Kvalitní život při dialýze

V České republice je téměř 6000 pacientů, kteří po selhání funkce ledvin potřebují dialýzu. Málo využívaná je však zatím takzvaná peritoneální dialýza, při níž pacient není vázán na „umělou ledvinu“ a může si proceduru provádět doma.

Peritoneální dialýza je jednou z metod léčby selhání ledvin sloužících k očišťování krve. Spočívá v přechodu látek z krve skrz pobřišnici do tekutiny, která se několikrát během dne napouští a vypouští do břišní dutiny. Provádí se to pomocí katétru vyvedeného ven z břicha a místo vyvedení vypadá asi jako pupek. Dialýzu si pacient po patřičném zacvičení provádí samostatně ve svém domácím prostředí.

Přizpůsobit se životu, ne naopak

Peritoneální dialýza umožňuje pacientům zachovat si podobnou kvalitu života jako před onemocněním, včetně mobility. Omezuje ho značně méně než druhý způsob dialýzy, hemodialýza.
Pro aplikaci peritoneální dialýzy si většina pacientů může vybrat mezi ručními výměnami dialyzačního roztoku a použitím jednoduchého přístroje, případně obě metody kombinovat.

Ruční výměny si pacienti provádějí samostatně zpravidla čtyřikrát denně (jedna výměna trvá přibližně 30 minut), v čase mezi výměnami se pacient může věnovat svým obvyklým činnostem. Totéž platí při použití přístroje, tzv. cycleru, k němuž se nemocný připojí na noc. Výměny roztoku probíhají během spánku, přes den se pacient může naplno věnovat své práci. Jeho okolí dokonce nemusí o jeho nemoci nic tušit.

Právo výběru

Podle názoru odborníků je pro 70 procent nemocných vhodná jak hemodialýza, tak peritoneální dialýza. Všichni mají právo na výběr a vlastní rozhodnutí o typu léčby, a to na základě dostupných informací a svého zdravotního stavu. Faktorů ovlivňujících vhodnost metody léčby je více, avšak ani věk, ani přidružená onemocnění neznamenají výrazné a jednoznačné překážky.

Závažné kontraindikace metody peritoneální dialýzy představují pouze srůsty peritonea, vysoká obezita či akutní záněty. „Peritoneální dialýza je stejně efektivní jako dialýza v nemocnici a její nespornou výhodou je navíc možnost být léčen doma,“ říká prof. Vladimír Tesař, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Další informace o léčbě metodou peritoneální dialýzy najdete na webových stránkách www.domaci-dialyza.cz

Ohodnoťte tento článek!