Šelest na srdci mohou způsobit srdeční vady, ale i pocity úzkosti. Jak se projevuje?

srdeční šelest

Zdroj: Shutterstock

Srdeční šelest, někdy nazývaný rovněž šelest na hrudi, je abnormální zvuk průtoku krve srdcem, který může lékař zaznamenat prostřednictvím stetoskopu během rutinní lékařské prohlídky. Zpravidla nepředstavuje žádný závažný problém a bývá způsobem rychlejším prouděním krve například při fyzické aktivitě nebo úzkosti. V určitých případech však může být známkou vážného srdečního onemocnění, vrozeného či získaného, proto je třeba podstoupit patřičná vyšetření. Jaké má příznaky?

Co znamená šelest na srdci?

Srdeční šelest je zvuk vydávaný rušným průtokem krve srdcem. Když lékař poslouchá vaše srdce prostřednictvím stetoskopu, je schopen slyšet pravidelné zvuky krve protékající chlopněmi vašeho srdce. Pokud je zvuk neobvyklý nebo neodpovídá typickému obrazu, nazývá se srdeční šelest. Mnoho šelestů je neškodných, říkáme jim tedy nevinné neboli benigní srdeční šelesty.

Dochází k nim, když krev rychleji proudí srdcem, například u člověka, který je úzkostlivý, právě skončil s cvičením, má vysokou horečku nebo těžkou anémii. Přibližně 10% dospělých a 30% dětí, většinou ve věku od 3 do 7 let, má neškodný šelest produkovaný normálním srdcem. Někdy však může být šelest známkou problému se srdcem, proto se raději doporučuje podstoupit odborné vyšetření.

Diagnostikovali vám někdy šelest na srdci?

Jaké má srdeční šelest příznaky?

Neškodný šelest nezpůsobuje žádné příznaky. U jiných typů srdečních šelestů se příznaky liší v závislosti na příčině. Obecně platí, že když srdeční šelest významně narušuje schopnost srdce pumpovat krev, můžete zaznamenat jeden nebo více z následujících příznaků. V takovém případě byste měli co nejdříve vyhledat lékaře. Mezi příznaky patří:

 • Dušnost
 • Točení hlavy
 • Návaly rychlého srdečního rytmu
 • Bolest na hrudi
 • Snížená tolerance fyzické námahy a později příznaky srdečního selhání

Abnormality srdce, které způsobují srdeční šelesty

Srdeční šelest může naznačovat strukturální abnormalitu srdeční chlopně nebo srdeční komory a také může být způsoben abnormálním spojením mezi dvěma částmi srdce.

Vrozené srdeční vady

V tomto případě byla srdeční porucha přítomna u jedince již při narození. Vrozené srdeční vady mohou být:

 • Defekt septa síní, také známé jako díry v srdci. Jedná se o poruchu v přepážce srdce mezi pravou a levou síní srdce. Přepážka, jež odděluje jednotlivé síně, není dostatečně dotvořená a způsobuje tak volný průtok krve mezi síněmi.
 • Otevřená Botallova dučej (Patent ductus arteriosus). Aby se před narozením mohla krev vyhnout plicím, protože plod prozatím sám nedýchá, proudí kanálem mezi plicní tepnou a aortou, ten se nazývá ductus arteriosus. Jakmile se dítě narodí a jeho plíce fungují, kanál se normálně uzavře. Otevřená Botallova dučej tedy nastává, když průtok krve kanálem pokračuje i po narození.

Abnormality srdeční chlopně

Srdeční šelest lze zaznamenat, pokud je některá ze srdečních chlopní zúžená, což se nazývá stenóza chlopně. V tomto případě je narušen odtok krve, jelikož se plně neotevírá. Další abnormalitou bývá nedomykavost chlopně, což znamená, že se chlopeň dostatečně neuzavírá a způsobuje zpětný tok krve. Srdce má čtyři chlopně, jež mohou být narušeny:

 • Aortální
 • Mitrální
 • Rikuspidální
 • Plicní

Endokarditida

Endokarditida je infekce srdečních chlopní a endokardu, což je vnitřní výstelka srdečních komor. Vlivem bakterií se v srdci vytvářejí krevní sraženiny, jež mohou poškodit srdeční chlopně a rozšířit se po celém těle prostřednictvím infikované krve.

