobují, se do srdce šíří krví z jiné části těla a připojují se k poškozeným oblastem srdce. Pokud není léčena rychle, může poškodit srdeční chlopně. U člověka se zdravým srdcem je ovšem velmi nepravděpodobná. Léčba endokarditidy zpravidla zahrnuje podání antibiotik a někdy i chirurgický zákrok. Jaké jsou příznaky zánětu?

Co je infekční endokarditida?

Endokarditida je zánět vnitřní výstelky srdce, nazývaný endokard. Zánět je obvykle způsoben bakteriemi, které vstupují do krevního řečiště a usazují se ve výstelce, srdeční chlopni nebo krevních cévách. Toto onemocnění je poměrně závažné, neboť u 20 až 30 % pacientů končí úmrtím.

Lidské srdce je obvykle dobře chráněno před infekcemi, tudíž bakterie mohou neškodně putovat organismem. Pokud jsou však srdeční chlopně umělé nebo poškozené, je pro bakterie snazší se v nich usadit. V místě infekce se pak mohou vytvořit malé shluky bakterií. Existuje riziko, že tyto shluky budou působit podobně jako krevní sraženiny a zablokují přívod krve do orgánů. To může způsobit selhání orgánu nebo vyvolat mrtvici. U lidí se zdravým srdcem je ovšem endokarditida neobvyklá.

Objevily se u vás už někdy obtíže se srdcem?

Co způsobuje infekční endokarditidu?

Zdrojem bakterií může být například špatná hygiena zubů nebo menší poranění ústní dutiny či dásní při čištění zubů či zubních zákrocích. Dalším přenašečem mohou být chronické kožní poruchy a infekce, popáleniny, infekční onemocnění apod. Bakterie se mohou také dostat do vašeho těla pomocí pohlavně přenosné infekce (STI), jako jsou chlamydie nebo kapavka.

Lékařské zákroky

Každý lékařský zákrok, který zahrnuje umístění chirurgického nástroje do těla, s sebou nese malé riziko zavlečení bakterií do krve. Mezi nástroje spojené s endokarditidou patří:

 • Stříkačky
 • Močové katétry: trubice sloužící k vypouštění močového měchýře
 • Trubice používané během dialýzy: léčba, která zahrnuje replikaci funkcí ledvin
 • Laparoskop: malá, flexibilní trubice se zdrojem světla a kamerou na jednom konci, používaná při operaci

Rizikové faktory pro vznik endokarditidy

U jedince se zdravým srdcem je vznik endokarditidy velmi nepravděpodobný. Existuje ovšem celá řada faktorů, díky nimž může být srdce náchylnější vůči infekcím a zvyšuje šance na rozvoj endokarditidy. Tyto zahrnují:

 • Onemocnění srdeční chlopně
 • Protetické chlopně
 • Hypertrofická kardiomyopatie
 • Injekční užívání drog
 • Plísňová endokarditida

Jaké má infekční endokarditida příznaky?

Příznaky endokarditidy nemusí být vždy závažné a mohou se rozvíjet pomalu. V časných stádiích endokarditidy jsou její projevy podobné mnoha dalším onemocněním. Z tohoto důvodu zůstává mnoho případů nediagnostikovaných.

Některé symptomy mohou připomínat chřipku nebo jiné infekce, jako je zápal plic. Někteří lidé však mohou pociťovat závažné příznaky, které se objeví náhle. Tyto příznaky mohou být zapříčiněny zánětem nebo souvisejícím poškozením, které způsobuje. Mezi typické příznaky endokarditidy patří:

 • Srdeční šelest
 • Bledá kůže
 • Horečka nebo zimnice
 • Noční pocení
 • Bolesti svalů nebo kloubů
 • Nevolnost nebo snížená chuť k jídlu
 • Plný pocit v levé horní části břicha
 • Hubnutí
 • Oteklé nohy, nohy nebo břicho
 • Kašel nebo dušnost

Méně časté příznaky endokarditidy zahrnují:

 • Krev v moči
 • Zvětšenou slezinu, která může být citlivá na dotek

Diagnostika infekční endokarditidy

Aby mohla být endokarditida diagnostikována, je potřeba navštívit vašeho praktického lékaře, který pečlivě prozkoumá vaši anamnézu a věnuje zvláštní pozornost všem problémům, které byste mohli mít se srdcem. Získání anamnézy také umožňuje vašemu lékaři zjistit, zda jste podstoupili nějaké nedávné lékařské zákroky, které by vás mohly vystavit riziku vzniku endokarditidy. Součástí diagnostiky endokarditidy jsou následující vyšetření:

 • Fyzikální vyšetření: jehož součástí je diagnostika příznaků typických pro endokarditidu, včetně poslech srdce pomocí stetoskopu, který odhalí případný srdeční šelest.
 • Krevní testy: pomocí vyšetření krve je možné odhalit specifické bakterie, rychlost sedimentace erytrocytů (červených krvinek) a za pomoci CPR testu odhalit zánět.
 • Echokardiogram: ten se využívá ke kontrole případných shluků bakterií, které se mohly vytvořit, a může pomoci detekovat infikovanou nebo poškozenou srdeční tkáň.
 • CT: může být užitečné pro identifikaci abscesů, které se mohly ve vašem těle rozvinout.

Léčba infekční endokarditidy

Léčba se odvíjí od závažnosti onemocnění a jeho původce, zpravidla se ovšem přistupuje k intravenóznímu podání antibiotik po dobu čtyř týdnů. Pokud je léčba antibiotiky neúspěšná, hrozí-li embolizace, případně došlo-li k srdečnímu selhání následkem poškození chlopně, je vyžadována kardiochirurgická léčba. Tou se rozumí náhrada srdeční chlopně protézou nebo její zachování pomocí plastiky.

Zdroje: ikem.cz, infekce.cz, nhs.uk

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top