Kvíz: Vyznáte se ve schizofrenii a jejích příznacích?

schizofrenie

Jen málokterá nemoc je opředena tolika mýty jako schizofrenie. Lidé, kteří s ní nepřišli přímo do styku, mají totiž velmi zkreslené představy o tom, v čem onemocnění spočívá a jak se projevuje. Pacienta, který touto duševní chorobou trpí, od zdravých jedinců na první pohled přitom zpravidla ani nepoznáte. Co o schizofrenii víte vy? Otestujte si své znalosti v našem kvízu.

Kolik procent populace trpí schizofrenií?
Zdroj: Shutterstock
1 %
9 %
14 %
26 %

Správně!

Špatně!

Schizofrenie se NEPROJEVUJE:
Zdroj: Shutterstock
Rozpolcenou osobností
Bludy
Halucinace
Zmatená řeč a myšlení

Správně!

Špatně!

Jedním z příznaků schizofrenie je anhedonie. Co to znamená?
Zdroj: Shutterstock
Ztráta motivace
Ochuzení řeči
Neschopnost prožívat radost
Neschopnost vytvářet sociální vztahy

Správně!

Špatně!

Nejrozšířenějším druhem schizofrenie je:
Zdroj: Shutterstock
Hebefrenní schizofrenie
Paranoidní schizofrenie
Katatonní schizofrenie
Reziduální schizofrenie

Správně!

Špatně!

U dětí se schizofrenie začíná častěji objevovat až ve věku:
Zdroj: Shutterstock
10 let
12 let
14 let
16 let

Správně!

Špatně!

U dospívajících je nejčastější formou schizofrenie hebefrenní typ. Jak se projevuje?
Zdroj: Shutterstock
Vzdorovitostí, náladovostí a kritičností
Ústupem kognitivních schopností
Uzavřeností do sebe, ztrátou zájmu o svět
Bludy a pocitem, že nemocného někdo ohrožuje

Správně!

Špatně!

Jak se nazývá skupina farmak, která se používají pro léčbu schizofrenie?
Zdroj: Shutterstock
Antischizofrenika
Antisociopatika
Antischizonika
Antipsychotika

Správně!

Špatně!

Lidé se schizofrenií mají průměrnou dobu dožití kratší o:
Zdroj: Shutterstock
5 až 8 let
10 až 12 let
12 až 15 let
15 až 20 let

Správně!

Špatně!

Jaké období života je pro rozvoj schizofrenie typické?
Zdroj: Shutterstock
Dětství
Dospívání a raná dospělost
Dospělost
Stáří

Správně!

Špatně!

Prodromální stádium schizofrenie je soubor nespecifických příznaků ohlašujících příchod nemoci. Tušíte, jak dlouho před nástupem jasných příznaků, se u pacientů objevuje?
Zdroj: Shutterstock
5 týdnů
2 měsíce
14 měsíců
30 měsíců

Správně!

Špatně!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Kvíz: Vyznáte se ve schizofrenii a jejích příznacích?

Získali jste %%score%% z %%total%% bodů.

%%description%%

%%description%%

Loading...


Napsat komentář

Your email address will not be published.

top