Nefrologie

Dialyzační středisko v Lounech prošlo kompletní rekonstrukcí

Pacienti s chronickým selháním ledvin z lounského a žateckého regionu se od konce června léčí v nových moderních prostorách, které pacientům i personálu poskytují maximální komfort a...

Perioperační péče v endourologii

Urologie je obor medicíny bohatě využívající endoskopické metody. Mluvíme o tvz. endourologii (obr. 1). Tyto metody přinášejí jednoznačný benefit pro pacienty (minimální invazivita, zkrácení...

Biopsie transplantovaných ledvin na UZ vyšetřovně

Renální biopsie patří k základním vyšetřovacím metodám u onemocnění ledvin. V současné době lze touto metodou diagnostikovat až 95 % glomerulárních postižení. SOUHRN: Článek popisuje...

Dialyzovaný pacient na oddělení

Selhání ledvin je neschopnost ledvin odstraňovat z organismu katabolity (odpadové produkty) dusíkatého metabolismu (urea, kreatin), kyselé katabolity, vodu, elektrolyty a udržovat stále vnitřní prostředí....

Cévní přístupy u dialyzovaných pacientů

Pro kvalitní léčbu pacientů se selháním ledvin a nutností použití eliminačních očišťovacích metod je potřeba zajistit kvalitní cévní přístup. Nejen cévní přístup, ale také...

Striktura uretry

Striktura uretry je definována jako jizva vznikající následkem poranění nebo zánětlivé destrukce tkáně. Kontrakcí této jizvy, která nebývá elastická, se zkracuje obvod a redukuje...

Pooperační péče v urologii

Urologie je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a terapií onemocnění vývodných cest močových a mužského pohlavního ústrojí. Vývodné cesty močové jsou složeny z...

Postižení skeletu u mnohočetného myelomu

Sdělení předkládá přehled klinických projevů myelomové kostní nemoci (MKN) a nárys její složité patofyziologie včetně koordinovaných účinků široké palety regulačních biologických působků modulujících proliferaci,...

Novinky z 48. kongresu ERA-EDTA

Ve dnech 23.–26. 6. 2011 se konal v Kongresovém centru v Praze 48. kongres ERA-EDTA (Evropská renální asociace – Evropská dialyzační a transplantační asociace). Nejvýznamnější...

Snížení sérového cholesterolu je kardioprotektivní i u pacientů s chronickou renální insuficiencí a selháním ledvin

Hlavní výsledky studie SHARP Souhrn Pacienti s chronickým onemocněním ledvin a zejména hemodialyzovaní pacienti s chronickým selháním ledvin mají významně zvýšené kardiovaskulární riziko, a to jak...

chronické choroby jater

Játra jsou uložena pod pravou bránicí, horní okraj sahá až do úrovně pravé bradavky, dolní po úroveň pravého žebrového oblouku. Na dolní stěně jater...

Kvalitní život při dialýze

V České republice je téměř 6000 pacientů, kteří po selhání funkce ledvin potřebují dialýzu. Málo využívaná je však zatím takzvaná peritoneální dialýza, při níž...

Játra a jejich nejčastější choroby

Játra jsou největší žlázou lidského těla vážící okolo 1,5 kg. Jsou uložena v pravé horní části břicha a v lidském těle zastávají mnoho funkcí...

Co byste měli vědět o ledvinách

Některou z chronických nemocí ledvin trpí každý desátý obyvatel ČR. U každého tisícího pak onemocnění přejde do stadia, kdy selžou, a nemocný je odkázán...

Zdravá játra – tajemství osudu a sídlo odvahy

Játra byla po tisíciletí důležitým symbolem okultních praktik. Podle dávných šamanů obsahovala tajemství osudu, a proto je používali při věštění, z jater ovcí četli...

Postižení ledvin u systémových autoimunitních onemocnění

Renální postižení se u systémových autoimunitních onemocnění vyskytuje poměrně často. Pro všechny vaskulitidy je typická přítomnost proliferativních forem glomerulonefritid, které jsou v řadě případů...

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie (či zkráceně kontrastní nefropatie) představuje v současné době běžně se vyskytující klinický problém, který se vyznačuje významnou morbiditou a mortalitou....

Hypokalémie a hyperkalémie

Kalium je nejdůležitější intracelulární kation; koncentrace kalia v extracelulární tekutině je fyziologicky udržována v úzkém rozmezí 3,8–5,0 mmol/l. Hypokalémie zvyšuje riziko srdečních arytmií, těžká...

Hypokalcémie a hyperkalcémie

Poruchy homeostázy vápníku jsou v nefrologii relativně časté. Vždy je třeba odlišit, zda jsou manifestací funkčních důsledků spojených s onemocněním ledvin, či zda je...

Infekce močových cest

Infekce močových cest (IMC) jsou jednou z nejčastějších bakteriálních infekcí. Jsou spojeny s vysokou morbiditou a vysokými náklady na léčbu. Z klinického hlediska je...