Hypertrofická kardiomyopatie

Hypertrofická kardiomyopatie, neboli asymetrická septální hypertrofie, je abnormální zesílení srdečního svalu uvnitř levé komory srdce. Zesílený sval zužuje výstupní kanál těsně pod aortální chlopní. Tento stav, nazývaný také idiopatická hypertrofická subaortální stenóza, je pozorován u lidí s hypertrofickou kardiomyopatií. Tohle onemocnění bývá nejčastějším důvodem náhlého úmrtí sportovců.

Srdeční myxom

Srdeční myxom je vzácný, benigní (nezhoubný) nádor, který může růst uvnitř srdce a částečně bránit průtoku krve.

Zánět osrdečníku

Zánětlivé onemocnění osrdečníku známé také jako perikarditida se může projevovat velice podobně jako infarkt myokardu. V tomto případě způsobuje šelest tření zánětlivého osrdečníku o srdeční sval.

Diagnostika šelestu na srdci

Mnoho šelestů je objeveno během rutinní lékařské prohlídky ve chvíli, kdy doktor naslouchá lidskému srdci stetoskopem. V ostatních případech tehdy, má-li dotyčný příznaky srdečních problémů. V takové chvíli se bude ošetřující lékař ptát na vaši celkovou anamnézu. Nejspíš bude chtít vědět, zda jste někdy prodělali revmatickou horečku, protože právě její výskyt v dětství může později v životě způsobit abnormality srdečních chlopní.

Endokarditida může vzniknout v důsledku nitrožilního užívání drog nebo při určitých lékařských nebo zubních zákrocích, tudíž se může váš lékař zeptat i na tyto rizikové faktory. Pokud je pacientem kojenec, lékař se zeptá rodičů, zda se v rodině vyskytují vrozené srdeční problémy.

Vzhledem k tomu, že specifické problémy se srdcem jsou spojeny s konkrétními typy šelestů, váš lékař často provede předběžnou diagnózu na základě vaší anamnézy, příznaků, charakteristického zvuku a načasování šelestu. Dále určuje, v jaké části je zaznamenán a jak moc hlasitý je na stupnici 1 až 6.

Diagnostické testy

V rámci lékařského vyšetření může lékař objednat diagnostické testy, které mohou zahrnovat:

 • Elektrokardiografie (EKG): Bezbolestný postup měří elektrickou aktivitu srdce.
 • Echokardiografie: Tento neinvazivní test využívá zvukové vlny k vytvoření obrazu struktury srdce, včetně struktury jeho chlopní.
 • Rentgen hrudníku: Používá se ke kontrole zvětšeného srdce a určitých vrozených abnormalit.
 • Krevní testy: Testy se používají ke kontrole infekce u lidí s podezřením na endokarditidu nebo perikarditidu.
 • Srdeční katetrizace: V tomto testu je do srdce vedena malá sterilní trubice zvaná katétr, která měří tlaky a hladiny kyslíku v srdečních komorách. Katétrem se vstřikuje barvivo, které vytváří rentgenový obraz vnitřní struktury srdce a vzorců průtoku krve.

Léčba šelestu na srdci

Nevinný srdeční šelest nevyžaduje žádnou léčbu, protože srdce je v pořádku. Pokud je benigní šelest způsoben nemocí, jako je horečka nebo hyperaktivní štítná žláza (hypertyreóza), šelest zmizí, jakmile bude tento stav léčen. Váš lékař po určitý čas pečlivě sleduje abnormální srdeční šelest, jak se vyvíjí. Případná léčba závisí na stavu srdce, který způsobuje šelest, ta může zahrnovat určité léky nebo chirurgický zákrok.

Zdroje: health.harvard.edu, stefajir.cz, www.mayoclinic.org

One comment

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top