Péče o ženu po urogynekologickém výkonu

Článek popisuje kazuistiku 38leté ženy trpící stresovou močovou inkontinencí.

Symptom inkontinence moči (IM) je dle poslední definice International Continence Society definován jako stížnost na jakýkoli, vůlí neovladatelný únik moči. Ženy trpí inkontinencí dvakrát častěji než muži. Prevalence močové inkontinence u žen je odhadována na 10–60 %. Počátek inkontinence není nutně spjat s vyšším věkem ženy, a proto nejsou výjimkami ani pacientky „mladé“. Urogynekologie je nástavbovým oborem slučujícím poznatky gynekologie a urologie. K nejčastějším urogynekologickým problémům patří únik moči, sestup pánevních orgánů a hyperaktivní močový měchýř. V praxi toto onemocnění trápí převážně ženy a není výsadou pouze pokročilého věku, což dokládá následující kazuistika.
38letá pacientka je zdráva, nijak se interně neléčí, žádné úrazy ani operace neprodělala. Menarché ve 12 letech, menstruace je pravidelná, má za sebou dva spontánní porody. V současnosti má zavedené nitroděložní tělísko (IUD). Alergie neguje, nekouří, alkohol příležitostně.

Konzervativní řešení inkontinence moči

Na urogynekologickou ambulanci je pacientka odeslána obvodním gynekologem pro potíže s únikem moči. Tyto potíže se objevily již po prvním porodu (hmotnost novorozence 3700 g). Po druhém porodu dochází k progresi obtíží (hmotnost novorozence 3040 g). Žena nosí „pro jistotu“ stále vložky. Stěžuje si na pravidelný únik moči při kýchnutí, popoběhnutí a kašli. Zprvu se snažila pravidelně asi 2 měsíce cvičit podle „brožury“, ale cvičení je bez efektu. Nykturii, polakisurii, dysurii neguje. V minulosti často trpěla na infekce močových cest. Při vstupním vyšetření pochvy nezjištěn výrazný sestup ani v jednom kompartmentu. Při kašli pozorován únik moči, levator-test i Q-tip-test jsou pozitivní. Ultrazvukové vyšetření prokázalo patologický nález uretrovezikální junkce (UVJ), jinak bez nálezu. Vzhledem k nálezu je pacientce doporučeno vést si mikční deník a provádění rehabilitačního cvičení pod vedením rehabilitačního pracovníka.
S odstupem 5 měsíců přichází pacientka na kontrolu. Subjektivně se cítí lépe. K úniku moči dochází jen občas při plném močovém měchýři. Objektivní vyšetření beze změny, pouze ultrazvukově je stále patrná patologická pohyblivost UVJ – je však méně výrazná oproti vyšetření před 5 měsíci. Po dohodě pacientka pokračuje v konzervativní léčbě. Po půl roce žena přichází na kontrolu. Konzervativní léčba je již bez efektu. K samovolnému úniku moči dochází při kašli, cvičení, běhu. Vaginální a ultrazvukové vyšetření beze změny. Pacientce je nabídnuto operační řešení problému (zavedení minipásky Ajust), s čímž souhlasí.

Operační řešení inkontinence moči

• 1. den hospitalizace Pacientka je přijata den před plánovaným výkonem. Je seznámena s oddělením a předoperační přípravou (depilace operačního pole). Po absolvování vstupního vyšetření je uložena na pokoj. Cítí se dobře, je afebrilní, kardiopulmonálně kompenzovaná. Předoperační vyšetření bylo zajištěno před hospitalizací.
Medikace: Oxazepam 10 mg, tbl. 0-0-1, Clexane 0,4 ml, s. c., á 24 hod., aplikován ve 21:00 hodin. • 2. den hospitalizace Pacientka je nalačno, k operaci provedeny BDK. Foley č. 12 zaveden na operačním sále. Operační výkon proveden v celkové anes tezii, bez komplikací. Délka operačního výkonu byla 25 min. Pacientka je přeložena na standardní oddělení gynekologie. Foley č. 12 odvádí čirou moč, vaginální tamponáda je neprokrvácená. BDK ponechány do plné mobilizace. Bolest do VAS 2, analgetika nepožaduje, při nabídce odmítá. TK, P sledovány po operaci 2x á 30 min, dále do stabilizace á 1 hod. TT 2x denně.
Medikace: Oxazepam 10 mg, tbl. 2-0-0, Oxycontin 10 mg, tbl. 1-0-0, Cefazolin 1 g ad 100 ml FR 1/1, i. v. (podán 30 min před operací), Metronidazol 500 mg, i. v. (podán 30 min před operací), Stilnox tbl. ve 22:00 (nespavost), Clexane 0,4 ml, s. c., á 24 hod., aplikován ve 21:00 hodin.
• 3. den hospitalizace Ráno tamponáda ex. Foley ex s následnou UZ kontrolou močového rezidua po vymočení. Pacientka propuštěna do domácího léčení. TK 110/60, P 72, TT 36,6, VAS 0.

Závěr

Po 3 týdnech od operace přichází pacientka na kontrolu do urogynekologické ambulance. Subjektivně se cítí bez výrazných obtíží, je kontinentní. Ultrazvukové reziduum je minimální. Na další kontrolu je objednána za půl roku.
V případě péče o ženu trpící jakoukoli formou inkontinence jde vždy o multioborovou spolupráci. Výkony pro inkontinenci mající charakter minimálně invazivních technik (TVT-O a TVT). Nechtěný únik moči či stolice je nejen zdravotním, ale i psychickým problémem. Dnešní medicína jej však již umí poměrně snadno a s dobrým efektem řešit.

O autorovi| Mgr. Andrea Lorenz, MSc, Jana Hůlková, gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, andrea.lorenz@nemlib.cz, jana.hulkova@nemlib.cz

Ohodnoťte tento článek!