Domů Oborové speciály Zdravotnické interiéry a oblečení

Zdravotnické interiéry a oblečení

Osobní ochranné pracovní prostředky – legislativa

Problematiku osobních ochranných pracovních prostředků vymezuje příslušná legislativa, konkrétně nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování osobních pracovních...

Obecné zásady při nákupu prádla a jeho údržby

Problematika „prádla“ je často na okraji zájmu odpovědných pracovníků státních organizací i soukromých firem. Přesto, že se jedná o velmi široký sortiment výrobků se...

Dětská Hemato-onkologie v Olomouci se proměnila v pohádkový svět…

Dětská hemato-onkologická klinika v Olomouci prošla rozsáhlou rekonstrukcí. A jak to tam v současné době vypadá? To si můžete přečíst v tomto článku. SUMMARY Pediatric hemato-oncology...

Design ve zdravotnictví: Luxus, nebo nutnost?

Design často vnímáme ve spojení s módností, trendy nebo jakousi mírou nadstandardu. Pro zdravotnictví, kde se hledí především na funkčnost, to platí dvojnásob. V...

Ambulatní provoz v novém

Kvalita zdravotnických služeb je posuzována z mnoha hledisek. Zejména pacienti se zaměřují na hodnocení parametrů, jako je úroveň komunikace pracovníků, délka čekací doby na...

Centrum pro vzdělávání a vědu

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Krči disponuje od září loňského roku moderním Centrem pro vzdělávání a vědu, které vzniklo ve zrekonstruovaných prostorách pavilonu...

Lékárna Ikem je desetkrát větší

Autor v článku seznamuje s nedávno rekonstruovanou lékárnou Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Lékárna je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 a ČSN EN...

„Nová“ Domažlická nemocnice

Před dvěma lety byla v Domažlicích zavřena stará a oficiálně otevřena nová nemocnice a s ní i naše Oddělení klinické biochemie a hematologie. S...

Interiéry sociálních zařízení

Interiéry domovů důchodců, léčeben pro dlouhodobě nemocné, ústavy sociální péče, hospice apod. nejsou sice vnímány jako zdravotnická zařízení v pravém smyslu slova, ale lékaři,...

„Moderně i v Eldéence“

Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově získal jako první samostatná léčebna pro dlouhodobě nemocné v České republice akreditaci od Spojené akreditační komise ČR. Autorka...

Transformace nemocničního prostředí – globální trend

Vědecké studie naznačují, že nemocniční prostředí má daleko větší vliv na proces uzdravování, než se předpokládalo. Pod pojmem prostředí mají vědci na mysli fyzické...

Když jsou operační sály v troskách

Operační sály mají pro ortopedii jedinečný význam, neboť téměř 100 procent hospitalizovaných pacientů je zde posléze operováno. S ohledem na specifika kloubů, kostí, páteře...

Než se může říci: „V historické budově nový život.“

Dozvíte-li se, že je vašemu pracovišti přiznána státní dotace na stavební úpravy a že s největší pravděpodobností dojde k uskutečnění plánů, které se zdály...

Centrum roztroušené sklerózy na Karlově náměstí v Praze

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění postihující mnohočetnými zánětlivými ložisky bílou hmotu centrálního nervového systému, tedy mozku a míchy. Bílá hmota je tvořena axony (nervovými výběžky),...

Elektronická ošetřovatelská dokumentace – úspora času ošetřovarelského personálu

Projekt elektronické ošetřovatelské dokumentace má od samého počátku intenzivní podporu vedení našeho Domova pro seniory v Radkově Lhotě. Výsledkem dlouhodobé úzké spolupráce programátora a zdravotnického...

Ošetřovatelská dokumentace v nemocničním informačním systému

Článek Ošetřovatelská dokumentace v nemocničním informačním systému (NIS) autorek E. Mičudové a J. Kocourkové v č. 3/2006 časopisu Sestra mi připomněl postgraduální studium managementu,...

Vážící křeslo na geriatrii

Sledování hmotnosti nemocných na geriatrickém oddělení bylo v minulosti velkým problémem. Vážit se mohli pouze ti nemocní, kteří zvládli stoupnout si na váhu a...

Vybavení vozidel ambulance záchranné zdravotní služby na Slovensku

Tomu, co se v Záchranné zdravotní službě na Slovensku za poslední dva roky událo, by bylo možné věnovat mnoho stran a možná by to...

Novinky z kongresu – Helimed 2007

Jak nejlépe zvládat s pomocí záchranářů životy a zdraví ohrožující situace představil 9. ročník mezinárodního kongresu Helimed 2007 (dříve Air Ambulance), který se konal...