Ve funkci viceprezidenta ČLK zůstává Zdeněk Mrozek

Viceprezidentem České lékařské komory (ČLK) nadále zůstává Zdeněk Mrozek, při volbě neměl protikandidáta. Mrozek funkci vykonává od roku 2008. O tom, že bude viceprezidentem třetí období, dnes rozhodli delegáti sjezdu ČLK v pražských Vysočanech. Sjezd dnes zvolil také revizní komisi a čestnou radu.

Mrozek se v příštím období zaměří například na změny v postgraduálním vzdělávání. Jeho cílem je zabránit prodlužování doby vzdělávání, to totiž podle Mrozka zhoršuje konkurenceschopnost lékařů. Zahraniční lékař by podle viceprezidenta neměl pracovat na pozici lékaře, dokud nejsou ověřeny jeho jazykové a odborné schopnosti. Mrozek se také obává vzniku dalších řetězců, které propojí pojišťovny, zdravotnická zařízení a dodavatele.

Mrozek působí na Klinice anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Olomouc. Vyučuje na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. V ČLK je aktivní v různých funkcích od roku 1996, od roku 2002 je členem licenční komise a od roku 2009 předsedou Vědecké rady ČLK.

Delegáti dnes zvolili také revizní komisi a čestnou radu. Jejich obsazení zůstává takřka stejné, v každém orgánu byl vyměněn jeden člen. V čestné radě vystřídala Jiřího Spáčila Lenka Doležalová, v revizní komisi Petra Dominika nahradila Hana Čejková. V radě a komisi, které jsou devítičlenné, je pět zástupců z Čech a čtyři z Moravy.

Prezidentem ČLK je Milan Kubek, poprvé byl zvolený v roce 2006. Původně stanovy umožňovaly prezidentovi a jeho zástupci jen dvě volební období, v roce 2014 byly ale změněny. Potřetí byl Kubek na pět let zvolen v roce 2015.

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace s povinným členstvím. Má zhruba 52.200 členů, z nichž asi 43.000 je aktivních lékařů. Komora dohlíží na to, aby lékaři vykonávali své povolání odborně, v souladu s etikou a zákony. Zaručuje odbornost členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání. Zároveň vede seznam členů a hájí jejich práva a profesní zájmy.

Ohodnoťte tento článek!