La Repubblica: Proč nevidomí tak dobře slyší?

Pro mnohé z nás by byl přechod frekventované silnice, když bychom byli odkázáni jen na sluch, velmi riskantní, a třeba i nemožný. Pro nevidomé...

Edukace pacienta po laryngektomii

V oblasti hlavy a krku se nacházejí různé důležité orgány, mezi které řadíme i hrtan, který slouží k dýchání a tvorbě hlasu. Tento orgán...

Kvalita života s nedoslýchavostí

Sluch slouží člověku nejen pro vnímání zvuků a prostorovou orientaci, ale také pro dorozumívání a kontakt s okolím. Porucha sluchu je jedním z častých...

Adenotomie aneb Co rodiče zajímá?

„Třetí mandle“ je velmi časté onemocnění zejména u dětí předškolního a školního věku. Děti jsou často po neuspokojivém výsledku léčby recidivujících sekrecí z nosu...

Péče o dítě po požití baterie

U dětí dochází k poleptání téměř výhradně nešťastnou náhodou. Jedinou prevencí je důsledná opatrnost při nakládání s leptavými látkami, ale i s předměty, ve...

Akutní stavy u dětí v rámci ZZS

Mezi nejčastější akutní stavy v dětském věku, se kterými při své každodenní činnosti přichází záchranná služba do styku, patří febrilní stavy (někdy zahrnují febrilní...

Význam čichu a jeho zhodnocení v ošetřovatelském procesu

Čich patří mezi pět základních smyslů člověka. Čichová funkce se podílí na výběru pokrmů a současně ovlivňuje chuť a první fázi trávení. K čichovým...

Rinosinusitidy

Pacienti se záněty horních cest dýchacích tvoří v některých částech roku velmi početnou skupinu navštěvující všeobecné, praktické, rodinné a dětské lékaře. Jde většinou o...

Předoperační příprava sluchově postiženého pacienta

Komplexní ošetřovatelská péče zahrnuje souhrnné uspokojování potřeb pacienta. Potřebou můžeme nazvat stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, tj. stav jednotlivce odchylující se od jeho životního...

Podzim v ordinaci ORL

Záněty středního ucha a rýma jsou nejčastější nemoci, s nimiž nyní pacienti přicházejí do ordinací otorinolaryngologů. Ačkoli se jedná o onemocnění u nás velmi...

Mezioborová spolupráce alergologa s ORL specialistou

S rýmou způsobenou nějakým alergenem asi většina z nás půjde k alergologovi. Avšak i otorinolaryngolog má k tomuto onemocnění co říci. Proto by měl...

Moderní endoskopické vyšetřovací metody v ORL

Doby, kdy jedinou možností vyšetření bylo použití světelného zdroje umístěného na hlavě vyšetřujícího a usměrnění jeho paprsku pomocí zrcadel, jsou naštěstí již nenávratně pryč....

Sluch náš každodenní

V každodenním životě člověka je velmi důležité přijímat a předávat informace z vnějšího prostředí. Čím je jedinec dokonalejší a složitější, tím více informačních možností...

Péče o pacienta po totální laryngektomii

V České republice se incidence nádorů hrtanu pohybuje asi 4/100 000 obyvatel s převahou mužů nad ženami v poměru zhruba 5:1. Příčinou vzniku bývá...

Kompenzační pomůcky pro nemocné s dlouhodobou tracheostomií

Problematice ošetřování pacientů s dlouhodobou či trvalou tracheostomií bylo věnováno dosud velmi málo pozornosti ve srovnání s četností odborných sdělení týkajících se ošetřovatelské péče...

Kazuistika pacientky po operaci štítné žlázy

Onemocnění štítné žlázy jsou jednou z nejčastějších endokrinopatií. Podle patologicko-anatomických změn rozlišujeme strumu, zánět nebo nádor, podle funkčních změn hypofunkci a hyperfunkci. SOUHRN: Autorky...

Ucho a sluch

Ucho je ústrojí sluchu a rovnováhy. Sluchem jsme schopni rozeznat zvuky a tóny, jejich intenzitu, výšku, barvu a směr, odkud přicházejí. Kromě toho se...

Imunitní systém

Zimní a jarní měsíce představují pro lidský organismus výraznou zátěž, která se může projevit zejména zvýšenou náchylností k infekčním onemocněním. Je jen málo jedinců,...

Infekce průdušek

Koncentrace osob v dopravních prostředcích či v obchodech představuje v chladných měsících roku zvýšené riziko infekčních onemocnění. Infekce horních dýchacích cest se vyskytují po...

Záněty vedlejších dutin nosních

Akutní zánět VDN obvykle navazuje na virový zánět horních cest dýchacích, například na běžnou rýmu. Neměli bychom podceňovat ani zdánlivě běžná onemocnění, ale naopak...