Přejít na obsah

Pracovní lékařství

Zpět na seznam speciálů

Pracovní lékařství je lékařský obor, který se zabývá vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršovaných prací a dohledem nad dodržováním zdravotně přijatelných pracovních podmínek.
Obor pracovní lékařství uvádí do praxe poznatky z hygieny práce, fyziologie a psychologie práce, průmyslové toxikologie, nemocí povolání a všeobecného lékařství.
Jeho hlavním cílem je prevence, která se zaměřuje na poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, podpora zdravého životního stylu,
zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.

Sekce Pracovní lékařství obsahuje 2 článků

Abecední seznam článků (řadit podle publikace)
Název článku Vyšlo v
Pracovní úraz v dohodě o pracovní činnosti
23.8.2010, JUDr. Ladislav Jouza,
Příloha: Pacientské listy 14/2010 str. 32 Zobrazit článek
Prevence přepracování
20.9.2010, PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph. D., RNDr. Hana Kuželová
Příloha: Pacientské listy 15/2010 str. 14 Zobrazit článek