Biomedicína

Biologická léčba je šance

„Biologické léky dokážou projevy revmatoidní artritidy maximálně zklidnit, ale nejsou zatím schopny ji vyléčit,“ říká doc. MUDr. Marta Olejárová, CSc., z pražského Revmatologického ústavu,...

Histondeacetylázy a jejich inhibitory

Inhibitory histondeacetyláz v dnešní době představují slibné sloučeniny pro možné využití v terapii jak hematologických, tak solidních malignit. Jedná se o chemicky strukturně odlišné...

Vyšetření likvoru v biochemické laboratoři

Je popsáno komplexní biochemické a cytologické vyšetření likvoru, které se provádí na oddělení klinické biochemie a hematologie ve Fakultní nemocnici Brno včetně detekce likvorey. SUMMARY Biochemistry...

Vyšetření prokalcitoninu a jeho srovnání s CRP

Nejběžněji se v praxi k diagnostice zánětu používá vyšetření CRP (C-reaktivní protein). Oba parametry patří k reaktantům akutní fáze a působí jako regulátory zánětlivého...

Biomedicínské inženýrství v Nemocnici Na Homolce

SOUHRN Článek přibližuje odvětví medicíny – biomedicínské inženýrství, které ve vyspělých zemích strmě roste. Nemocnice Na Homolce ukazuje v praxi, jak oddělení biomedicínského inženýrství...

Biomedicínský inženýr – součást týmu pracoviště intervenční kardiologie

Pracoviště intervenční kardiologie při II. interním oddělení MNO vzniklo v roce 1996. ...