Diabetik a viróza

S dlouhotrvající zimou očekáváme vyšší výskyt infekčních onemocnění dýchacích cest. U diabetiků je obranyschopnost těla snížená hlavně tam, kde pacient nemá chorobu plně pod kontrolou.

Zvýšené nebezpečí onemocnění některou z častějších sezonních chorob se ovšem netýká jen infekcí dýchacích cest, ale všech infekčních chorob bez ohledu na to, zda se jedná o trávicí trakt, močové cesty, kůži či sliznice. Průběh jakéhokoli infekčního onemocnění je u diabetika i při správné léčbě vždy komplikovanější a delší. O to větší význam pro něj má prevence.

PREVENCE PŘEDEVŠÍM

V rámci prevence je třeba dodržovat diabetickou dietu a ostatní léčebná opatření, k nimž patří:

• Udržovat hladinu cukru v krvi co nejblíže normálním hodnotám.

• Provádět pravidelná měření (selfmonitoring).

• Vyhýbat se místům s větším množstvím lidí: infekce dýchacích cest se obvykle šíří kapénkovou infekcí, tedy vzduchem vydechovaným nakaženým jedincem.

• Také pro diabetiky platí, že výbornou prevencí je nechávat se pravidelně očkovat proti chřipce.

• Chránit se před prochlazením a dbát na dostatečný přísun vitaminů: prochlazení a nedostatek vitaminů činí člověka vnímavějším k infekčním onemocněním.

Přestože ovoce obsahuje hodně vitaminů, není vhodné překračovat lékařem stanovené dávky sacharidů. Pokud například diabetik dodržuje základní diabetickou dietu 225 g sacharidů na den, je obvyklá dávka sacharidů na svačinu 15 g. To znamená, že smí sníst ke svačině 200 g mandarinek, 160 g pomeranče, 150 g kiwi apod.

NEMOCI NEPŘECHÁZET

Objeví-li se u diabetika příznaky respiračního onemocnění, je velmi nebezpečné nemoc přecházet. Riziko vzniku závažných komplikací je u něj 2x vyšší než u zdravé osoby.
Nutný je klid na lůžku, případně podávání léků snižujících horečku, vitaminu C. Má-li pacient chřipku a je objednán na kontrolu k diabetologovi, bude vhodnější kontrolu odložit. Případné problémy, které se mohou objevit, lze probrat s lékařem telefonicky.

Při infekčních onemocněních se hladiny cukru v krvi většinou zvýší. Překročí-li množství cukru v krvi tzv. ledvinný práh, cukr začne odcházet z těla močí. Při tom s sebou strhává vodu. Tak se vytvoří větší množství moči, než je nutné. Ztráty vody močí i pocením je třeba pečlivě doplňovat. Je nezbytné pít alespoň 3 litry tekutin denně. Vhodné jsou bylinkové čaje, černý či zelený čaj, minerální vody, voda ochucená citronem, káva z melty apod.
Nápoje by měly být samozřejmě neslazené nebo slazené umělým sladidlem.

PRAVIDELNĚ MĚŘIT

Účelné je změřit se na počátku onemocnění, a to buď glukometrem nebo diagnostickými proužky pro měření cukru z krve nebo moči. Je třeba sledovat i přítomnost ketolátek v moči. Jestliže jsou naměřené hodnoty vyšší nebo se v moči objeví ketolátky, je nutná okamžitá konzultace s diabetologem. Z diety pak je nutné vynechat ovoce, dia výrobky a tučné pokrmy, dokud ketolátky z moči nevymizí. Pokud se ketolátky v moči vyskytují a pacient zvrací, je nezbytná jeho hospitalizace.

Je třeba si uvědomit, že jakákoli nemoc vyvolává v organismu stres, při němž jsou vylučovány hormony působící opačně než inzulin. Játra uvolňují cukr navzdory jeho vysoké hladině přítomné v krvi. Zvyšuje se odolnost tkání vůči účinkům inzulinu. Buňky svalové, jaterní a tukové nemohou bez dostatečného účinku inzulinu získávat energii z cukru. Začnou štěpit tuky, a tak mohou vznikat v těle ketolátky. Jejich kyselý charakter prohlubuje rozvrat látkové přeměny.
Prevence je tedy skutečně velmi důležitá. Můžeme se s její pomoci vyhnout mnoha nepříjemným zdravotním problémům.

Úprava dávkování inzulinu

I když pacient při onemocněních dýchacích cest i jiných infekcích s celkovými projevy méně jí, bude pravděpodobně potřebovat stejnou či vyšší dávku inzulinu. Jestliže k léčbě cukrovky stačila doposud dieta nebo antidiabetické léky, může se stát, že bude na přechodnou dobu třeba aplikovat inzulin. Úpravu léčebného režimu při infekčních onemocněních je nezbytné provádět vždy po poradě s diabetologem nebo lékařem, který vaši cukrovku léčí.

Ohodnoťte tento článek!