Nespavost trápí pětinu populace. Vedle únavy s sebou může přinést i vážné zdravotní komplikace

Dostatek kvalitního spánku je pro člověka stejně důležitý jako například vzduch, voda či jídlo. Má přímý vliv na jeho zdravotní a fyzickou kondici. V souvislosti s dnešním uspěchaným světem se nicméně z této zcela základní lidské potřeby stává čím dál luxusnější “zboží”. Poruchami spánku trpí každý pátý jedinec, a toto číslo se podle odborníků bude nadále zvyšovat. Příčiny nespavosti mohou být různé, nejčastěji však souvisejí s nadměrným stresem a celkově špatnými zdravotními návyky. 

Člověk by měl průměrně naspat mezi 7 – 8,5 hodinami denně. Zároveň je ale potřeba podotknout, že tato doba se může u každého jedince relativně dost lišit. Zatímco někomu stačí pouhé čtyři hodiny, jinému nečiní problémy spánkem vyplnit téměř polovinu dne. Stojí za tím většinou geny, nicméně i tyto návyky se mohou během života rapidně změnit.

Kromě samotné délky vypovídá o kvalitě spánku ještě jeden faktor, a sice jeho hloubka. Spánkový proces lze rozdělit do několika fází, respektive stádií. Konkrétně se pak jedná o fáze REM (z anglického Rapid-Eye-Movement), což je děj, při němž dochází k rychlým pohybům očí, a NREM, kde naopak k žádným takovým pohybům nedochází. První spánkový režim bývá česky označován jako paradoxní, zatímco druhý jako ortodoxní.

Fáze NREM se pak následně dělí ještě do dalších čtyř stádií, a to do stádia usínání, lehkého spánku, středně hlubokého spánku a velmi hlubokého spánku. Během noci nicméně u člověka dochází ke střídání všech těchto spánkových stádií a fází v jakýchsi vlnových intervalech, přičemž nejvíce času stráví zdravý jedinec středně hlubokým spánkem.

Příčiny nespavosti

Příčin způsobujících nedostatek kvalitního spánku může být spousta. Mezi nejčastěji zmiňované faktory patří v první řadě stres pramenící v nadměrné pracovní zátěži, dále například negativní vlivy prostředí, jakými jsou třeba hluk či světlo, přes nepohodlnou matraci, chlad, či naopak teplo až po prodělávající chorobu, bolest, alergii atp.

Samostatnou kapitolu představuje chronická nespavost. Tou podle odborného webu American Journal of Medicine trpí člověk tehdy, má-li po dobu alespoň jednoho měsíce problémy se spánkem třikrát týdně a více, přičemž pokud tento stav přetrvává v horizontu několika let, zvyšuje v konečném důsledku vedle hrozby závažných zdravotních komplikací i riziko předčasného úmrtí.

Nespavost u dětí

V případě dětí, zejména pak těch úplně nejmenších, bývá nespavost spíše ojedinělá. S tím, jak děťátko roste, utváří se i samotný spánkový režim. Rodiče by proto měli zůstat trpěliví. Pokud se však její příznaky přeci jen projevují po delší dobu, budou s největší pravděpodobností souviset s nevhodnými uspávacími návyky, jakými je například houpání v náruči či v kočárku, usínání při kojení apod. Je-li naučený rituál narušen, může mít děťátko problémy s usínáním či buzením se uprostřed noci. Potíže lze přitom odstranit zpravidla celkem jednoduše, a sice tak, že uspávání proběhne přesně podle zažitých zvyklostí.

Léčba nespavosti

Jak na nespavost? Vzhledem k tomu, že tuto otázku si klade relativně velké procento celosvětové populace, existuje pochopitelně i celá řada léčebných postupů. Tím zcela nejzákladnějším je nicméně metoda založená na prosté úpravě životního stylu a spánkových návyků.

Níže je uvedeno několik tipů, kterými se lékaři doporučují řídit v případě, že má pacient problémy s nespavostí. Jejich dodržování napomáhá dostatečné produkci melatoninu v lidském těle – hormonu, jenž vzniká v mozkové epifýze a který navozuje nástup spánku. Mezi tyto rady patří:

  • pravidelně chodit spát ve stejnou dobu,
  • poslední jídlo si dopřát minimálně dvě hodiny před spánkem,
  • nepouštět před usnutím hlasitou hudbu. nepracovat, nekouřit a nepít alkohol,
  • kvalitní zdravotní matrace a prodyšné lůžkoviny,
  • četbu knih přesunout například na odpoledne,
  • před spaním v ložnici vyvětrat,
  • odpustit si odpoledního “šlofíka”.

Pokud tato doporučení nepomohou, může vám váš lékař předepsat léky. respektive takzvaná hypnotika. I těch je pochopitelně celá řada, přičemž k dispozici jsou jak ve formě tablet, tak sirupů.

Mezi oblíbené patří například léčiva značky Neospan a GS. Co se sirupů týče, zde lze sáhnout třeba po výrobcích firmy Dr. Theiss či Silvita. Existuje však také nepřeberné množství speciálních čajů a čajových směsí, které pomáhají v boji proti nespavosti – jejich výrobou se pro změnu zabývá mimo jiné společnost Megafyt.

Přetrvávající nespavost se však těmito hypnotiky řešit nedoporučuje, neboť jejich užívání může mít v dlouhodobém horizontu nežádoucí vedlejší účinky. V takovém případě pak doktoři nejčastěji přistupují k jiným formám léčby, mezi něž patří i psychoterapie, akupunktura a podobné léčebné metody.

Které metody léčby nespavosti byly ve vašem případě nejúčinnější?

Prevence

Předcházet problémům s nespavostí lze nejlépe tak, že bude člověk dodržovat správné spánkové návyky, omezí počet faktorů navozujících stres a najde si během dne chvíli, kterou využije k odpočinku a relaxaci.

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top