Odbory zlínské nemocnice pohrozily stávkovou pohotovostí

Nemocnice T. Bati

Odborové organizace Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně pohrozily vyhlášením stávkové pohotovosti. Důvodem je podle odborářů personální krize v nemocnici a stále neuzavřená kolektivní smlouva na letošní rok. Poslali proto otevřený dopis hejtmanovi a krajským zastupitelům. Kvůli nedostatku sester a pomocného personálu se uzavírají oddělení, zbývající personál je přetížen jak spoustou přesčasové práce, tak obrovským pracovním tempem, píší v dopise.

„V září jsme začali jednat o kolektivní smlouvě, bohužel vůle dohodnout se je ze strany vedení nemocnice minimální. Jednání vedení je velmi direktivní a k ústupkům jsme nuceni pouze my! V současné době s námi o uzavření kolektivní smlouvy odmítají jednat úplně,“ uvedly odbory.

Vedení KNTB se podle dnešního vyjádření uzavření kolektivní smlouvy nebrání. Kritika odborářů je od dvou ze čtyř odborových organizací. „Je nutno říci, že téměř na žádném kolektivním vyjednávání nebyly odborové organizace ve společné shodě,“ uvedl předseda představenstva nemocnice Radomír Maráček. „Současně nároky na úpravu v odměňování všech odborových organizací byly tak vysoké, že převyšovaly možnosti KNTB pro rok 2019. KNTB byla nucena přistoupit k maximálnímu možnému spravedlivému rozdělení tak, aby nepřesáhla možnosti KNTB pro přerozdělení finančních objemů, které obdrží prostřednictvím úhradové vyhlášky,“ uvedl Maráček.

Podle vnitřního předpisu se letos zaměstnancům nemocnice průměrně zvýší tarifní mzda o šest procent. Peníze však bude rozdělovat přímý nadřízený. Podle vedení nemocnice se tím mají odstranit rozdíly z minulosti v rámci oddělení i mezi jednotlivými odděleními. To se však odborům nelíbí. „Tím je dán velký prostor subjektivnímu lidskému faktoru. V Baťově nemocnici v některých případech nerozhoduje zkušenost a kvalita odvedené práce, ale loajalita k nadřízeným a k vedení nemocnice!“ uvedly.

Podle odborů se zvýší mzda směnných sester, ale na úkor sester v jednosměnném provozu, zruší se podle nich také příplatky nad rámec zákoníku práce. Nejhorší zřejmě budou změny pro ambulantní sestry pracující na LDN. „Garantujeme, že u žádného nelékařského personálu nedojde ke snížení mzdy,“ uvedlo dnes ale vedení nemocnice.

Ve zlínské nemocnici, která je největší ze čtyř nemocnic zřizovaných krajem, pracovalo loni 2067 lidí. Podle nemocnice není zavřeno žádné oddělení. Kvůli nedostatku sester jsou zavřená dvě lůžka na interní JIP, také 17 lůžek na kardiologii. Zavřených je i 21 ošetřovatelských lůžek na LDN, kapacita je však podle nemocnice dostačující. Podle vedení nemocnice ubylo všeobecných sester, porodních asistentek a dětských sester, předloni jich bylo 819, loni 798. Podle nemocnice mzdy nelékařského zdravotního personálu v posledních letech rostly. Loni se osobní náklady zaměstnanců v nemocnici zvýšily o 14 procent proti roku 2017, vyplaceny byly výkonnostní prémie ve výši 15 milionů korun a v prosincové výplatě měli zaměstnanci prémii 10.000 korun.

Ohodnoťte tento článek!