První pomoc

Intoxikace oxidem uhelnatým

Inhalační poranění jsou důsledkem traumatu dýchací soustavy po vdechnutí jedovatých látek nebo plynů, které sice nejsou toxické, ale zabraňují buněčnému dýchání. Formami vdechovaných látek...

Náplasti je třeba správně vybírat

Kůže je orgán, který pokrývá celé tělo a tvoří ochrannou bariéru našeho organismu. Chrání jej před fyzikální, chemickou a bakteriologickou agresí, zabraňuje ztrátě biologických...

Výuka první pomoci na Střední zdravotnické škole v Jaselské v Brně

Výuka první pomoci probíhá na SZŠ v Brně již od jejího založení v roce 1948. Během vývoje a změn studia zde tento předmět vyučovali...

Psychická první pomoc při nehodách s hromadným postižením osob

Výsledky výzkumu nabízené prostřednictvím tohoto příspěvku jsou na Slovensku ojedinělé a jejich úkolem bylo posílení profesionální role sestry ve smyslu jejího vlivu na cestu...

BARTS – neodkladná pomoc na bitevním poli

Válečné konflikty, teroristické útoky, hromadná neštěstí, autohavárie či přírodní katastrofy – všechny tyto pohromy s sebou přinášejí velké množství těžce raněných. V těchto situacích...

Problematika transportu pacienta s těžkým termickým traumatem

Článek popisuje problematiku transportu leteckou záchrannou službou a kroky nutné pro přijetí pacienta s těžkým termickým poraněním na JIP Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie...

Polytrauma v přednemocniční péči

Polytrauma je velmi závažný stav, který zraněného bezprostředně ohrožuje na životě. Přednemocniční péče o pacienta s polytraumatem tvoří pouze nepatrnou část z celku, který...

Akutní koronární syndrom

Akutní koronární syndrom patří mezi život ohrožující stav, který vyžaduje komplexní a intenzivní léčbu, zahrnující přednemocniční a nemocniční péči. Důležitý je rychlý a šetrný...

Resuscitace na neakutním oddělení

Resuscitace na neakutním oddělení s sebou přináší problémy, vyplývající z nedostatečného vybavení a zkušenosti zdravotnického personálu. Jak těmto problémům čelit, je tématem následujícího článku....

Úrazy seniorů v domácím prostředí

Úrazy seniorů představují závažnou příčinu geriatrické imobility, funkčně závažné nemoci a úmrtnosti. Uplatňují se nejen vlastní úrazy, ale také strach z nich. Opakované pády,...

Kazuistika pacienta po tonutí a KPR

Hlavním patofyziologickým mechanismem po tonutí je hypoxie, edém mozku, aspirace a její následky. Do 72 hodin se často vyvíjí ARDS. Během tonutí ve studené...

Co je první pomoc a neodkladná resuscitace?

Je to soubor získaných znalostí a praktických postupů, které jsou nezbytné v situaci, kdy selhávají základní životní funkce (vědomí, dýchání, krevní oběh). Tyto postupy...