Domů Oborové speciály Alergologie a klinická imunologi

Alergologie a klinická imunologi

Nová forma sublingvální alergenové imunoterapie – tablety s obsahem alergenů

Specifická alergenová imunoterapie je dosud jediná kauzální terapie zasahující do vývoje specifické imunologické přecitlivělosti. Svým postupným účinkem je schopna tlumit proces alergizace pacienta s...

Biologická léčba monoklonální protilátkou proti molekule IgE (omalizumab) v léčbě alergických onemocnění

Léčba anti-IgE protilátkou přináší velmi dobré výsledky u pacientů s těžkým alergickým astmatem, snižuje četnost a závažnost exacerbací astmatu, četnost a závažnost infekcí dýchacích...

Periodické horečky a autoinflamatorní onemocnění – klinický přístup

Periodické horečky a autoinflamatorní onemocnění jsou nově popsanými patologickými jednotkami, v jejichž patogenezi se uplatňuje porucha regulace zánětu. Jedná se o stále se rozšiřující...

Alergologie a klinická imunologie v roce 2012

Alergie a další imunopatologické stavy představují závažný problém, především v nárůstu jejich prevalence. Za posledních 10 let se počet alergiků v naší populaci zdvojnásobil...

Protinádorová imunita

Imunitní systém se podílí na kontrole růstu nádorových buněk, zejména v raných stadiích karcinogeneze. Imunitní reakce na nádorovou buňku má komplexní povahu a jsou...

Vyšetřovací metody v alergologii

Alergologická diagnostika prošla v posledních desetiletí prudkým rozvojem. I nadále zůstává základem alergologického vyšetření cíleně a pečlivě odebraná anamnéza. K tradičně užívaným kožním testům...

Současný pohled na průduškové astma u dětí

Průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění průdušek. Chronický zánět se projevuje bronchiální hyperreaktivitou, která vede k opakovaným epizodám kašle, pískotů, dušnosti a pocitu tlaku...

Některé diagnostické aspekty astmatu dospělých

Diagnostika bronchiálního astmatu se dnes opírá kromě anamnestického rozboru a vyšetření klidové spirometrie také o hodnocení bronchiální hyperreaktivity a stanovení koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého....

Akutní astma

Akutní zhoršení bronchiálního astmatu (exacerbace) jsou typickým znakem astmatu, současně však znamenají, že pravidelná léčba astmatu selhala. Exacerbace začíná působením spouštěče, poté se rozvíjí...

Atopický ekzém

V článku se diskutuje problematika atopického ekzému u dětí, nové pohledy na patogenezi onemocnění z hlediska genetických předpokladů, imunologického pozadí a poruchy kožní bariéry...

Oční projevy alergií

Autor v souhrnném referátu uvádí rozbor problematiky očních projevů alergie. Všechna tato onemocnění provází převážně různě rozsáhlá vodnatá či mukopurulentní sekrece a k subjektivním...

Alergie na jed blanokřídlého hmyzu

Pacienti se systémovou hypersenzitivní reakcí na jed blanokřídlého hmyzu mají být doporučeni ke specialistovi oboru alergologie a imunologie pro zkoumání alergie (anamnéza, kožní testy...

Volně prodejná antialergika a imunomodulancia

Alergická reakce je způsob, jakým lidské tělo reaguje na přítomnost alergenu. Imunitní systém běžně chrání tělo před škodlivými látkami bez výraznějších reakcí. Hlavním úkolem...

Dermatitis herpetiformis Duhring

Podle studií se tato nemoc objevuje zejména v období puberty, adolescence až dospělosti, ale jsou popsány i kazuistiky, kdy se DHD vyskytla u tříletých...

Potravinová alergie

Potravinová alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na požité potraviny. Postihuje 8–10 % dětí a s věkem její výskyt klesá. Vzniká velmi často u...

Aspekty alergické reakce

Zásady moderního ošetřování vycházejí z předpokladu, že ne každý pacient vyžaduje v různém období svého onemocnění stejně intenzivní péči, tedy odstupňovanou lékařskou péči a...

Sezonní alergická rýma

Alergická onemocnění byla sice známá již v dávné historii lidstva, ale pojem „alergie“ používáme až od roku 1906. Tehdy jej zavedli lékaři Clemens von...

Astma a alergická rýma v těhotenství

Stanovení diagnózy astmatu v těhotenství se neliší od postupů mimo graviditu. Určité omezení platí pouze pro bronchoprovokační testy, které by měly být prováděny s...

Suspekce na celiakální sprue v ambulanci alergologa a klinického imunologa

Celiakální sprue (CS; celiakie, glutenová enteropatie) je závažné chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu dětí i dospělých vyskytující se celosvětově. Jde o hereditární autoimunitní onemocnění...

Kojenci a potravinové alergie

Potravinová alergie postihuje 6–8 procent dětí v kojeneckém a batolecím věku, později výskyt klesá na 2 procenta dětské populace. Třetina dětí s atopickým ekzémem...